+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Marifetname'den

 1. #1
  Gayyur farabi62 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  El-aziz
  Yaş
  35
  Mesajlar
  65

  Standart Marifetname'den

  A). Vücut şekilleri  - Boyu uzun olanlar?n kalbi saf ve temiz olur.


  - K?sa boylu olanlar?n hileleri, aldatmalar? çoktur.


  - Orta boylu olanlar ak?ll? ve hoş huylu olurlar.


  - Saçlar? sert olan kimse, ak?lla at?lganl?ğ? bulur.


  - Saçlar? yumuşak olan saf ve utanmas? az olur.


  - Saç? sar? olan?n işi, kibirlenme ve k?zg?nl?kt?r.


  - Siyah saçl? olan sab?rl?d?r, onu ara.


  - Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.


  - Saç? az olan lütufkar, anlay?şl? ve nazik olur.


  - Baş? küçük olan?n akl? azd?r, gizli şeyin varsa ona söyleme.


  - Baş?n?n tepesi yass? olan keder çekmez.


  - Baş?n?n derisi ince olan, hay?r yapar, zarar vermez.


  - Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sak?n.


  - Aln? dar olan?n, ?çi de dar, s?k?nt?l? olur.


  - Aln? yumru olan, çirkin ve kal?n kafal? olur.


  - Aln? enli olan kötü huylu olur, çünkü hastad?r.


  - Aln? normal olan? emin bil.


  - Aln? buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.


  - Aln? uzun olan anlay?şl?, az ise cömert olur.


  - Kaşlar?n?n aras? buruşuk olan, üzüntü yükünü taş?r.


  - Kulağ? çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.


  - Küçük kulakl? eğri, orta (normal) kulakl? doğru olur.


  - Kaş?n?n ucu ince olan?n, işi gücü fitnedir.


  - Kaş?n?n k?llar? çok olan?n, üzüntüleri de çok olur.


  - Kaş? aç?k olan doğrudur, çatma olan eğridir.


  - înce kaşl? güzel olur, uzunu ise kibirli olman?n delilidir.


  - Kaş? yay gibi olan, her zaman güzel olur.


  - Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.


  - Siyah gözlüler itaatli, k?z?l gözlüler cesur olurlar.


  - Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.


  - Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.


  - Gözü yumru olan k?skanç, orta olan dost olur.


  - Yar? kapal? göz ay?p, bak?ş? miskince olur.


  - Köre yak?n olma, s?k bakan, emniyetli olmaz.


  - Gözü şaş? adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.


  - Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği s?k olan bedelsizdir.


  - Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.


  - înce yüzlü sevimli, kal?n yüzlü hor (sevimsiz) olur.


  - Uzun yüzlü olanlar yalanc? olurlar.


  - Ekşi yüzlü, somurtkan olanlar?n, sözlerinin çoğu ac? olur.


  - Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur.


  - Böyleleri çok güleç olur, onu gören murad?n? al?r.


  - Benzi k?z?l olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.


  - Benzi sar? olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.


  - Burnu uzun olan?n idraki (anlay?ş?) az olur.


  - K?sa burunlu olanlar fazla korkak olur.


  - Burun ucu top olan, neşeli olur.


  - Burun ucu ağz?na yak?n olan adamdan sak?n.


  - Burun delikleri geniş olan?n içi kibir ve k?skançl?kla doludur.


  - Burun kanatlar? dar olan kişide küsme ve inat çok olur.


  - Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.


  - Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başar?ya ulaşt?rmakt?r.


  - Küçük ağ?zl? olan güzel ve fakat çok korkak olur.


  - Büyük ağ?zl? cesur, eğri ağ?zl? kötü olur.


  - Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.


  - ince sesli erkeklerin işi, kad?na şehvet duymakt?r.


  - Erkek sesli kad?nlar?n çoğu yalan söyler.


  - Çabuk konuşan, ince anlay?şl?d?r.


  - Kaba sesli olan?n gayreti ve yard?mseverliği fazlad?r.


  - Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini san?r.


  - Yüzü güleç, sözü tatl? olan insan azizdir, sevilir.


  - ince ve k?rm?z? dudakl? kimse, söyleneni iyi anlar.


  - Bil ki kal?n dudakl?n?n k?zg?nl?ğ? ağ?rd?r.


  - iri dişliler, çok defa yaman işler yapar.


  - Normal dişi olanlar?n, işi hoş ve doğrudur.


  - Kokusu hoş olan?n, huyu da güzeldir, hoştur.


  - Çene kemiği ince olan?n, akl? da hafif olur.


  - Enli çenenin sahibi kaba olur.


  - Çenesi normal olan, ak?ll? ve güzel olur.


  - Uzun sakall? kişi hünersiz olur.


  - S?k sakall? kişi kabad?r, sohbetini de uzat?r.


  - Siyah ve az sakall? olmak zekaya delildir.


  - Hiç k?l? olmayan köse adam?n hilesi çok olur.


  - Sakal? değirmi olan?n kemali de çoktur.


  - Kafas? enli olan ahmakl?k illetine tutuktur.


  - Boynu çok uzun olan?n olgunluğu az olur.


  - Boynu ince olan cahil olur.


  - Boynu kal?n olan gece gündüz yiyici (obur) olur.


  - Boynu k?sa olan?n hilesi çok olur.


  - Boynu normal olan?n işi iyilik yapmakt?r.


  - Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.
  -----

  Konu farabi62 tarafından (20.01.08 Saat 19:20 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Ahmak bir adam?n eline "K?yafet ilmi"ne dair bir kitap geçer. Okurken şöyle bir yaz? görür:
  " Bir adam?n baş? küçük, sakal?yla boyu uzun olursa akl? az olur"

  Meğer adam?n da kitab?n tarif ettiği gibi, baş? küçük, sakal?yla boyu uzundur. Kendisini bu tarifin d?ş?na ç?karmak ister. Ne yapmas? gerektiğini düşünür. Baş?n? büyültmenin imkan? olmad?ğ? gibi, boyunu k?saltmas? da mümkün değildir. Bari sakal?m? küçülteyim diyerek şamdan? eline al?r. Bir eliyle sakal?n?n yar?s?n? tuttuktan sonra ikinci yar?s?n? mumun alevine yaklaşt?r?r. Biraz yan?pta s?cakl?k parmaklar?n?n uçlar?na dokununca eline çeker. Yüzü cascavlak kal?r. Bunun üzerin hokkay? kalemi eline alarak kitab?n kenar?na şunlar? yazar:
  - Bunun gerçek olduğu üzerinde yapt?ğ?m deneyle anlaş?lm?şt?r. Dolay?s?yla ben de tasdik ederim.
  ----

  ?lm-i K?yafet Türk ve ?slam aleminde de derin olarak incelenmiş ve üzerinde ciddi çal?şmalar yap?lm?şt?r.En önemli temsilcilerimizden Erzurumlu ?brahim Hakk? Marifetname adl? eserinde beden dili ile ilgili önemli bilgiler vermiştir.
  Kendisi bu konuda öyle ileri gider ki,birgün talebeleriyle yollar? bir hana düşer.?brahim Hakk? ilmiyle han sahibinin çok cimri olduğuna kanaat geitirir.Ama adam onlar daha hana girer girmez öyle bir karş?lar öyle bir ağ?rlar ki;?brahim Hakk? Efendi kitab?n? eline al?r ve eğer yan?ld?ysam bu eserin y?rt?lmas? gerektir,der.Tam hayalk?r?kl?ğ?n?n doruğundayken han sahibi elinde hesapla gelir ve "işte borcunuz"der.Hesaba bakan talebeler beklenen hesab?n çok çok üstünde bir netice görürler.Han sahibine sebebini sorarlar.O da"geldiğinizden beri sizi ağ?rlad?m,elimden geldiğince rahat ettirdim,fazlal?klar ondand?r"deyince küçük bir münakaşa yaşan?r.Durumu anlamaya çal?şan ?brahim Hakk?'yada"Efendim olmas? gerekenin üstünde bir hesapt?r"diye durumu arzederler.?brahim Hakk?'n?n yüzünde bir tebesssüm belirir ve der ki;
  -?stediği paray? veriniz,benim y?llar?m? verdiğim emeğim ve kitab?m kurtuldu ya!


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.469

  Standart

  Evet buda bir ilimdir ama dikkat etmek gerek...
  Burdaki satırlardan yola çıkarak insanlara kesin yargılarla bakmak doğru değil bana kalırsa... Bu hataya düşenler yok değil malesef...
  Birde insanları menfi etkileyen yönüyse gerek burç kavramıyla gerek marifetnameden yola çıkarak ben böyleyim işte diyerek yapıcak birşey yok diye düşünenlerin olması...

  Risale-i Nurdan öğrendiğimiz hakikat şudurki bizdeki fena bir hasletin yönünü değiştirebiliriz...
  Sünnet-i seniyyeye ittiba ile güzel ahlakla güzelleşebiliriz...

  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 4. #4
  Vefakar Üye İsRa_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  433

  Post

  Yazılanların birçoğunda doğruluk payı vardır.Vardır muhakkak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin de bu konudaki hassasiyetini alanyali kardeşimiz yazmış.Bu konuda ilmi olmayan, bu bilgilerle yola çıksa ya önyargılı ya da hayatını bu ilme göre düzenler(bu iş estetiğe kadar gider).Mesela burçlar da böyle değil midir?

  Ayın, dünyanın, dönüş hareketlerinden yola çıkarak(herhalde böyleydi) o günkü günümüzün nasıl geçeceğini yazıyorlar.Burçlarında doğruluk payı vardır muhakkak.Ama bu gibi şeylere zaman ayırarak günümüzü,hayatımızı şekillendirme gibi hayat kaidemiz olmamalı.

  Allah'ım

  Ellerimi Bırakma!

  Ahvalim Meçhuldur, Bana da Nasip Eyle...

  Tadından Dem Olmuşlara İkramından Bir Bade...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Erkekler Eşlerine Nasıl Davranmalı?-Marifetname
  By mardynli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 31.08.15, 11:33
 2. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.11.09, 13:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0