+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bir Esma-i İlahiyye Sohbeti..

 1. #1
  Müdakkik Üye m_safiturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  773

  Standart Bir Esma-i İlahiyye Sohbeti..

  Allah’ta CC bölünme parçalanma olmadığından..her bir isim kendi mahsus tecellisiyle azami mertebededir…Nasıl ism-i Âzam denilen ve çeşitli rivayetler ve mazhariyetlerle hakkında şu esmadır..bu esmadır gibi ifade edilmiş..bir anlamda her esma-i ilahiye kendi tecelligahında İsm-i Azamdır..yani en büyük esmadır…

  Allah kainatı bir Esma-i İlahiyesine bir model hükmünde yaratmış…Ve bütün halk edilenler o isimlerin kabiliyetlerince mazharlarıdır..Yani onların aynasında o istidada göre görünür ve gösterilir…Bir ağaçla bir hayvan ve bir hayvanla bir insan arasında tecelli-i esma çok değişik tezahürlerle görünür…Çünkü Esma-i İlahiye de tecelli ettiği ayna kabiliyetince mertebe vardır…Mesela hayatla olan bir tecelli..bitki hayatıyla insan hayatına kadar mertebede..sudan şuura kadar mertebeye haizdir…Bir bitkiye lazım olanla bir insanın elzemi kadar bir mesafe mertebe-i esma ile doludur…

  Bu Tecellinin bölünmüşlüğü değil mirat olan makes olan aynaların çeşitliliğidir..O nedenle kainata bütün nazarıyla bakamıyan bir tefekkür bu afaki dairede boğulur…Öyle bir nazar lazımki bütününe hakim olsun..Bu pek mümkün olmadığından merhamet”Ehadiyet”denilen bir tecelliyi marifetullaha ikram etmiş..bütün esmanın bir birlik aynasıyla her mevcut ve mahluka ve esere tecelli ettiğini ve o tecelli ile her şeye her şeyden daha yakın olduğunu vaz etmekle aklı vahşetten ve kalbi kimsesizlikten kurtarmış…

  Her ne tefekkür edilse o Ehadiyetle yakınlık dürbünü ile bakmak ve bakışta ilmi ve imani bir terakki talebini ilmen yapmak… Fikrin ayaklarının sağlamlığını meydana getirir… Allah kendine gelen yolları kolaylaştırır. Onu isteyene o yakınlaşır…

  Burada tasavvur yeterli bir şey değildir. çünkü tasavvur ilim değildir…hem sınırlı olan bir nazar sınırsızı kavrayamaz…O nedenle tasavvura sığmayan şeyler vehimdir..vehimde de tahayyülü küfür küfür değildir..yani küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi ..kalbe gelen kötü sözler dengesiz ifadelerde hüküm değildir…Bu nedenle muzdarip olmak vehmin istediği galibiyeti sağlamsındandır…

  Akla kalbe istemeden gelen şeylerde sorumluluk yoktur..hem ilim vechi ile onları galebe çalmamak şartıyla tefekkür etmekte de bir sorun yoktur…Galiben ihtiyarsız gelen bu vehimler hakikati araştırmaya ve uyanıklığa vesiledir…Yine Üstadımız Bediüzzamanın ifadesiyle teşvik kamçısıdır…

  Evet yatardan yarattığına mahkum olamaz ve yarattığına aciz kalamaz…bütün kainatı doldurmuş ve ihata etmiş bir kudret..kendi ilim ve hikmetini…ve sanatkarlık güzelliğini ve yarattığı aleme olan hakimiyetini sevk ve idare icad ve inşa…rızık ve hayat..ölüm ve ihya gibi..göz açıp kapamaktan kalbin atışına kan ile yıldızların deveranına kadar olan idare hakimiyeti..ve Hakemiyet denilen her mahluk ve mevcuda hak ettiğini adalet ile taksimi..ve değişen manzaralar ve gidenler ve gelenler icraatının daimliğiyle o zatın devamlı faaliyet ile her daim yaratma üzere olduğunu mahlukat sayısınca dillerle ilan ediyor…


  Tekrar esma-i ilahiye bahsine dönersek…inkisam ve tecezzi denilen dağılmak ve parçalanmak olmadığından her mevcudun her mahlukun yüzünde o esma-i ilahiyeyi hakikat olarak okumakla elde edilen marifet ilmel yakinden aynel yakine ondan da hakkal yakine yayılan irtibatlı bir süreçtir…Mesela mahlukat mevcudat bir tabela gibi sahibini ifade eder..Onun simasında vs..yerlerinde intizam diliyle gösterdiği kasd ve emsalleriyle örtüşen birlik noktalarıyla onu okumaya başlarsınız…Onun bir yaratıcısı olduğunu kendi hal lisanı ile ifade eder…  Onun üzerinde bir ilim Görünür..ilim ÂLİM ‘delalet eder…Onun var olması kendi kendine olamayacağından ..tesadüf denilen şeyde asla nizamlı ve ölçülü bir şey görülmeyeceğinden..o eserin varlığının intizam ve kasd ile irade edilmesi gerekmektedir..Burada o iradeyi gösteren MURİD görünür…İlim ve iradenin birlikteliğinde onun meydana çıkmasında kudret lazımdır..KADİR görünür…Ondaki maksad HAKÎM ismini…Ondaki sanat SANİ ismini…Onun rızka olan ihtiyacı REZZAK ismini..ondaki intizam MUAZZIM MÜNAZZIM isimlerini ondaki boya MÜLEVVİN ismini…diyelim hastalık ŞAFİ ismi ilaçlar faydalar NAFİ ismini..belaların defi DAFİ ismini…iltica sığınma HAFÎZ ismini…Medet etmeye beklenen cevabın emniyetine MUCİP ismini… hayat HAYY ismini..Hayatlanmak ve ihya olmak MUHYİ YUHYİ isimlerini…gözetilmek kainatla kıyam bulmak KAYYUM ,ismini devam etmek o maksada kalmak KADİM ismini…bu mazzam cereyanın sahibi olmak SULTAN ismini..bütün acizlerin ve noksanların noksanlıkları onun SÜBHAN ismini…Yardımlar MUİN ismini..merhametler RAHİM ismini..ihata-i hayatın hayati hacetleri RAHMAN ismini..Beka BAKİ ismini gibi gibi…ve hakeza her şey ve her alem o Esmai-i İlahiyeye muhtaçtırlar çünkü asılları o esmadır mahiyetlerini o esmanın gölgeleridir...O onlarda mütecellidir…

  Marifeti ilahiye denilen bu nurlar..eşya yüzünde sonra batınında sonra evvel ve ahirinde ve hazırında okunmaya başladığında ilim dairesi genişler..ilim dairesi genişlediğinde vahdet görünür vahdet ünsiyeti gösterir kainatla kucaklaşmak mümkün olur..insana en yakın ayna kendisidir…Dolayısıyla en cami aynada odur….kendini okumak alemi okumaktan kolaydır..Amma her iki yol ilede ilmi imaniyle vusul vasıl olur ve tam olur…Her şey kabiliyeti nisbetinde ayinedar ve hissedardır…

  İman marifet ve muhabbet bu ilmi imaniyenin manevi irtibat alemidir..Bütün alemler bunun içindendir…Hakikate meyl edersiniz sizi buyur ederler..buyur edeni tanımak istersiniz esma-i ilahiye ile yazılmış şu kainat kitabı iştiyak ve ihtiyacınıza açılır…girersiniz ve o muazzam intizam ve ikram ve sanat ve kontrol idare tanzif tanzim tevzif hüsn merhamet sizi hayran bırakır..iltifat kalbinizi bağlar O nu seversiniz..o sizi sizden fazla sever..her şey biter..Rıza ve hoşnutluktan başka bir şey istemezsiniz…

  Onu her tanıma hamleniz her teşekkür niyetiniz her besmelenize karşılık bir memnuniyet ve maddi ve manevi ikramlarla tezyin edilir süslenirsiniz…


  Esma-i İlahiye eşya ve hayatın ta kendisidir..Allah her yerde zerreden seyyarelere kadar mütecellidir…O Nurdur..Bütün mevcudat onun göstermesiyle görünür…Güneş onurun aynasıdır..Kamer o nur’a kabiliyetince mirattır….Işık varlıkların keşşafıdır…Kar tanelerini indiren odur…yağmuru bulut perdesinde halk eden odur…Anne karnında bebeği halk eden odur..Gıdasını ve hayat şartlarını misafir gelmeden hazırlayan o dur..Kalbe şefkati koyan odur…Göz pınarlarını dolduran orada affı yaratan odur..Gönülleri daraltan ve açan odur..her keder ve eleme bir firar işleyen ve onunla kendi iltica kapısını aralayan odur..:kendini tarif ettiren..Elhamdulillahirabbilalemin diyerek dedirten odur…

  Hayat devam ediyor Hayy odur.:Kainat ve yıldızlar bir yörüngede dönüyor onunla beraber kandaki al ve ak yuvarları maksada koşturan ve tutan gözeten uyumayan uyuklamaktan münezzeh olan O dur ve O kayyumdur..kainatı rüzgarlarla tasrif edip gök yüzünü ve yer yüzünü temizleyen O dur O Kuddüstür…O her şeye adaletle hükmeden O dur..O Adildir…O bütün icraatının ve mahlukatının sahibi olan Malik-i hâkimdir…


  Evet her isim bir diğerine her icraat ve tecellide bağlıdır..Bunlar nurdan aynalardır..her birinden diğeri görünür….O müşahadeler atomların kalbini bile doldurur…

  Eserden müessire sebebten müsebbibül esbaba intikal ancak ilim ve marifetle olur…İlimlerin şah-ı padişahı iman ilmidir buyurulmaktadır…Mesele şahit olmaktır..Şahit olduğunu tasdik etmektir…

  Bu yolculuk ebedidir ve insan bu yolda yalnız değildir…Ve Cennet ucuz değildir…İmanın taklid ve tahkik boyutunda..Örfi itikad başka…her eser yüzünde onun mühür ve imzasını görmek başkadır…

  İnsan ve kainat bir kitaptır okur ve okutur ilimden iradeden kudretten terkip edilmiş hikmetli sanatlı bir mecmuadır… Bazı soruların cevabı Allahu Ekberdir…Bu Allah bütün düşünülenlerden de büyüktür..korkulan her şeyden büyüktür…Allah nurdur…Allah nurların nurudur….Nasıl güne bir mevkide durup ışığıyla ta göz bebeğimizden içeri girer.:Allah bütün nurların yaratıcısı ilim ve kudretiyle ilim ve hikmeti ile merhamet ve şefkati ile bize her şeyden daha yakındır…Mesafeyi koyan mesafesiz olur…kanunu koyan onun üstündedir…Noksanlığı yaradan noksandan münezzehtir..Güzelliği yaratadan bütün güzellerden güzeldir…


  Kainat onun Samanyolu onun dünya onun içindekiler onun Biz onunuz…O Takdir edilmek için böyle harika bir alem yaptı..O tesbih edilmek için Sübhaniyetini mükemmelliğini her şey üzerinde ilan etti..O hamd edilmek için havadan suya sudan ışığa kadar çeşit çeşit nimetler halk etti…Her yarattığına münasip elbise dikti…Her ağzın tadına göre rızıklar halk etti…O merhametiyle sevgi ve hoşnutluk ve memnuniyet olarak kalplerde tecelli etti…

  O muti kullarını beka alemine davet etti…Siz sizden istediklerimi yapsanız ki..bu gayet kolaydır..bu dünya imtihanında gayret edip sabırlı olsanız ki..ben o zaman sizinleyim…Eğer siz benim en sevdiğim tarzı gösterdiğim habibimi dinleseniz sizi ebedi nimetlendireceğim..manalarıyla Alemi baştan başa süsledi…İtaatkarları ebediyete sonsuz cennetle ilhak için geniş bir sofra kurdu…

  Asiler için ebedi hapishaneler tanzim etti…


  Evet. Her şeyi ile kendini tanıttırmak isteyen bu zatı.:her şeyi ile tanımaya çalışmak istemek ve dua etmek onun marifet ve muhabbetini celp etmektir…  Vesselam

  m_safiturk"

 2. #2
  Dost seher_vakti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  26

  Standart

  Allah raz? olsun.
  Doğarken verilen..ölürken de alınacağını bildiğim bir hediye.. sadece iki hece..
  HAYAT...
  kimileri hayatını yaşayacak...
  kimileri kan-ter içinde hayatını taşıyacak

  NE MUTLU HAYATINI ALLAHA KULLUK EDEREK YAŞAYANA.....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Rahmet-i İlâhiyye?
  By m_safiturk in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15.01.10, 19:40
 2. Medine Sohbeti
  By virs in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.08.08, 09:04
 3. Küresel Nur Sohbeti
  By Abdulbaki in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.01.08, 09:59
 4. Mezar Sohbeti
  By Memati in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.03.07, 08:43
 5. Günün Sohbeti
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.06, 16:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0