Muharrem Ay?'nda K?l?nabilinecek NamazlarMuharrem ayi, hicri senenin birinci ayidir. Bu ayin ilk gecesi, aksam ile yatsi arasinda Allah c.c rizasi icin iki rek'at namaz kilinir.
Namaza niyet etmeden, şu dua okunur :
"Ya Rabbi, bizi yetistirmis oldugun bu seneyi hakkimizda mubarek kil; afv-? ilahine, feyz-i ilahine mazhar k?l; dunyevi ve uhrevi saadetlere nail eyle.amin"
Duadan sonra, Allah r?zas? için iki rekat namaza niyet edilir.
Her iki rek'atte
7 fatiha,
7 ayetul kursi,
7 ihlas-i serif okunur. Namazdan sonra ;
11 defa; "La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, Lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Biyedihi'l-hayr. Ve huve ala kulli sey'in kadir."
11 istigfar-? serif,
11 salavat-? serife okunup dua yap?l?r.

Duada gecmis senenin gunahlar?n?n aff? ve yeni seneye gunahs?z girmek icin iltica edilir.

***

Muharremin birinci gecesi ayr?ca su sekilde dua edildikten sonra bir Tesbih Namaz? k?l?n?r :

"Ya Rabbi, bu yeni senede beni magfiret-i ilahine, r?za-i ilahine ve hidayet-i ilahine mazhar eyle.
Yeni ac?lan amel defterimi r?za-i ilahine muvaf?k amel ile doldurmay? bana nasip eyle.
Beni gadab-? ilahine duçar edecek amellerden muhafaza buyur.amin"
Duan?n sonras?nda Allah r?zas? için tesbih namaz?na niyetlenilir.
Tesbih namaz?nda sunlar okunur :
1.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Ayet'el Kürsî,
2.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Amene'r-rasulu, (Âl-i ?mran Sûresi'nin ilk 2 ayeti de ilave edilerek okunacak inşaallah)

3.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 Huvallâhullezi (Haşr Sûresi'nin son 3 âyeti)

4.rek'atte : 1 Fatiha Sûresi, 1 ?hlas Sûresi
namazdan sonra istigfar edilir, salavat? serife getirilir ve arkas?ndan dua yap?l?r.

****

Muharrem ay?n?n birinden onuna kadar 10 gun oruc tutmak faziletli bir ibarettir.
10 gunluk orucu tutamayalar, mumkunse 8,9 ve 10'uncu gunleri oruc tutmal?d?r.
Muharrem'in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namaz? k?lmal?d?r. Yine 9. ve 10. geceleri
Teheccud vaktinde Allah R?zas? icin 4 rek'at namaz k?l?n?r. Her rek'atte 50'şer
?hlas? Serif okunur.