Ömer Hayyam küp denemeleriyle ilgili ciddi bir eser yazmaya koyuldu.Bu cebirsel denklemin bilinmeyenine Arapça "şey" deniyordu.Bu sözcük İspanyolca eserlerde "xay" diye yazıldığından,zamanla "X" biçimini alacak ve bilinmeyeni göestermekte kullanılan evrensel "X" harfine dönüşecekti.
-Amin MAALOUF-