+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Akif'e Yapılanlara Yürek Dayanır mı?

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Akif'e Yapılanlara Yürek Dayanır mı?

  Mehmet Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy askerde iken, koğuştaki arkadaşlar?na Kur'an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle Divan-? Harbe verildi... Uzun y?llar yoksulluk içinde yaşayan Emin Ersoy, Beşiktaş'ta bir çöp kutusunun yan?nda ölü bulundu


  Cumhuriyet rejimi, Kur'an şairi merhum Mehmed Akif'i?slam'a olan bağl?l?ğ?ndan dolay? hep bask? alt?nda tuttu.M?s?r'da uzun y?llar sürgün hayat? yaşad?ktan sonra vefat?na yak?n geldiği Türkiye'de hastal?ğ?nda ve ölümünde sahipsiz b?rak?ld?. Kendisinden sonra çocuklar?na da adeta vebal? muamelesi reva görüldü. Kur'an şairi, fikir ve dava adam? Mehmet Akif'inçocuklar? uzun y?llar yokluk ve sefalet içinde yaşad?ktan sonra bu dünyadan göçtüler. Y?llard?r şiirleri okunan, fikirleri savunulan ve örnek bir şahsiyet olarak gösterilen Mehmet Akif'in çocuklar?na sahip ç?k?lmamas? ise manidar bulunuyor.


  Mehmet Akif'in ?smet Han?m'la evliliğinden Cemile, Feride, Suad, Emin ve Tahir isimli beş çocuğu bulunuyordu. Mehmet Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy askerde iken, koğuştaki arkadaşlar?na Kur'an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle Divan-? Harbe verildi. Tutuklanan Ersoy, çavuş arkadaş?n?n yard?m?yla askeri cezaevinden kaçarak, o dönemde Frans?z manda yönetimindeki K?r?khan'a kadar geldi. K?r?khan'da yakalanan Ersoy ve arkadaş? Türkiye'ye iade edildi. Cezas?n? çeken talihsiz adam uzun y?llar yoksulluk içinde yaşad?. Bunal?m içinde yaşad?ğ? bir gün, solcu yazar Çetin Altan'a kadar giderek yard?m isteyen Emin Ersoy, olaydan k?sa bir süre sonra Beşiktaş'ta bir çöp kutusunun yan?nda ölü bulundu


  K?z?n? evden atmaya kalkt?lar

  Babas? Mehmet Akif'in emekli maaş?yla geçinen küçük k?z? Suat Ersoy da 1991 y?l?nda üzücü olaylarla karş?laşt?. K?zlar? Ferda ve Selma Argon'la birlikte Beyoğlu'nda yaşayan Suat Han?m evden at?lmak istendi. Bu üzücü olay?n gazetelerde yer almas? üzerine dönemin Başbakan? Turgut Özal, Suat Han?m'a Halkal?'da bir daire tahsis etti. Ancak ekonomik s?k?nt?lar, ailenin yakas?n? bir türlü b?rakmad?. Evini satmak zorunda kalan Suat Ersoy Han?m, Kad?köy'de Vak?flara ait döküntü ahşap bir eve taş?nd?. Suat Ersoy Han?m bu evde zor günler yaşad?ktan sonra hayata veda etti.

  Cenazesinde kimse yoktu

  Mehmet Akif'in küçük oğlu Tahir Ersoy ise tercüman olarak çal?şt?ktan sonra emekli oldu. 2000 y?l?nda da karaciğer ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Emekli maaş? yeterli olmad?ğ? için Ankara'da SSK'ya bağl? bir hastanede tedavi edilen Ersoy, daha sonra ?stanbul'a getirilerek, Esma Hatun Hastanesi'ne yat?r?ld?. Ancak hastal?k iyice ilerlemiş olduğundan tedavi sonuç vermedi ve Tahir Ersoy hayata gözlerini kapad?. Tahir Ersoy'un cenaze törenine ise ne yaz?k ki çok az insan kat?ld?


  ?mdad?na yetişemedik


  Kitabevi Yay?nlar?'ndan ç?kan "Ali ?lmi Fani'nin R?za Tevfik'e Mektuplar?" isimli kitapta Akif'in oğlu Emin Ersoy ile ilgili bir anekdot yer al?yor. Akif'in yak?n arkadaşlar?ndan Ali ?lmi Fani bir gün bir mektup al?yor. Mektup K?r?khan hapishanesinden geliyor. Yazan Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy'dur. Akif'in M?s?r'da yaşad?ğ? bir dönemdir. K?r?khan ise o dönemde Frans?z manda yönetimindeki Hatay'a bağl?d?r. Ali ?lmi olay? şöyle anlat?yor


  Akif'in oğlunun baş?na gelen felaketten tabii haberimiz yok. Bir gün elime Bereketzade Cemil Beye hitaben yaz?lm?ş bir mektup tutuşturuyorlar. ?mzaya bakt?m, 'K?r?khan hapishanesinde mevkuf Mehmet Akif Beyin mahdumu Emin.'


  ?çini okudum. Diyor ki: 'K?rklareli'nde vazife-i askeriyemi ifa ediyordum. Arapça bildiğim için ara s?ra arkadaşlar?ma Kur'an okur, ayetleri tefsir ederdim. Bu hareketim irtica mahiyetinde görüldü. Divan-? Harb'e tevdi olundum ve tevkif edildim. Tevkifhaneden şimdi benimle beraber bulunan çavuşumun delalet ve himmetiyle firar ettik. ?stanbul'a geldik, ordan bir vapura atlad?k. Mersin'e ç?kt?k. Mersin'den yaya olarak Antakya'ya gelirken yoldaki karakolhanedeki jandarmalar halimizden şüphelendi, pasaportlar?m?z olmad?ğ?ndan her ikimizi de K?r?khan kazas?na gönderdiler. Şimdi bizi Türkiye'ye iade edecekler. ?mdad?m?za yetişiniz.' Maalesef imdatlar?na


  yetişemedik, çünkü mektup yaz?l?p elden ele bana gelinceye kadar günler geçmiş, kendileri de hududu aşm?şt?. Bilmem ne ceza verecekler? Akif Bey'e yazmad?m. Çocuğunki divanece bir harekettir. Asker koğuşunda Kur'an tefsir olunur mu? Bugünki inkilab rejiminden bu derece gafletin manas? ne? Zavall? Akif Bey refikas?yla beraber kendi canlar?n?n derdiyle uğraş?rken yeni bir bela ile karş?laş?yor. Kimbilir ne kadar müteessir olacak''...

  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Vefakar Üye zahid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  lüleburgaz
  Yaş
  37
  Mesajlar
  329

  Standart

  Meyve veren ağacı taşlarlar sözü boşuna değil tabii ki.

  Akif üç günlük dünya hayatını inançlarıyla,mücadele ile
  inandığı gibi yaşadı.

  karşı cephedekiler ne için yaşadı ve öldü.

  herkes yaptığının karşılığnı görecek ya, Elhamdülillah,
  iyi ki ahiret var.
  Yol vardır; it izi gibi,yol vardır;arkadan gelenler "şehrah"der gider..

 3. #3
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Uzun yıllar yoksulluk içinde yaşayan Emin Ersoy, Beşiktaş'ta bir çöp kutusunun yanında ölü bulundu
  ne vefasız milletiz..
  Allah bizi affetsin..
  kimbilir, kimler şimdi aynı haller ile yüzyüze..

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Allah, kimilerinin elde edilmesi güç makam?n? muhafaza etmek için; zalimleri onlara musallat eder.

 5. #5
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Exclamation Mehmet Akif Ailesinin Başına Gelenler

  İstiklal Marşı Şairi, fikir ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un çocukları uzun yıllar yokluk ve sefalet içinde yaşadıktan sonra bu dünyadan göçtüler.

  Mehmet Akif’in İsmet Hanım’la evliliğinden Cemile, Feride, Suad, Emin ve Tahir isimli beş çocuğu bulunuyordu. Mehmet Akif’in büyük oğlu Emin Ersoy askerlik görevini yaptığı sırada, koğuştaki arkadaşlarına Kur’an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle Divan-ı Harbe verildi. Tutuklanan Ersoy, çavuş arkadaşının yardımıyla askeri cezaevinden kaçarak, o dönemde Fransız manda yönetimindeki Kırıkhan’a kadar geldi. Kırıkhan’da yakalanan Ersoy ve arkadaşı Türkiye’ye iade edildi. Cezasını çeken talihsiz adam uzun yıllar yoksulluk içinde yaşadı. Bunalım içinde yaşadığı bir gün solcu yazar Çetin Altan’a kadar giderek yardım isteyen Emin Ersoy, olaydan kısa bir süre sonra Beşiktaş’ta bir çöp kutusunun yanında ölü bulundu.

  Babası Mehmet Akif’in emekli maaşıyla geçinen küçük kızı Suat Ersoy da 1991 yılında üzücü olaylarla karşılaştı. Kızları Ferda ve Selma Argon’la birlikte Beyoğlu’nda yaşayan Suat Hanım evden atılmak istendi. Bu üzücü olayın gazetelerde yer alması üzerine dönemin Başbakanı Turgut Özal, Suat Hanım’a Halkalı’da bir daire tahsis etti. Ancak ekonomik sıkıntılar ailenin yakasını bir türlü bırakmadı. Evini satmak zorunda kalan Suat Ersoy Hanım, Kadıköy’de Vakıflara ait döküntü ahşap bir eve taşındı. Suat Ersoy hanım bu evde zor günler yaşadıktan sonra yaşama veda etti.

  Mehmet Akif’in küçük oğlu Tahir Ersoy ise tercüman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2000 yılında da karaciğer ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Emekli maaşı yeterli olmadığı için Ankara’da SSK’ya bağlı bir hastanede tedavi edilen Ersoy, daha sonra İstanbul’a getirilerek, Esma Hatun Hastanesi’ne yatırıldı. Ancak hastalık iyice ilerlemiş olduğundan tedavi sonuç vermedi ve Tahir Ersoy hayata gözlerini kapadı. Tahir Ersoy’un cenaze törenine ise ne yazık ki çok az insan katıldı.

  Kitabevi Yayınları’ndan çıkan “Ali İlmi Fani’nin Rıza Tevfik’e Mektupları” isimli kitapta Akif’in oğlu Emin Ersoy ile ilgili bir anekdot yer alıyor. Akif’in yakın arkadaşlarından Ali İlmi Fani bir gün bir mektup alıyor. Mektup Kırıkhan hapishanesinden geliyor. Yazan Akif’in büyük oğlu Emin Ersoy’dur. Akif’in Mısır’da yaşadığı bir dönemdir. Kırıkhan ise o dönemde Fransız manda yönetimindeki Hatay’a bağlıdır. Ali İlmi olayı şöyle anlatıyor:

  “Akif’in oğlunun başına gelen felaketten tabii haberimiz yok. Bir gün elime Bereketzade Cemil Beye hitaben yazılmış bir mektup tutuşturuyorlar. İmzaya baktım, ‘Kırıkhan hapishanesinde mevkuf Mehmet Akif Beyin mahdumu Emin.’ İçini okudum. Diyor ki: ‘Kırklareli’nde vazife-i askeriyemi ifa ediyordum. Arapça bildiğim için ara sıra arkadaşlarıma Kur’an okur, ayetleri tefsir ederdim. Bu hareketim irtica mahiyetinde görüldü. Divan-ı Harb’e tevdi olundum ve tevkif edildim. Tevkifhaneden şimdi benimle beraber bulunan çavuşumun delalet ve himmetiyle firar ettik. İstanbul’a geldik, ordan bir vapura atladık. Mersin’e çıktık. Mersin’den yaya olarak Antakya’ya gelirken yoldaki karakolhanedeki jandarmaar halimizden şüphelendi, pasaportlarımız olmadığından her ikimizi de Kırıkhan kazasına gönderdiler. Şimdi bizi Türkiye’ye iade edecekler. İmdadımıza yetişiniz.’ Maalesef imdatlarına yetişemedik, çünkü mektup yazılıp elden ele bana gelinceye kadar günler geçmiş, kendileri de hududu aşmıştı. Bilmem ne ceza verecekler? Akif Bey’e yazmadım. Çocuğunki divanece bir harekettir. Asker koğuşunda Kur’an tefsir olunur mu? Bugünki inkilab rejiminden bu derece gafletin manası ne? Zavallı Akif Bey refikasıyla beraber kendi canlarının derdiyle uğraşırken yeni bir bela ile karşılaşıyor. Kimbilir ne kadar müteessir olacak.”
  arastiralim.com
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 6. #6
  Pürheves melekseker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  214

  Standart

  Çok üzücü.Yakın tarihimizde buna benzer çok olaylar var olmaması gereken.

  “Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve mânevî sürûrla doludur, derecesine göre, îman kuvvetiyle hisseder. Bu îmândan gelen mânevî sürur ve şifâ ve lezzet altında, cüz’î, maddî hastalıkların elemi erir, ezilir.”

 7. #7
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Fikirleri resmî ideoloji ile bağdaşmay?nca onlarda merhamet mi kal?r?
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 8. #8
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.469

  Standart

  Aman Ya Rabbi...
  İsmiyle musamma Akif'in milleti için yaptıkları ve milletin ona yaptıkları... Ve evlatları...
  Kendimi suçlu hissettim...
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 9. #9
  Pürheves Şerbet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  153

  Standart

  Allah'im, bizim vefa duygumuzu da almislar elimizden, kimligimizle birlikte..
  Allah rahmet eylesin, insaAllah imani kamil ile huzura varmistir, Emin bey
  bu vatan neler gordu gecirdi.. Allah akibetimizi hayirli ve guzel etsin..amin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dil ve Yürek
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.10.11, 14:17
 2. Yürek Kapılarımız..
  By ıslak seccadem in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.09.11, 20:53
 3. Yürek yanmadıkça..
  By aşk-ı ilahi in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.01.09, 16:42
 4. İki Hece;Tek Yürek Atışı...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.09, 14:00
 5. Yolmu Dayanır (Ömer Karaoğlu)
  By BiKeS_ in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.09.08, 16:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0