+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: DNA Hasarında Hikmetli Tamir

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart DNA Hasarında Hikmetli Tamir

  Gökalp Akyol

  Çevreye b?rak?lan kimyevî at?klar?n canl?lar üzerindeki menfî tesirlerinden biri, genetik yap?ya verdiği hasard?r. DNA’da (Deoksiribo Nükleik Asit) ortaya ç?kacak hasarlar; DNA’n?n kopyalanmas? (replikasyonu) ve haberci RNA’n?n yap?lmas? (transkripsiyonu) s?ras?nda baz? hücre fonksiyonlar?na tesir etmektedir.

  DNA’n?n kopyalanmas?n?n birinci hikmeti, çoğalmadan önce, hücredeki bilginin iki kat?na ç?kar?lmas?d?r. Bu kopyalama s?ras?nda nadir de olsa, fonksiyonu bozucu s?ra d?ş? farkl?laşmalar (biyoloji biliminde buna ‘hata’ denmektedir) meydana gelmektedir. Bu ‘hata’ üreten mekanizma, DNA’da zaman zaman ortaya ç?kan ve asl?nda yaşlanma, ölüm, hastal?k gibi zahiren çirkin görünen süreçlere biyolojik bir perde olarak yarat?lm?şt?r. Seyrek de olsa ortaya ç?kabilen bu ‘hata’lar, Rahmâniyet’in bir tecellisi olarak yine genetik programa konulan tamir sistemleri ile düzeltilmektedir. Bu tamir mekanizmalar? Yüce Yarat?c? taraf?ndan öyle hassas ve hikmetli bir şekilde ayarlanm?şt?r ki, tekrarlanan hücre bölünmeleri esnas?nda genomun içinde kodlanm?ş şifrelerin en iyi şekilde muhafazas? ve gelecek nesillerin atalar?na benzemesi sağlanmaktad?r. Bu sistem, bütün canl?larda bulunan birkaç proteinden meydana getirilmiştir. Bu proteinler DNA kopyalanmas?ndan sonra ‘hata’l? kopyalanan DNA’lar?n tamirinde vazife görmektedir.

  Nükleotid say?s? (genetik program?n yaz?ld?ğ? harfler) bak?m?ndan insana nazaran daha az genetik bilgi ihtiva eden E. coli bakterisinde canl?y? mutasyona karş? korumak için vazifelendirilmiş özel proteinler (MutS, MutL, MutH ve Uvr) yarat?lm?şt?r. Henüz tam olarak ayd?nlat?lmam?ş olmakla beraber, bunlardan birinin (MutS) DNA üzerindeki ‘hata’l? eşleşmeyi bulduğu ve diğerleri ile birlikte ‘hata’n?n tamirinde vazife ald?ğ? bilinmektedir.
  Bu protein (MutS) DNA zinciri üzerindeki ‘hata’l? DNA eşleşmesinin nerede olduğunu sevk-i ilâhî ile tespit ederken, DNA üzerinde kendisi için ayr?lm?ş hususi bölgeye bağlanmakta ve mutasyonun olup olmad?ğ?n? ortaya ç?karmaktad?r. Şâyet bu protein yanl?ş bir eşleşme tespit ederse, DNA’n?n yap?s?nda gerekli düzeltmeleri başlatmakta ve ‘hata’l? DNA zinciri tamir edilmektedir. Bu tamir proteininin ‘hata’l? eşleşmiş DNA ile kompleks bir yap? oluşturduğu ve bu kompleks molekülün DNA tamiri için zaruri olduğu çeşitli araşt?rmalarla gösterilmiştir. Tamir proteini DNA’ya bağlanmak ve şeklini değiştirmek gibi iki temel işle vazifelendirilmiştir.
  Diğer bir tamir proteini (MutL) kendisine verilen hususi kabiliyetle DNA’daki yanl?ş eşleşmeyi DNA dizisinden ç?kar?r. Aktif durumdaki bu protein MutS ile münasebete geçmekte ve diğer proteini (MutH) DNA üzerinde kesme faaliyetine başlamas? için uyarmaktad?r. Bu uyar?lma ayr?ca tamirde vazife gören yeni bir proteinin (UvrD) DNA ile temasa geçmesinde rol alarak, DNA çift sarmal?n?n hatal? k?s?mdan itibaren aç?lmas?na vesile olmaktad?r. MutM olarak isimlendirilen bir başka protein ise, makas gibi çal?şt?r?lan bir enzim olarak DNA’y? keser. Bu protein, hatal? eşleşmiş bölgenin dizideki yerini kesin belirledikten sonra DNA’y? buradan keser. DNA üzerinde çentik aç?lmas?nda, buradan itibaren proteinin tek DNA zincirinin içine girmesinde ve protein ile DNA’n?n bağlanmas?nda vazifeli olan bir protein (MutH), ayr?ca, bir enzimi harekete geçirerek (UvrD helikaz enzimi) çentik bölgesine kat?lmaktad?r. Yanl?ş sentezlenmiş DNA bölgesinin ç?kar?lma işlemi dört farkl? kesme enzimin (ExoI, ExoVII, RecJ ve ExoX) vazifelendirilmesiyle olmaktad?r. Doğru DNA sentezini yapmakla vazifeli DNA polimeraz ve ligaz enzimleri ise, ancak bu kesimlerden sonra tamir işlemini gerçekleştirebilmektedir.

  DNA üzerindeki ‘hata’l? eşleşmeyi tamir eden mekanizma en mükemmel şekliyle insanda (MSHs, MSH2-3-4-5-6, MLHs proteinleri şeklinde) görülmektedir. ?nsan vücudu gibi bir saray?n korunmas? için, onun hücrelerinde çal?şt?r?lan tamir sisteminin mükemmel olmas? gerekir. Bakterilerdeki tamir proteinlerinden farkl? olarak yüksek canl?lardaki tamir proteinleri diğer proteinler ile daha kompleks bir yap? meydana getirir. Kudreti Sonsuz Rabb’imiz Ehadiyet ve Vahidiyet tecellileri olarak hem memelilere hem de mayalara beş adet ortak tamir proteini yerleştirmiştir. MSH2 mantarlar?n mitokondrilerinde, MSH4 ve MSH5 üreme hücrelerinde aktivite göstermektedir. Bunlardan biri (MSH2), çekirdekteki DNA’ya ait hatalar?n, diğer ikisi ise (MSH3 ve MSH6) ‘hata’l? eşlemelerin düzeltilmesinde rol al?r.

  Tamir sistemi, hücrenin bölünmesi sürecinde bütün genlerin doğru bir şekilde kopyalanmas?nda vazife verilen mekanizmalardan sadece biridir. Bu tamir sürecinin nas?l organize edildiği henüz tam olarak aç?kl?ğa kavuşturulamam?şt?r. Y?pranma, yaşlanma ve kanser gibi durumlar?n ortaya ç?kmas?nda bu tamir sistemlerinin zay?flamas? veya devre d?ş? kalmas? gibi moleküler hâdiseler kaderin icraat?na birer perde olarak görülmelidir. Tamir sisteminde tespit edilememiş olan diğer koruyucu faktörlerin ortaya konmas?, tamir sisteminin daha derin ve hassas anlaş?lmas? için yeni bilgiler sağlayacakt?r. Bu sistemin anlaş?lmas?yla genlerde ortaya ç?kan mutasyonlar?n sebep olduğu tümörlerin tedavisi de ayd?nlat?lacakt?r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kaynaklar
  -Jun SH, Kim TH and Ban C (2006) Title: DNA mismatch repair system - Classical and fresh roles.: FEBS J.
  -Obmolova G, Ban C, Hsieh P & Yang W (2000) Crystal structures of mismatch repair protein MutS and its complex with a substrate DNA. Nature 407, 703–710.
  -Junop MS, Obmolova G, Rausch K, Hsieh P & Yang W (2001) Composite active site of an ABC ATPase: MutS uses ATP to verify mismatch recognition and authorize DNA repair. Mol Cell 7, 1–12.
  -Lamers MH, Winterwerp HH & Sixma TK (2003) The alternating ATPase domains of MutS control DNA mismatch repair. EMBO J 22, 746–756.
  -Galio L, Bouquet C & Brooks P (1999) ATP hydrolysis-dependent formation of a dynamic ternary nucleoprotein complex with MutS and MutL. Nucleic Acids Res 27, 2325–2331.
  -Hall MC & Matson SW (1999) The Escherichia coli MutL protein physically interacts with MutH and stimulates the MutH-associated endonuclease activity. J Biol Chem 274, 1306–1312.
  -Hafe BD & Robertson SJ (2000) DNA mismatch repair and genetic instability. Annu Rev Genet 3

 2. #2
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  çok güzel bir paylaş?m. minnac?k yere ne bilgiler yaz?lm?ş. hayret ediyor insan. hemde en ufak k?sm? değişince nas?l kendini en az hasarla kurtar?yor. zann?mca bu s?r çözüldüğünde art?k bebek doğmadan hangi yaşta hangi hastal?klarla karş?laşacağ?. yani hastal?k haritas? ç?kar?lacak. ve hasta olmadan kişi tedavi edilecek. büyük bir nimet...

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı macacad Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  çok güzel bir paylaşım. minnacık yere ne bilgiler yazılmış. hayret ediyor insan.
  "O ufacık yeri de yaratan her şeyin sahibi olan Allah (c.c) olduğuna göre her şey bir şey, bir şey her şey oluvriyor."

 4. #4
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "O ufac?k yeri de yaratan her şeyin sahibi olan Allah (c.c) olduğuna göre her şey bir şey, bir şey her şey oluvriyor."


  mevlana ks. ve üstad?n ks. atoma bak?ş?. ve küçük şeylerden büyük dersler ç?karmas?na hep aş?k oluyorum..

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Maddenin tesagürü nisbetinde asarı hayat nuru ruh tezayüd eder teşeddüd eder...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Hikmetli Konuşmak"
  By dostum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.12.08, 18:13
 2. Kırmak ve Tamir Etmek
  By Şahide in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.08.08, 14:03
 3. Tahrip ve Tamir
  By Şahide in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.06.08, 16:54
 4. Mevlana'dan Hikmetli Sözler
  By gulvurgunu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.09.06, 17:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0