+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Zaman Kullanma Klavuzu

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ZAMAN KULLANMA KILAVUZU

  ZAMAN, ?NSANIN EL?NDEK? en büyük sermayedir. Her insana say?l? ömür dakikalar? verilmiştir; ve bu dakikalar? ne yolda sarfedeceği insan?n tercihine b?rak?lm?şt?r. Elbette, hesap günü, hesab?n? sormak üzere; sermayeni ne yapt?n? Karş?l?ğ?nda ne kazand?n? Yoksa s?f?rlad?n m??
  Ne yaz?k ki, nice insan verilmiş ömür sermayelerini nas?l çar-çur edeceğinin telaş?yla yaş?yor. Beri tarafta, ömür dakikalar?n?n k?ymetini anlayan, ama onlar? yerli yerinde kullanamama üzüntüsünü yaşayan; veya yap?lmas?n? gerekli gördüğü pek çok lüzumlu vazifeye ay?racak vakit bulamamaktan yak?nan insanlar da var. Bu insanlar, bir yanda, ‘alan el’ olmamak üzere maişetlerini bizatihi sa’yederek temin yoluna gidiyor, kalan vakitlerini ise şu dünyaya geliş maksad?yla doğrudan ilgili çal?şma ve çabalarla geçirmek istiyorlar. Ama 24 saat onlara yetmiyor.

  ?şte bu durumda olduğunu bildiğimiz okuyucular için değişik tecrübelerin topland?ğ?, ‘denenmiş’ bir vakit kazanma k?lavuzu.

  1. Televizyonun sizi yönetmesine kesinlikle izin vermeyin:
  Bugün bütün dünyadaki insanlar?n ‘boş’ zaman?n? al?p götüren en büyük h?rs?zd?r televizyon. Yapabiliyorsan?z, hiç televizyon almay?n; yapam?yorsan?z, hiç olmazsa televizyonunuzu kontrol alt?na al?n. (Televizyonla başetmeye dair bir dizi pratik teklifimiz önümüzdeki say?lardan birinde etrafl?ca sunulacakt?r.)

  2. Uykunuz düzenli olsun:
  Genelde her insan için sekiz saat standart bir uyku ihtiyac?ndan söz edilse de, baz? bünyeler için yedi, hatta alt? saat de yeterli olur. Bu durumda olanlar, zaten iki saat kazanm?ş durumdalar. Sekiz saatten fazla uyuyorsan?z, evvelâ bunu sekiz saate indirin. Fazlas?, tam bir vakit israf?d?r. Bu sekiz saat uykuyu da, kimi gün onda, kimi gün geceyar?s? ikide yatarak almay?n. Yat?ş ve kalk?ş saatiniz düzenli olsun. Unutmay?n: uykulu zaman?n? düzene sokamayan, uyan?k zamanlar?nda ayakta uyur, vakit geçip gidiverir! (Bu konunun teferruatl? bir tahlili için de, yine önümüzdeki say?lardan birini beklemeniz gerekiyor.)

  3. Güne sabah namaz? ile başlay?n:
  ?nsan?n zihnen ve bedenen en dinç olduğu zaman, bu zamand?r. ?nsan, bu diriliş vaktinde bir dakika içinde kavrad?ğ? bir cümle için, tüm günün yorgunluğunun üzerine çöktüğü gece vakti, dakikalar?n? verir. Al?n size bir zaman kazanma yolu! Namazdan sonraki, Resülûllah’?n uyan?k geçirdiği vakti, uykuyla heba etmeyin. Ama bunun için, en başta, sabah namaz?na rahatça kalk?p akabinde uyan?k kalabileceğiniz bir vakitte uyuman?z gerekir. (Bir not: isterseniz, kuşluk vakti veya öğleyin, biraz kestirebilirsiniz)

  4. Planl? ve programl? olun:
  Kat? bir kuralc?l?k insan? k?s?tlad?ğ? gibi, plans?zl?k da insan? rüzgar?n önündeki yaprak gibi oraya buraya savurur ve verimsiz k?lar. Üzerinde mâkûl değişmeler yapma esnekliğiyle birlikte, önünüzdeki bir y?l?, hatta birkaç y?l? kapsayan bir plan?n?z; ve ayl?k, haftal?k, hatta günlük program?n?z olsun. Allah size yar?n? yaşat?rsa, yar?n Allah için ne yapacağ?n?z? şimdiden belirlemiş olmal?s?n?z.
  Şeytan ve nefis belirsizliği sever. Onlara karş? namaz?n, orucun, hacc?n, zekât?n.. vaktini belirleyen Rabbimiz bize bu noktada çok şey söylemiyor mu?

  5. Önünüze hedefler koyun:
  Mâkûl hedefler koyduğunda, insan kabiliyetlerinin fark?na var?r. Yapamam zannettiği birçok şeyi yapabildiğini öğrenir. Size bir örnek: Her gün, düzenli olarak yaln?zca iki sayfa Kur’an okusan?z bile, bir y?la varmadan Kur’an’?n tamam?n? okumuş olursunuz. Ama, kimi günler hiç okumay?p kimi günler bir cüz okuma gibi bir yolu seçmişseniz, gelecek y?l belki... Keza, günde yaln?z 10 sayfa kitap okusan?z (ki, en fazla yar?m saatinizi al?r), ayda 1-2 kitap okuyorsunuz demektir. Önünüze hedef koymadan okumaya başlad?ğ?n?z son kitab? bitirmeniz kaç ay sürdü acaba?

  6. Yar?m iş b?rakmay?n:
  ?nsan?n zaman?n? çalan bir h?rs?zd?r ‘yar?m iş.’ Meselâ, bulaş?ğ? sofray? toplar toplamaz y?kamad?n?z, diyelim. Sonuç? Zaman içinde kuruyan kirleri ç?karmak için, kaş?k ve tabaklar? daha fazla ovalaman?z gerekti. Al?n size bir zaman kayb?! Telefonda iken bir not yazman?z gerekli. O an elinize geçen bir kâğ?da yazd?n?z, alelacele bir kenara b?rakt?n?z. Yirmi dakikad?r o kağ?d? ar?yorsunuz! Her yar?m işten yaln?zca beşer dakika kaybetseniz bile, günlük kayb?n?z bir saati haydi haydi geçer. Bir saatte neler yap?lmaz?

  7. Fuzuli meşgûliyetleri at?n:
  Hepimizin hayat?nda, al?şageldiği için yapt?ğ?, ama asl?nda yapmas? gerekmeyen işler vard?r. Hemen bir örnek: Salatal?ğ? kabuğunu soyarak yemeye mecbur musunuz? Al?n size bir kaç dakika!

  8. ‘Hay?r’ demeyi öğrenin:
  ?nsanlar?n alabildiğine bireyselleştiği şu çağda, f?traten medenî olduğu için başkalar?yla görüşmeyi arzu ediyor insanlar. F?trî bir arzu. Güzel. Ne ki, çoklar? yaln?zca görüşmüş olmay? istiyor; görüşmenin kendisini amaç ediniyor. Dedikoduya, haber muhabbetine, al?şveriş sohbetine evet! Beraberce ciddi bir konunun görüşülmesine gelince, hay?r! Size keyfine göre hay?r diyebilenlere siz de hay?r diyebilmelisiniz. Yoksa, belki ‘çok iyi insan’ olursunuz, ama ciddi beraberliklere ay?racak zaman?n?z kalmaz.
  Bir ilave: Ciddi beraberlik içinde olduğunuz insanlar?n, üzerinize farz olmayan işleriyle de vaktinizi kaybetmeyin, tamam m??

  9. Gidişleriniz de, size gelişler de belirli olsun:
  Bir arkadaş?n?z öğleden sonra size uğramak istediğini söyledi. Buyur, dediniz. Saat kaçta gelecek. Birbuçuk. ?ki? Üç. Yoksa dört mü? Al?n size bir belirsizlik! O bekleme zaman? içinde, hiçbir ciddi işe vakit ay?ramazs?n?z. Arkadaş?n?z gelene kadar, vaktiniz oyalanmayla geçer.
  Arkadaş?n?z az önce geldi. Peki, kaçta gidecek? Zaman?n belirsizliği, ikinizi de önemsiz konularla vakit harcamaya yöneltir. Zaman?n?z belirli olunca, Allah’?n size ihsan ettiği beraberliğin k?ymetini daha iyi bilir, ve daha verimli geçirirsiniz.
  Size gelişleri bu şekilde ayarlarken, gidişlerinizi de buna göre belirleyin. Dostlar?n?za zulmetmeyin.

  10. Ölü zamanlar? değerlendirin:
  Bugün, otobüs durağ?nda ne kadar beklediniz. Ya otobüste kaç dakika geçti. Görüşeceğiniz kişi sizi odas?na al?ncaya kadar onbeş dakikan?z gitmedi mi? Bütün bunlar, ölü zamanlard?r. Bu zamanlar? rahatl?kla kitap okuyarak veya tesbihatla veya zihninizi meşgûl eden bir konunun tefekkürüyle değerlendirebilirsiniz. Evde ölü geçen en önemli iki zamandan biri, sabahleyin kalk?ş ile kahvalt? aras?ndaki, diğeri akşam eve gelişle akşam yemeği aras?ndaki zamand?r. Al?n size, ciddi bir meşgûliyetle dolduracağ?n?z bir buçuk-iki saat!

  11. Bunlarla da yetinmeyin:
  Ak?l ak?ldan, tecrübe tecrübeden üstündür. Zaman?n en büyük sermaye olduğunu bildikten ve hakk?n? vermek istedikten sonra, Rabbimiz, başka zaman kazanma yollar? da gösterecektir.

  Metin Karabaşoğlu
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart  maşallah barekallah


  allah razı olsun

 3. #3
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  [b]kardes yarama tuz bast?n resmen.. ben cok duzens?z?m ya.. h?c b? zaman su zaman? dogru kullanma olay?n? beceremem?s?md?r. b? program yapar?m en fazla 3 gun g?der sonras? malum.. dua ed?n bana olur mu?
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  evet hepimizn yaras?

  allah o çok k?ymetli vaktimizi doğru kullanmay? nasip etsin de mahşer günü keşkelerimiz az olsun...
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart  Dünyadaki herşeyin bir kullanma kılavuzu var herhalde değil mi? Allah bizleri kullanma kılavuzuna uyanlardan eylesin.Amin.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnterneti Kullanma Amacınız...
  By SeRDeNGeCTi in forum Anketler
  Cevaplar: 152
  Son Mesaj: 21.07.19, 15:49
 2. Atm Kullanma Talimati
  By İ_man in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.10.08, 17:40
 3. Bilmeyenler İçin Nero Klavuzu
  By Hanedan19 in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.08.08, 12:35
 4. Atm Kullanma Talİmati
  By şakirt04 in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.08, 18:34
 5. Senin Son Kullanma Tarihin Bugün Son:08:57
  By insirah in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 29.11.07, 02:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0