+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Niye İsyan Etmiyorlar?

 1. #1
  Vefakar Üye AsYaX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Manisa-Yozgat
  Yaş
  26
  Mesajlar
  477

  Standart Niye İsyan Etmiyorlar?

  Niye isyan etmiyorlar?
  Kaz?m Güleçyüz  Sabah yazar? Emre Aköz, Nurculuk konusuna resmî kal?plar?n d?ş?nda objektif bak?şla yaklaşmay? başaran kalem erbab?ndan biri.
  Ama onun da bir handikap? var. Derinlik, nüfuz, dikkat ve hassasiyet gerektiren bu konuda zaman zaman yüzeysel yorumlarla hayli kritik yanl?şlara, hattâ sapt?rmalara yol açabilmesi.
  Kat?ld?ğ? bir Risale-i Nur Kongresinden okuyucular?na aktarmaya değer bulduğu tek konunun, baz? kat?l?mc?lar aras?nda geçen “göbek bağlama ve diyet muhabbeti” olmas? gibi...
  Veya Yeni Asya Vakf?nda verdiği bir seminere baş? aç?k k?zlar?n da gelmesinden, “Baş? aç?k Nurcu k?zlar da var” sonucunu ç?karmas? gibi...
  Aköz Nurcular?n maruz kald?klar? haks?zl?klara rağmen neden isyan etmediklerini anlatt?ğ? yaz?s?nda da (14.11.07) benzer bir hata yapm?ş.
  Herşeyden önce, Ömer Laçiner’den aktard?ğ? hapishane hat?ras? tahkike muhtaç. Cezaevi yönetiminin Nurcular? tam da k?ble taraf?na ast?ğ? Atatürk portresine yönelerek namaz k?lmaya zorlayan bask?lar?ndan ve buna karş? solcular?n Nurculara verdiği destekten söz eden Laçiner, Nurcular?n son anda “Ne yapal?m, madem yönetim öyle uygun gördü, portre kals?n” deyip solcular? aç?ğa düşürdüklerini öne sürmüş.
  Aköz’ün aktar?m?na göre Laçiner’in bu manevraya getirdiği yorum şu: “Son noktada devlet; onlar?n, yani Müslümanlar?n devleti. Dövse de, sövse de nihayetinde kendi devletlerine sahip ç?k?yorlar.”
  Bir defa, ne olursa olsun, Nurcular?n portreye yönelerek namaz k?lmalar? için yap?lan bask?lara boyun eğmeleri mümkün değil. Burada mutlaka bir yanl?şl?k olmal?.
  “Nurcular dayak da yeseler, hakaret de görseler siyasî otoriteye başkald?rmad?lar. Adaletsizlik karş?s?nda en fazla kelimelerini konuşturdular; yumruklar?n? değil” diyen Aköz soruyor: “S?k s?k adaletsizlikten yak?nan bu insanlar, niye baz? laikçilerin iddias?n?n aksine, hem insanl?k, hem de dindarl?k onurlar? ayaklar alt?na al?nd?ğ?nda dahi isyan etmiyor?”
  Cevap, Laçiner’in söylediği gibi Nurcular?n herşeye rağmen “devlete sahip ç?kmalar?” m??
  Hay?r, mesele bu kadar basit değil. Her ne kadar Nurcular?n, onlara yöneltilen iftiralar?n aksine, asla “devlet düşman?” olmad?klar? bir gerçekse de, bunu “devlete toz kondurmayan” bir “devlet tarafgirliği” şeklinde yorumlamak yanl?ş.
  Zira Nurculuk bir yönüyle, devletle aras?na mesafe koyabilmiş gerçek bir sivil inisiyatifin ad?.
  Nurcular?n maruz kald?klar? zulüm ve haks?zl?klara isyan etmemelerinin en önemli sebebi ise, en çok masumlar?n zarar görmesine yol açacak ve kardeşi kardeşe k?rd?racak fitnelere ve dahilî çat?şmalara meydan vermeme hassasiyeti. Çünkü hizmetlerinin en önemli ve temel esaslar?ndan biri şefkat. Bunun için müsbet hareket prensibinden asla ayr?lm?yor, kendilerini “asayişin manevî muhaf?zlar?” olarak niteliyorlar.
  Bu tavr?n devletçilikle de, zulüm ve bask?lara boyun eğip teslim olmakla da hiçbir ilgisi yok. Aköz’ün “Neden baz? Kürtler bu devlete isyan ediyor? Niye bu isyan? 20 küsur y?ld?r sürdürüyorlar? Niye Nurcular gibi son kertede durumu tevekkülle karş?lam?yorlar?” sorular?nda sözünü ettiği isyana bütün Kürtlerin kat?lmamas?n?n en önemli sebebi ise, olsa olsa Nurcular?n müsbet hareket prensibinin onlara da mal olmas?d?r...

  17.11.2007

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr

  Konu AsYaX tarafından (17.11.07 Saat 09:11 ) değiştirilmiştir.
  Benim kalbim ısrarla cennet kuşatmasında hala, ruhum bedeni terke maruz sevap artı günahlarla!..

 2. #2
  Dost MUSA_66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Bulunduğu yer
  yerköy
  Yaş
  27
  Mesajlar
  22

  Standart

  bizi aydınlattıgın için tşekkür ederm

 3. #3
  1kul
  Guest 1kul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  M. Latif SALİHOĞLU
  Bursa’da mânidar tevâfuklar
  Bursa, bugünlerde maddî ve mânevî baharını yaşıyor. Peşpeşe gelen mevlid, fetih ve sempozyum halkaları, Bursa'da çok hoş tevâfuklar zincirini teşkil etti.
  Nisan yağmurları, bu yıl bir başka berekete sebebiyet veriyor, Bursa'da.
  Evet, bahar mevsiminin bir tezâhürü olarak, düzlük ve yamaçları bütünüyle yeşil örtüye bürünen Bursa, bir yandan da mânevî atmosferin ruh ve kalpleri okşayarak tatmin eden meltemlerine sahne oldu; olmaya devam ediyor.
  * * *
  Geçtiğimiz Pazar günü (5 Nisan), Ulucami'de muazzam bir mevlid programı icra edildi. Bu mevlid organizasyonu vesilesiyle, Türkiye'nin kalbi o gün Bursa'da attı.
  * * *
  Hemen ertesi gün, yani 6 Nisan günü ise, Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethedilişinin 683. yıldönümüydü. (Bu konuyla alâkalı geniş bilgi aşağıda.)
  * * *
  Ve bugün... Bugün, yani 13 Nisan'dan itibaren başlayıp hafta boyu devam edecek yeni bir mânâ atmosferinin tesiri altına giriyor, bizim Bursa...
  Yazılışının 600. yıldönümü vesilesiyle, Bursa'da bu hafta "Mevlid Sempozyumu" düzenleniyor. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin organize ettiği sempozyuma çok sayıda ilim ve fikir adamının da iştirak etmesi bekleniyor.
  Sempozyumun yanı sıra, Bursa'da hafta boyunca geniş katılımlı daha başka faaliyetler de sergilenerek, vatandaşlara unutulmaz günler yaşatılacak.
  * * *
  1350 senesinde Bursa'da dünyaya gelen Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, 1422'de yine aynı şehrimizde vefat etmiştir. Mevlid'i ise, 60 senesinin içinde iken, yani 1409'da tamamlamış olduğu rivâyet edilmektedir.

  Bursa'nın fethi

  Bursa, 1326 senesinin 6 Nisan'ında Osman Beyin oğlu Orhan Bey tarafından fethedildi.
  Uzun ve meşakkatli bir kuşatma devresinin ardından Bizans'tan alınan Bursa, bu tarihten itibaren Osmanlı'nın yeni devlet merkezi oldu.
  Baba Osman Gazi, ölüm döşeğinde iken, yerine geçen oğlunu çağırmış ve ona şu arzusunu ifade etmişti: "Oğul Orhan! Bursa'yı aç; gülzâr eyle."
  Orhan Gazi de, babasının bu sözünü vasiyet şeklinde kabul ederek şehri muhasara altına aldı ve nihayet maddî–mânevî dinamik kuvvetler sâyesinde Bursa'yı fethedip gülzâr eyledi.
  1365'e kadar devletin merkezi durumunda olan Bursa, bu tarihten sonra merkezlik vasifesini Edirne'ye devretti.
  Buna rağmen Bursa, İstanbul'un fethine (1453) kadar da Osmanlı'nın en gözde şehri olma özelliğini muhafaza etti.
  Bugün itibariyle nüfusu bir buçuk milyonu aşan Bursa, Türkiye'nin de dördüncü büyük kenti olma konumuna yükselmiş bulunuyor.

  Vefatlar

  Yaşıtlarım ve aziz dâvâ arkadaşlarımdan Ahmet Battal'ın babası ile Aziz Kavan'ın ise annesi vefat etmişler.
  Merhum ve merhumeye Cenâb–ı Hak'tan rahmet ve mağfiret dilerken, evlâtlarına ve sâir yakınlarına taziyetlerimi sunarım.
  Biz de validemizi yakın tarihlerde kaybedenleniz. Tessürümüz, herbir vesileyle tazelenmiş oluyor. Dolayısıyla, dünyada annesiz kalmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz.
  Şüphesiz, babanın da yeri ayrıdır. Hiçbir şekilde yeri doldurulamaz. Ancak, bilhassa validenin vefatı, aynen Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle, "insanın yarı hayatının yıkılması" anlamına geliyor.
  Zira, şu fâni dünyada sizi "anne şefkatiyle" sevebilecek bir başka insanın varlığı söz konusu değil.

  Mazeret

  Geçtiğimiz hafta boyunca, yazılarımızla sizlerden uzak kaldık. Sebebi, geçirmiş olduğumuz ağır gribal enfeksiyon ve şiddetli bronşit.
  Yazılarımız, inşaallah normal periyodu içinde devam edecek. Sizlerin müstecap duâlarını bekliyoruz. Bunu da, sırf bedenî sıhhatimiz için değil; bilhassa fikrî sıhhat ve neşriyattaki hizmetimizi kesintisiz şekilde idame ettirebilmek için...
  Bu vesileyle, bizleri arayan, soran veya mesaj bırakan muhterem ağabey ve kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

  Örnek hizmetler

  Bazı beldelerde 29 Mart seçimlerinden önce sergilenen tebrike şâyân hizmetlerden bahsetmiştik: Tire, Yalova, Simav ve Kırıkkale gibi...
  Oysa, örnek faaliyetlere ve başarılı hizmetlere imza atan daha başka beldeler, merkezler de vardır ki, onları da tebrik etmeden geçmemeli. Meselâ, Karabük, Yalvaç, Gelendost, Taşköprü, Karamürsel, Edincik ve İskenderun gibi...
  Simav ve Edincik'teki duruma baktığımızda, tıpkı Tire'deki duruma benzer bir neticenin hasıl olduğunu görmekteyiz. Meşverete istinad eden Nur Talebelerinin müşterek hareketi, neticeyi doğrudan etkilemiş görünüyor.
  İskenderun'da ise, takdir edilecek bir başka hizmete imza atıldı. Yeni Asya, İskenderun için özel baskı yaptı. Bir gün içinde tam on bin adet gazete, İskenderun'daki arkadaşlarımız tarafından alınıp dağıtımı yapıldı. Bunlar, cidden tebrik ve takdire değer muvaffakiyetli örnek hizmetlerdir.

  13.04.2009

  E-Posta: latif@yeniasya.com.tr 4. #4
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  "Geçtiğimiz Pazar günü (5 Nisan), Ulucami'de muazzam bir mevlid programı icra edildi. Bu mevlid organizasyonu vesilesiyle, Türkiye'nin kalbi o gün Bursa'da attı.
  * * *

  Hemen ertesi gün, yani 6 Nisan günü ise, Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethedilişinin 683. yıldönümüydü. (Bu konuyla alâkalı geniş bilgi aşağıda.)
  * * *
  Ve bugün... Bugün, yani 13 Nisan'dan itibaren başlayıp hafta boyu devam edecek yeni bir mânâ atmosferinin tesiri altına giriyor, bizim Bursa...
  Yazılışının 600. yıldönümü vesilesiyle, Bursa'da bu hafta "Mevlid Sempozyumu" düzenleniyor. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin organize ettiği sempozyuma çok sayıda ilim ve fikir adamının da iştirak etmesi bekleniyor.
  Sempozyumun yanı sıra, Bursa'da hafta boyunca geniş katılımlı daha başka faaliyetler de sergilenerek, vatandaşlara unutulmaz günler yaşatılacak.
  * * *
  1350 senesinde Bursa'da dünyaya gelen Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, 1422'de yine aynı şehrimizde vefat etmiştir. Mevlid'i ise, 60 senesinin içinde iken, yani 1409'da tamamlamış olduğu rivâyet edilmektedir.

  Bursa'nın fethi

  Bursa, 1326 senesinin 6 Nisan'ında Osman Beyin oğlu Orhan Bey tarafından fethedildi.
  Uzun ve meşakkatli bir kuşatma devresinin ardından Bizans'tan alınan Bursa, bu tarihten itibaren Osmanlı'nın yeni devlet merkezi oldu.
  Baba Osman Gazi, ölüm döşeğinde iken, yerine geçen oğlunu çağırmış ve ona şu arzusunu ifade etmişti: "Oğul Orhan! Bursa'yı aç; gülzâr eyle."
  Orhan Gazi de, babasının bu sözünü vasiyet şeklinde kabul ederek şehri muhasara altına aldı ve nihayet maddî–mânevî dinamik kuvvetler sâyesinde Bursa'yı fethedip gülzâr eyledi.
  1365'e kadar devletin merkezi durumunda olan Bursa, bu tarihten sonra merkezlik vasifesini Edirne'ye devretti.
  Buna rağmen Bursa, İstanbul'un fethine (1453) kadar da Osmanlı'nın en gözde şehri olma özelliğini muhafaza etti."
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Peygamberimizi Neden Kabul Etmiyorlar?
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 52
  Son Mesaj: 13.06.11, 15:51
 2. Eyvah ! Hayvanlar İsyan Çıkarttı ...
  By Beste-i Rana in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 15.03.09, 16:14
 3. Kafirler Allah ı İnkar Etmiyorlar...
  By ecma in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 13.02.09, 20:10
 4. İsyan ve Teslimiyet Kavşağında...
  By esra aktürk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.08.07, 00:41
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.12.06, 08:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0