Aziz dostum,
Çalışmayı,gayreti bırakıp sakın cezbeyi bekleme.
Cezbe kendi kendine gelmez.
Çünkü çalışmayı,ibadeti,iyilik etmeyi bırakmak nazlanmaya benzer.
Hakk yoluna canını ve başını koyan bir kimse hiç nazlanabilir mi?

Ne Allah'ın lütfuna mazhar olacağını,ne de kahra uğrayacağını düşünme;sadece Onun emirlerine uymayı,neyhettiği ,yapma dediği şeylerden kaçınmayı göz önünde tut...

Hz.Mevlana