1- Resûlullah Efendimiz Hz. Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem’in Kabri.
2- Halife Efendimiz Ebû Bekir’is-Sıddîk (ra)’ın kabri.
3- Mü’minlerin emîri Efendimiz Ömer İbni’l-Hattab (ra)’ın kabri.
4- İşaret edilen yer Meryem oğlu İsa (as) içindir. Bir rivayette Resûlullah Efendimiz’in uzantısıdır. Diğer bir rivayette Efendimiz Hz. Ömer’in arkasındadır.
5- Seyyide Âişe (rha)’nın ikamet ettiği yer. Bir rivayette odanın doğu kısmındadır. Diğer bir rivayette ise kuzey kısmındadır. Bana göre doğru olan budur.
6- Vahyin indiği yer. Cebrâil Aleyhisselâm bir çok defa buradan gelmiştir.
7- Seyyide Âişe (rha)’nın odasının duvarıdır ki, onu Resûlullah (sav) ker***ten binâ etmiştir.
8- Efendimiz Ömer b. Abdü’l-Azîz’in (ra), Efendimiz Velid b. Melik’in (ra) binasındaki meyilden dolayı Hücre-i Şerîfe etrafında inşa ettirdiği beşgen duvar.
9- Sultan Kayıtbay’ın (rh), Ömer b. Abdü’l-Aziz’in (ra) duvarı etrafında dıştan inşa ettirdiği duvar.
10- Sultan Kayıtbay’ın duvarını destekleyen ve Hücre-i Şerîfe’nin etrafındaki yeşil perdeleri taşıyan sütunlar.