+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Asrın Hastalığı

 1. #1
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart Asrın Hastalığı

  Asr?n hastal?ğ?; iman zay?fl?ğ?

  ?slamiyet k?yamete kadar devam edecek bir dindir. Bu devaml?l?kta, öğretmen-talebe ilişkisi şartt?r.


  ?slamiyet'e göre yeryüzü bir okul, bu okulun temel kitab? Kur'an-? Kerim, baş muallim Peygamberimiz (sas), kâinat laboratuvar, Müslüman beşikten mezara kadar talebedir.

  Said Nursi, yeryüzü hastanesine baştabip olarak ç?kar?lm?ş, hastal?ğ? teşhis etmiş: ?man zay?fl?ğ?. Buyurmuş ki: "Mariz bir hayat?n, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-i Kur'an'd?r."

  Said Nursi'ye göre Kur'an maddi ve manevi dertlere dermand?r. ?man zay?fl?ğ?n? tedavi edecek, tahkiki iman dersleridir. ?man meselesi birkaç şekilde ele al?n?r.

  Taklid-i iman: Annesi, babas? Müslüman olanlar?n, onlardan gördüğünü taklit ederek Müslüman olmas? taklid-i imand?r.

  Tahkik-i iman: ?manla ilgili konular?n, ispatl? öğrenilmesi, kalben tasdik edilmesidir.

  Risale-i Nur talebeleri, iman?n esaslar?n? ispatl? öğrenip ispatl? anlat?rlar. Hal böyle olunca dalalet f?rt?nalar? onlar?n imanlar?na zarar vermez. Risale-i Nurlar?n her cümlesinde, geniş manalar vard?r. ?nsanlara tesir eden bir taraf? vard?r. Her meslek sahibi Risale-i Nurlardan faydalan?r. Cemaatler, ?slam üniversitesinin fakülteleridir. Müminler kardeştir. Müslümanlar tek millettir.

  Vahiy, peygamberlere aittir. ?lham ise umumidir. Risale-i Nurlar, ilham-? ilahiyle yaz?lm?şt?r. Bediüzzaman'?n hayat?n? okuyanlar garip şeylerle karş?laşabilirler. Ona Bediüzzaman denmesinin sebebi de budur. Mal?, mülkü yoktu. Çocuklar?, yard?mc?lar? yoktu. Bazen dağ?n baş?nda haftalarca kal?rd?. Su yok, ekmek yok, yatak-yorgan yok. Bu şartlar alt?nda dağ?n baş?nda, tek baş?na kalabilirdi. Manevi değerlerle bütünleşenler, maddiyattan uzak kal?nca, zor duruma düşmezler. ?slam büyüklerinin hayatlar?, anlat?lmakla anlaş?lmaz. Öylesine bir hayat? yaşamaya çal?şan, gerçeği anlar. Bunun için müsteşrikler her konuda kitap yazm?şt?r. Fakat iman konusunda kitap yazmam?şlard?r. Çünkü iman meselesini kitaplardan anlamak zordur. Onu yaşayarak anlayabiliriz.

  Yaz?n s?cak günlerinde oruç tutan adam?n çektiği s?k?nt?lar? oruç tutanlar anlar. Bu s?k?nt?lara, kişi iman kuvvetiyle dayan?r. ?man kuvvetini de müminler anlar. Allah etten beyin yarat?yor. Problem çözen beyinleri yaratan Allah, baz? kurallar?n?n beynine ilim koyabilir. Mademki her canl? Allah'?n emrindedir. Allah'?n nizam? içinde yaşar. Öyleyse Said Nursi'ye (rahmetullahu aleyh) imana hizmet vazifesini de Allah vermiştir. Tarihçi Cemal Kutay, ?smet ?nönü'yle Said Nursi'yi mukayese ederken diyor ki: "Said Nursi'nin diplomas?, mevkisi, makam?, serveti yoktu. ?smet ?nönü'nün her şeyi vard?. Nas?l olur da hiçbir şeyi olmayan insan, her şeyi olan insana galip gelir?"

  Allah baz? kullar?na "yürü" demiştir. Onlar? hiç kimse durduramaz. Onlar ?slam'a hizmette başar?l? olurlar. Said Nursi'nin vazifesi ?slam'a hizmetti. Bu hususta başar?l? oldu ki bugün dünyan?n her taraf?nda onun kitaplar? bas?l?yor, dağ?t?l?yor ve okunuyor. Allah'?n hakimiyetini her şeyde görenler, Risale-i Nur çal?şmalar?n? daha iyi anlarlar. Bir şair şöyle demişti:

  "Ç?k nerdesin zuhur et, biz seni bekliyoruz.

  Y?llard?r yollar?nda, yorgun emekliyoruz.

  Musa ol Hakk'a yüksel, tecelli et de Tûr'a

  Zulmet y?k?ls?n, cihan gark olsun nura."

  Iş?k zahiri âlemi ayd?nlat?r. Nur manevi âlemimizi ayd?nlat?r. Müslümanlar?n kurtulmas?na sebep olur.

  Diyorlar ki: "Risale-i Nurlar? anlayam?yoruz." ?lkokula giderken lise derslerini anlamazd?k. Tahsile devam ederken, lise derslerini anlad?k, s?n?f geçtik. Hatta akademik çal?şmalara bile başlad?k. Risale-i Nurlar? anlayam?yoruz diyenler, ?srarla derse devam etmeliler. Allah insana öyle bir beyin vermiş ki, insan her konuyu anlayabilir.

  04.03.2006

  HEK?MOĞLU ?SMA?L
  Konu delailinnur tarafından (13.11.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 2. #2
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Siz daima ileriye doğru yürümelisiniz. Her gün terakkiler kaydeden hamleler yapmal?s?n?z. Ruh kuvvetinizi hilkat-i hikmet yolunda yükseltmede ve imanî hakikatleri massetmede bugünü dünden ziyadeleştirmelisiniz. Bu uğurda ve hizmet-i Kurâniye meydan?nda ve ubudiyette hareket ve faaliyet kabiliyetinizi her gün art?rmaya uğraşmal?s?n?z.

  Mücadele ve mücahede, savaş ve şahlan?ş gündelik ve daimidir. Cehd ve cidale, yepyeni bir güçle, ter ü taze bir sevgi ve tutkunlukla ve nihayette galebenin inanc? ile sar?lmal?d?r.

  ?nsan her gün yepyeni bir kuvvet ve kudret, mânevî bir haz ve zevk, güzel bir huy ve ahlâk, himmet ve gayretle uyanmal?d?r. Cenab-? Hakk?n bir fazl-? ?lâhî olarak hamlettiği fazilet-i asliyenizi ve hizmet-i kudsiyenizi ifa etmek azmi ve sebat?yla ile yatağ?n?zdan f?rlamal?s?n?z.

  Atalet ve tembellik döşeğinde zelilane yat?yorsan?z, irade ve gayretinizi kamç?lay?n?z. Maddî ve mânevî hayat?n?z? yeni baştan kurmal? ve düzen vermelisiniz.

  Kendini, yaşaman?n seline ve intizams?z ve baş?boş seyrine kapt?ran adam kendi kendini ölüme veya meyyit-i müteharrik olmaya sürüklemiş olur. Yaratan?na, sahip ve malikine ibadet ve taat ve hizmet için cehd etmeyen kimse, kendi kendisini helâket ve felaketlere, hastal?k ve sakatl?klara uğratm?ş ve müptela etmiş olur.

  Âdemoğlu, daha başlang?çtan beri hep savaşt?. Dinî ve dünyevî hayat?n?n bekâs? için fâni hayat?n?, mücahedelerle müebbed eyledi.

  Demek Âdemoğlu, dünyaya geldiği günden itibaren mücahedeye haz?r olmal? ve bunu yaşad?ğ? müddetçe devam ettirmelidir. ?manla küfrün, din ile dinsizliğin Âdem Aleyhisselâmdan başlay?p devam etmekte olduğunu ve k?yamete kadar da devam edeceğini hat?rdan ç?karmamal?d?r."

  Zübeyir Gündüzalp

  (Not Defterinden)
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asrın Doktoru
  By EnVaR in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.10.19, 11:58
 2. Asrın Mazlumu!!!
  By özür in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.07, 15:20
 3. Asrın Yemeği
  By papatya in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 22.04.07, 18:16
 4. Asrın Hastalığı; İman Zayıflığı
  By Şakird in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.07.06, 13:55

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0