+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 44

Konu: Babaları İrşatta Metot Ne Olmalı?

 1. #1
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart Babaları İrşatta Metot Ne Olmalı?

  ?rşat ve tebliğ, bütün Müslümanlar?n vazifesi ve önemli bir şiar?d?r. Nitekim "Ey Ümmet-i Muhammed! Siz insanlar?n iyiliği için ortaya ç?kar?lm?ş en hay?rl? bir ümmetsiniz. ?yiliği yayar, kötülüğü önlersiniz." (Âl-i ?mran, 3/110) ayet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir
  bazen söylediklerimiz kimi şah?slara olumsuz etki yapabilir. Mesela bir kişi, yetiştiği muhit itibar?yla içtimai seviyesi, kültür birikimi, makam? ve mans?b? itibar?yla, kendisinden yüksek bir insana bir şey anlatt?ğ? zaman bu onda olumsuz bir tesir yapt?ğ?ndan ötürü o kimse reaksiyon gösterebilir. Öyleyse burada irşat ve tebliğ ad?na şöyle bir metot kullan?lmas? uygun olur. Kişiye hak ve hakikati anlat?rken damar?na dokundurmayacak, onu öfkelendirmeyecek ve dinî meselelere karş? reaksiyona sebebiyet vermeyecek kendi seviyesinde biri anlatmal?d?r.
  Bu mesele herkes için vâki ve vârit olacağ? gibi evlat-baba münasebetlerinde de her zaman söz konusu olabilir. Mesela benim babam -makam? cennet olsun- çok nezih ve ince bir insand?. Beni kendisinden daha bilgili zannederdi -ben zannetmiyorum-. Eve girdiğim zaman ilme olan engin sayg?s?ndan anneme ve kardeşlerime göstermeden sessizce alt?ma bir minder at?verirdi. Fakat ben baz? meselelerde, o meseleleri benim gibi düşünsün diye kendisine dolayl? yollarla telkine çal?şt?ğ?mda o ince ve zarif Osmanl? efendisi çok defa sessiz kal?rd?. Mesela bir gün çok k?ymetli ve müessir bildiğim, bulduğum bir külliyat? kendisine verdiğim zaman başlang?çta böyle bir durgunlaşma yaşad?. Ancak kendi havas? ve hevesi içinde onu tetkik ettiği zaman benden daha fazla o meseleye teşne olduğunu gördüm. O kadar ince bir adam?n bu ölçüdeki reaksiyona benzer bu tavr? karş?s?nda benim içimde şu kanaat has?l oldu: Her baban?n, evlad?ndan gelen telkine karş? tepki göstermesi ihtimal dahilindedir.
  Her halde Ebu Talib'in Allah Resûlü'nün davetini kabul etmemesinde az da olsa bu hususun pay? vard?. Efendimiz'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi hanesinde yetiştirip büyüttüğü için ihtimal ona kendi çocuğu nazar?yla bak?yordu. "Hakl?, doğru" diyordu; ama gurur ve kibrini de aşam?yordu.  Herhâlde Cenab-? Hak, peygamberlik büyüklüğü ile babal?k büyüklüğü çak?şmas?n diye Efendimiz'in babas?n? böyle bir imtihana maruz b?rakmam?ş; fetret döneminin avantas?yla huzuruna alm?şt?. Bu mülahazalara binaen, irşat ve tebliğde usül ve strateji olarak insan babas?na telkinde bulunmamal?, bunun yerine babas?na müessir olacak bir kişiyi bulup, irşat ve tebliğ vazifesini o kişiye yapt?rmal?d?r.
  24 Ağustos 2007, Cuma
  zaman gazetesi
  kürsü
  Konu HakanBa tarafından (26.10.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı emaneten Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  .  Herhâlde Cenab-ı Hak, peygamberlik büyüklüğü ile babalık büyüklüğü çakışmasın diye Efendimiz'in babasını böyle bir imtihana maruz bırakmamış; fetret döneminin avantasıyla huzuruna almıştı. Bu mülahazalara binaen, irşat ve tebliğde usül ve strateji olarak insan babasına telkinde bulunmamalı, bunun yerine babasına müessir olacak bir kişiyi bulup, irşat ve tebliğ vazifesini o kişiye yaptırmalıdır.
  Hz. İbrahim ile babasının durumunu nereye koymamız gerekiyor bu durumda.?
  Yani anlatmaya devam mı? Yoksa Haşa. haşa İbrahim aleyhissalamın babasına ilişkin bir adaletsizlik mi var?

 3. #3
  Dost miracle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  30

  Standart

  Emaneten kardeşin makalesindeki alıntı yaptığınız paragrafı yıllar önce ben de okumuş ve hakvermiştim,anladığım kadarıyla babalar çocukları kaç yaşına gelirlerse gelsinler çocuklarına "çocuk" gözüyle baktıkları için ,onları irşad etmenin zorluğunu anlatma babında söylenmiş cümleler olsa gerek diye düşünüyorum,bir peygamberin babası olmanın verdiği zor hali Allah-ü Teala küçük yaşta vefat ettirerek hem anne-baba hakkı gibi yüksek bir vebalden hem de onları irşad edemezse düşecekleri korkunç halden berii kılmıştır,bu da benim acizane düşüncelerim...

 4. #4
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Yedinci Nükte
  Diyorsunuz ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n peder ve valideleri ve ceddi Abdülmuttalib'in imanlar? hakk?nda akvâ ve esahh olan haber hangisidir?"
  Elcevap: Yeni Said on senedir yan?nda başka kitaplar? bulundurmuyor, "Bana Kur'ân yeter" diyor. Böyle teferruat mesâilinde, bütün kütüb-ü ehâdisi tetkik edip en akvâs?n? yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yaln?z bu kadar derim ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n peder ve valideleri ehl-i necatt?r ve ehl-i Cennettir ve ehl-i imand?r. Cenâb-? Hak, Habib-i Ekreminin mübarek kalbini ve o kalbin taş?d?ğ? ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.
  Eğer denilse: "Madem öyledir; neden onlar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma imana muvaffak olamad?lar? Neden bi'setine yetişemediler?"
  Elcevap: Cenâb-? Hak, Habib-i Ekreminin peder ve validesini, kendi keremiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n ferzendâne hissini memnun etmek için, valideynini minnet alt?nda bulundurmuyor. Valideynlik mertebesinden mânevî evlât mertebesine getirmemek için, hâlis kendi minnet-i rububiyeti alt?na al?p onlar? mesut etmek ve Habib-i Ekremini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki, valideynini ve ceddini, ona zâhirî ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, âli bir müşirin yüzbaş? rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi, birbirine z?t iki hissin taht-? tesirinde bulunur. Padişah, o müşir olan yaver-i ekremine merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1079
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı miracle Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Emaneten kardeşin makalesindeki alıntı yaptığınız paragrafı yıllar önce ben de okumuş ve hakvermiştim,anladığım kadarıyla babalar çocukları kaç yaşına gelirlerse gelsinler çocuklarına "çocuk" gözüyle baktıkları için ,onları irşad etmenin zorluğunu anlatma babında söylenmiş cümleler olsa gerek diye düşünüyorum,bir peygamberin babası olmanın verdiği zor hali Allah-ü Teala küçük yaşta vefat ettirerek hem anne-baba hakkı gibi yüksek bir vebalden hem de onları irşad edemezse düşecekleri korkunç halden berii kılmıştır,bu da benim acizane düşüncelerim...
  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yedinci Nükte
  Diyorsunuz ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ve ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akvâ ve esahh olan haber hangisidir?"
  Elcevap: Yeni Said on senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor, "Bana Kur'ân yeter" diyor. Böyle teferruat mesâilinde, bütün kütüb-ü ehâdisi tetkik edip en akvâsını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ehl-i necattır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i imandır. Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.
  Eğer denilse: "Madem öyledir; neden onlar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma imana muvaffak olamadılar? Neden bi'setine yetişemediler?"
  Elcevap: Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin peder ve validesini, kendi keremiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ferzendâne hissini memnun etmek için, valideynini minnet altında bulundurmuyor. Valideynlik mertebesinden mânevî evlât mertebesine getirmemek için, hâlis kendi minnet-i rububiyeti altına alıp onları mesut etmek ve Habib-i Ekremini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki, valideynini ve ceddini, ona zâhirî ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, âli bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi, birbirine zıt iki hissin taht-ı tesirinde bulunur. Padişah, o müşir olan yaver-i ekremine merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1079
  Hz. İbrahim ile babasının durumunu nereye koymamız gerekiyor bu durumda.?
  Yani anlatmaya devam mı? Yoksa Haşa. haşa İbrahim aleyhissalamın babasına ilişkin bir adaletsizlik mi var?

 6. #6
  Dost miracle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  30

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yedinci Nükte
  Diyorsunuz ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ve ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akvâ ve esahh olan haber hangisidir?"
  Elcevap: Yeni Said on senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor, "Bana Kur'ân yeter" diyor. Böyle teferruat mesâilinde, bütün kütüb-ü ehâdisi tetkik edip en akvâsını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ehl-i necattır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i imandır. Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.
  Eğer denilse: "Madem öyledir; neden onlar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma imana muvaffak olamadılar? Neden bi'setine yetişemediler?"
  Elcevap: Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin peder ve validesini, kendi keremiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ferzendâne hissini memnun etmek için, valideynini minnet altında bulundurmuyor. Valideynlik mertebesinden mânevî evlât mertebesine getirmemek için, hâlis kendi minnet-i rububiyeti altına alıp onları mesut etmek ve Habib-i Ekremini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki, valideynini ve ceddini, ona zâhirî ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, âli bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi, birbirine zıt iki hissin taht-ı tesirinde bulunur. Padişah, o müşir olan yaver-i ekremine merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1079
  Allah razı olsun Hasan ağabey ,işte benimkırıkdökük cümlelerimle demek istediğim bu idi

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hz. İbrahim ile babasının durumunu nereye koymamız gerekiyor bu durumda.?
  Yani anlatmaya devam mı? Yoksa Haşa. haşa İbrahim aleyhissalamın babasına ilişkin bir adaletsizlik mi var?
  Alıntı miracle Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun Hasan ağabey ,işte benimkırıkdökük cümlelerimle demek istediğim bu idi
  Kardeş bu soruma da cevap bekliyorum...

 8. #8
  Dost miracle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  30

  Standart

  "Ibrahim aleyhisselamin babasi
  Allahü Teâlâ Kur'an-i Kerim'de :
  «Ibrahim, babasi Âzer'e...» buyurmaktadir. Bu âyetten anlasilacagi gibi Hz. Ibrahim'in babasi Âzer isminde idi. Ama, bazilarina göre Ibrahim aleyhisselamin babasi -Kur'anda bildirilen- putperest Âzer degil, mü'min olan Târuh idi. Bu görüsü destekleyenler arasinda meshurlari Abdülhakim Arvâsi, Kadi Beydâvi ve Senâullah Dehlevi vardir, ama Sii'ler de bunu söylemektedirler .
  Bir rivâyete göre Âzer Hz. Ibrahim'in - amcasi olup - Târuh'un ölmesiyle Emile ile evlenip, Hz. Ibrahim'in üvey babasi oldu. Tefsir yönünden bunu böyle aciklamaktadirlar : En'am suresinin manasi : «Ibrahim, Âzer olan babasina dedigi zaman» anlamindadir. Böyle olmasaydi Kur'an-i Kerim'de «Babasi Âzer'e dedigi zaman» demeyip, "Âzer'e dedigi zaman" veya "Babasina dedigi zaman" demek yetisirdi . Âzer, kendi babasi olsaydi "Babasi" kelimesi fazla olurdu demektedirler. Bir kanit olarak Sua'ra suresinin 219. ayetini göstermektedirler. Bu surede Allah « Secde edenler arasinda dolasmani da görüyor » denilmektedir. Buna göre Peygamberimizin sülâlesinde hicbir putperest yokturdur. Bu görüse rededenler ise, ki bunlar arasindaTaberi, Ebu Hayyan ve Elmalili Muhammed Hamdi Yazir vardir, acik olan âyete (En'am, 74) bir mâna verilmek istenmistir demektedirler. Mealine göre manalar degistigi icin anlamlar da degisir teorisini ileri sürmektedirler. Konuya objektif bir yönle bakmak gerekirse, Âzer'in Ibrahim aleyhisselamin babasi olmamasi biraz daha mantiklidir. Sunu da belirtmek lâzim ki, bir ücüncü fikir vardir. O da, Ibrahim aleyhisselamin babasinin asil isminin Tarih veya Taruh olup sonradan - bir putun ismi olan - Âzer ismine degistirmesi. Bu da Nemrud'un onu puthanesi'nin nâziri olarak tayin etmesinden sonra gerceklesmistir . Ama kaynaklar bu düsünce hakkinda bilgi vermiyorlar, onun icin fazla dikkat etmemek gerekir. Biz burda ilmi gercekleri tartismiyacagimiz icin bunu burda noktalamak gerekir. Bu ihtilaf'in cözümünü ancak Rahman, Rahim, Evvel, Âhir, Kebir, Aziz, Saafii, Mâlik, Gafur, Nur, Adl, Hak, Hakem, Rauf, Sehid, Veli, Kerim, Bari, Cebbar olan ALLAH bilir. Âzer ayrica put yapardi ve Nemrud'un yakininda bulunurdu. Onun bir dedigini, iki etmezdi"

  Buradaki rivayetler hakk?nda ne düşünüyorsunuz?sadece fikrinizi almak istiyorum?

 9. #9
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart

  Kardeşlerin ev hayatlar?nda en büyük mesuliyetlerinden biri de fiilen güzel örnek olmakt?r; hakikaten fiili hal, büyüklerimize olan sözlü telkinlerden daha etkili olmaktad?r.
  "Mü'minin feraseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizî, Tefsirü'l-Kur'an 15)

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı miracle;80778. [COLOR=magenta Nickli Üyeden Alıntı
  Buna göre Peygamberimizin sülâlesinde hicbir putperest yokturdur[/COLOR]. Buradaki rivayetler hakkında ne düşünüyorsunuz?sadece fikrinizi almak istiyorum?
  Ebu Leheb Putperestti ki amcasıydı..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Biri Olmalı.
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.09.14, 12:59
 2. Olmalı!..
  By Mesrure in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.05.14, 23:50
 3. Ahir Zaman Babaları..
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.10.13, 21:36
 4. Bir şiiri olmalı...
  By *SAHRA* in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.10.13, 22:03
 5. Hal Nasıl Olmalı?
  By zerre06 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 14.12.07, 11:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0