+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Kalbimizi Nerede Unuttuk?

 1. #1
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post Kalbimizi Nerede Unuttuk?


  “Mert’le yedi y?ld?r tan?ş?yoruz. Alt?n gibi bir kalbi var. Bana ve aileme son derece sayg?l?. Sağ gözünde küçük bir kayma var… Annem görür görmez, ‘Ya ileride hepten kör olursa?’ diye ç?k?şt?…”
  “Ahmet’le evlenmemize ailem kesinlikle karş? ç?k?yor. O Adana’l? biz ise Kars’l?y?z. Annem asla uyuşamayacağ?m?z? söylüyor. Ayr?ca, memuriyet kadrosu da gelmediği için…”
  “Ağabey, sevdiğim k?zla aram?zda mezhep farkl?l?ğ? var. Biz Hanefiyiz. Onlar Alevî… Babam istemeye bile gitmeyeceğini söyledi. Annem ise akl?m? baş?ma toplamam? söylüyor. Sormak istediğim şu: mezhepleri farkl? olanlar evlenemezler mi yani?”
  “?ki y?ld?r nişanl?y?z. Ailelerimiz, hangi yakada oturacağ?m?za bir türlü karar veremedi. Sürekli kavga-gürültü… Herkes kendine yak?n olsun istiyor ama arada biz eziliyoruz. Nişanl?m ve ben günaha girmekten korkuyoruz.”
  “Üç defa istemeye gittik. Babas? bir türlü yanaşmad?. ?lle de k?z? kendi şirketinde çal?şacakm?ş.. Damad?n?n da işletmeci olmas? gerekiyormuş..”
  “Bitirdik hocam. Maalesef bitirdik.. Buraya kadarm?ş… Üzerimizde bu bask? varken, ailem bunu istemezken, mutlu olamayacağ?m?z? düşündüm. Konuştuk. Bir daha görüşmemek üzere ayr?ld?k. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.. Özür dilerim.”
  Hepsini aktarmaya ne gönlüm elveriyor ne de bu köşenin hacmi müsaade ediyor. Ad? bende sakl? nice delikanl? ve genç k?z?n dram?ndan sadece bir kaç? bunlar… Birbirinden tamanen ayr? bu yaşanm?şl?klar?n/yaşanacaklar?n ortak bir özelliği var: Kalpsizlik. Kalbin direnişini görmüyor büyükler. Kalbin duruşuna aşina değil aileler. Kalbin ritmini duymuyor koca koca adamlar ve kad?nlar…
  ?nsan? doğduğu yere göre, yaşad?ğ? çevreye göre, yapt?ğ? mesleğe göre, kazand?ğ? paraya göre kategorize etmek kolay.. Çok kolay.. Ama zalimce.. Ama cahilce…
  Hadi, en kritik yerden düşünmeye başlayal?m. Nedir Alevî olmak? Ahlaks?zl?k m?d?r? Dinsizlik mi? ?badete lakayt olmak m?? Peki Sünnî yahut Hanefî olanlar nas?l bir görüntü veriyor? Büsbütün ahlakl? m?d?r her tan?d?ğ?m?z “Sünnî”? Alevî köyünde doğmad?ğ? için Alevî diye etiketlenmeyen, otomatik olarak “Hanefî” say?lanlar içinde de dinsizler yok mu? Taat ve ibadette gevşeklik gösterenler sadece Alevîler mi? Namaz k?lmayan Sünnî say?s?, namaz k?lmayan Alevî say?s?ndan az m?d?r? Alevî köyünde doğdu diye, Alevî ailenin oğlu/k?z? diye, her delikanl?/genç k?z, bize ?srarla belletilen o kategoriye birebir uymak zorunda m?? Bu yaklaş?m, “Ben ateşten yarat?ld?m, topraktan yarat?landan üstünüm!” yaklaş?m?ndan kaç santim uzağa düşüyor?
  Nerede kald? insan?n biricikliği? Ne çabuk unuttuk bir zümreyi “toptan” etiketlemenin zulüm olduğunu? ?hlas’da her gün Ehadiyetini tasdik ettiğimiz Allah ki her insan? “bi’tane” yarat?r; her kişiyi “eşsiz ve özel” eyler. Kimse s?radan değildir. Kal?plara t?k?şt?r?lamaz hiç bir insan. Hz. Ömer gibi, öldürmeye gittiği kişinin yüzünde dirilebilecek bir sürprizler saklar içinde.. Hazreti Asiye gibi, küfrün ve zulmün ortas?nda, tek baş?na incecik bir doğruluk filizi olarak yükselebilecek bir ayr?cal?ğ? bar?nd?r?r göğsünde…
  Kur’ân’da en az dört kez “Birinin suçuyla bir başkas? suçlanamaz” diyen Rabbimizin sözünü, oruçta olduğu gibi içimizin burkulmas? pahas?na, namazdaki gibi işimizi unuturcas?na, anlamay? deneyemez miyiz? “Doğulular” hepten suçlu olsa bile, biz “Bat?l?lar” ne kadar suçtan ar?nm?ş haldeyiz? Bütün “Doğulu”lar, hiç olmazsa, baz? “Bat?l?”lardan daha vatansever olma ve daha çok nezaket sahibi olma hakk?n? baştan kaybetmiş midir? Baz? Alevîler baz? Sünnîlerden daha çok dindar olma yeteneği edinemez mi? Hemen hepsi, doğar doğmaz bu yeteneklerini yitirmiş olabilirler mi?
  Nerededir insan?n kalbi?
  ?nsan?n bir kalbi olduğunu unutanlar?n “çok kolay” (ama zalimce, ama cahilce!) yaşad?ğ?n? tahmin etmek zor değil. Onlara herkes bir süpermarket vitrininde paketlenip etiketlenmiş ürünler gibi görünüyor olmal?: “Bu solcu: uzak dur!” “Bu Kürt: k?z?n? verme!” “Şu başörtülü: kesinlikle gerici!” “Şu dekolte giyinmiş: ahlaks?zd?r!” Etiketlere bak?p kimi ne kadar benimseyeceğimize karar veriyoruz. Etiketlenmeye de raz? oluyoruz. Etiketleri üzerimize yap?şt?ranlar? hiçbirimiz görmüyoruz, bilmiyoruz. Hem etiketlenen hem etiketlere bakan bizler, sevgisizliğin ve anlay?şs?zl?ğ?n karanl?ğ?nda, el yordam?yla, dost, eş, arkadaş, s?rdaş, yoldaş, nişanl?, damat, gelin vs. ar?yoruz.
  Rasyonel hesaplar?n ard? s?ra koşarken, peşin hükümlerin kördüğümüne ayaklar?m?z? dolarken, en önce kendi kalbimizi gözden ç?kar?yoruz. ?nsan?n, insanl?ğ?n?, kalpsiz bir kategorizasyonda siliyoruz. Kalbini unutan neyin hat?r?n? bilir ki? Kalbini yitiren neyi bulur ki?
  Bu sat?rlar? yazd?ğ?m s?rada, bilgisayar?m?n ekran?na şu haber düştü: “Gazi Üniversitesi’nde peruk av?!” Gel de yanma şimdi! Ne büyük kalpsizlik değil mi? ?yi ama, saç?n? “gösterirmiş gibi” yapmaktan başka çaresi kalmasa da, hiç olmazsa, kendi saç?n? saklama duyarl?l?ğ?n? bir başkas?na ait saçlar?n ard?na gizleyen, vicdan?yla başbaşa kald?ğ?nda c?l?z da olsa “göstermedim işte” diyebilme savunmas?na s?ğ?nmaya haz?rlanan o körpecik genç k?zlar?n k?r?lgan kalplerini görmeyi başkalar?ndan bekleme hakk?m?z? kaybediyoruz.
  Kalpsiziz biz. Kalpsiz… “Onlar” değil sadece. “Bizler” de…

  Dr. Senai Demirci

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 2. #2
  Vefakar Üye mislimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  317

  Standart

  teşekkürler paylaş?m?n?z için

 3. #3
  Dost MertFatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  31

  Standart

  Wuslatm? hasretmi ne hallerdeyiz
  Sevdam?z?n kahr?n? çeker yüreyimiz
  Warsa bir çaresi söyle Allah?m Bileyim
  Umudumuz y?k?kkalbimiz k?r?k ne hallerdeyiz.

  "Azmiyle,ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
  Me'yus olan?n ruhunu,wicdan?n? baglar.
  Ey dipdiri meyyit!'?ki el bir baş içimdir'
  Davransana...Ellerde senişbaşta senindir!
  Kurtulmaya azmin,niye bilmemki süreksiz?
  Kendin mi senin,yoksa ümidin mi yüreksiz?"

  Kardeşim inş. bu günlerde geçecek. Sabredelim ve y?lmadan usanmadan yere düşürselerde yeniden toplan?p ayaga kalkal?m ve yolumuza devam edelim.

  Allah raz? olsun böyle bir yaz?y? bizimle paylaşt?g?n için.

  Bide ezilen kardeşlerimiz için,dualar?m?z? ve göz yaşlar?m?z? eksik etmeyelim inş.
  SELAMETLE

 4. #4
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Alıntı MertFatih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Wuslatmı hasretmi ne hallerdeyiz
  Sevdamızın kahrını çeker yüreyimiz
  Warsa bir çaresi söyle Allahım Bileyim
  Umudumuz yıkıkkalbimiz kırık ne hallerdeyiz.

  "Azmiyle,ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
  Me'yus olanın ruhunu,wicdanını baglar.
  Ey dipdiri meyyit!'İki el bir baş içimdir'
  Davransana...Ellerde senişbaşta senindir!
  Kurtulmaya azmin,niye bilmemki süreksiz?
  Kendin mi senin,yoksa ümidin mi yüreksiz?"

  Kardeşim inş. bu günlerde geçecek. Sabredelim ve yılmadan usanmadan yere düşürselerde yeniden toplanıp ayaga kalkalım ve yolumuza devam edelim.

  Allah razı olsun böyle bir yazıyı bizimle paylaştıgın için.

  Bide ezilen kardeşlerimiz için,dualarımızı ve göz yaşlarımızı eksik etmeyelim inş.
  SELAMETLE
  İnşallah...

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kalbimizi Nerede Unuttuk?
  By sohbet-i canan in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.09.08, 13:54
 2. Acaba Nerede Hamd, Nerede Şükür Etmeliyiz?
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.07, 10:53
 3. Kalbimizi Koruyana Dua...
  By fbsamet in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.05.07, 00:52
 4. Unuttuk - Senai Demirci
  By Meyvenin Zeyli in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.04.07, 21:23
 5. Kalbimizi Onarmak İçin
  By yagmur in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.12.06, 01:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0