geçenlerde Yol Mülahazalar?n? okuyorum münaf?k alametleri 3 tür diye hadis geçiyor bir bölümde.Münaf?k alameti olarak konuştuğunda yalan söyler,emanete riayet etmez,sözünde durmaz.Akl?ma Peygamber Efendimizin sav. bir hadisi daha geliyor.Size iki şey emanet ediyorum biri Kur-an'? Kerim diğeride sünnetim diye.Düşünüyorum da biz Kur-an 'a sahip ç?kabiliyormuyuz hakk?n? yerine getirebiliyormuyuz tam olarak olmasada bu soruya evet diyorum.yani hakk?n? veremiyoruz.Ayn? şekilde sünnetlerinde çoğunu yapm?yoruz onun da tam anlam?yla hakk?n? veremiyoruz.
Millet olarak bakt?ğ?m?zda yalan söylüyormuyuz evet söylüyoruz,verdiğimiz sözlerde durabiliyormuyuz genelde durmuyoruz emanetlerinde hakk?n? veremiyoruz tam anlam?yla...Allah korusun ama toplum olarak münaf?k alametleri mi taş?yoruz.Ve yine bir başka dinden mensup kişi müslümanlara baksa acabaya düşmezmiydi.yorumu sizlere b?rak?yorum..cümleten herkesin bayram? mübarek olsun.Allah sevdiklerinizle hay?rl? huzurlu bir bayram geçirmenizi nasip etsin selametle kal?n..