Soru: Teravih namazı kaç rek‘attır?

Cevap:Teravih namazı yirmi rek‘attır.
------------------------------------------
Soru: Teravih namazının hükmü nedir?

Cevap: Teravih namazı hem erkekler hem de kadınlar için müekked bir sünnettir. Bu namazın camide cemaatle kılınması ise sünnet-i kifayedir. Bir mahallede veya bir köyde hiç kimse teravih namazını cemaatle kılmayıp da herkes tek başına kılmış olsa herkes sorumlu olur. Çünkü teravih namazı İslâmî bir şiardır.
------------------------------------------Soru: Teravih namazı ne vakit kılınır?

Cevap: Teravih namazı, ramazan ayına mahsus olup yatsı namazından sonra vitirden önce kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Teravih namazı fecre kadar kılınabilir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.
------------------------------------------
Soru: Teravih namazı, vaktin sünneti mi yoksa orucun sünneti midir?

Cevap: Teravih namazı, orucun değil vaktin sünnetidir. Onun için hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar ve akşam üzeri hayız ve nifastan temizlenen kadınlar için de teravih namazını kılmak sünnettir.
------------------------------------------
Soru: Teravih namazında kaç rek‘atta bir selam verilir?

Cevap: Teravih namazında iki rek‘atta bir selam vermek sünnettir. Dört rek‘atta bir de selam verilebilir. (Şafiîlere göre her iki rek‘atta bir selâm verilir. Dört rek‘atta bir selâm vermek caiz değildir (Muğni, 1/127; Bacurî, 1/140).) Sekizde onda veya yirmi rek‘atta bir selam vererek bitirmek caiz ise de, tenzihen mekruhtur.
------------------------------------------
Soru: Teravih namazı nasıl kılınır?

Cevap: Teravih namazı iki rek‘atta bir selam verilince tam akşam namazının iki rek‘at sünneti, dört rek‘atta bir selam verilince de tam yatsı namazının dört rek‘at sünneti gibi kılınır.
------------------------------------------
Soru: Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Cevap: Kalben niyet etmek yeterlidir. Ayrıca dil ile de söylenmesi iyidir. “Niyet ettim teravih namazına“ diye söylenir.
------------------------------------------
Soru: Bu namaza niçin teravih denmiştir?

Cevap: Yirmi rek‘at olan teravih namazının her dört rek‘atın sonunda bir miktar oturularak istirahat edildiği için bu dört rek‘ata “terviha“, hepsine de çoğul olarak teravih denmiştir.
------------------------------------------
Soru: İmam, yatsı namazını kıldırıp teravihe başladığı sırada camiye giden kimse ne yapar?

Cevap: Bu durumda camiye giden kimse önce yatsı namazını kendi başına kılar, sonra teravih için imama uyar. Noksan kalan rek‘atları da sonra kendi başına tamamlar. (Şaiîlere göre kişi bu duramda farza niyet edip imama uyar, önce farz namazı kılar, sonra teravih namazına devam eder. Kalan rek‘atları da kendi başına tamamlar.)
------------------------------------------
Soru: Yatsı namazını cemaatle kılmayan imam ve cemaatin teravih namazını cemaatle kılmaları caiz midir?

Cevap: Hayır, bu durumda teravih namazını cemaatle kılmaları caiz değildir. Çünkü teravihin cemaati farzın cemaatine bağlıdır.
------------------------------------------
Soru: Bütün teravih için birden niyet etmek yeterli midir?


Cevap: Evet, teravihin hepsine birden niyet etmek yeterlidir. Çünkü yirmi rek‘attan ibaret olan teravih namazı bir namaz hükmündedir. Fakat her namazdan sonra niyetin yenilenmesi efdaldir. (Şafiîlere göre her selâmdan sonra yeniden niyet etmek şarttır (Envar, 1/80).)
------------------------------------------
Soru: Bir kimse teravih namazını değil de yatsı namazını abdestsiz olarak kılmış olduğunu sonradan anlamış olsa teravih namazını da yeniden kılması gerekir mi?

Cevap: Evet, bu durumda teravih namazını da iade etmek gerekir. Çünkü teravih namazı yatsı namazına tabidir.
------------------------------------------
Soru: Kişi teravih namazının ikinci rek‘atında oturmayıp dört rek‘at sonunda selam verirse kaç rek‘at kılmış sayılır?

Cevap: İki rek‘at kılmış sayılır. Eğer ikinci rek‘attan sonra oturmadan üçüncü rek‘ata kalkarsa tahiyyata oturmadığı, kıyamda aklına gelirse oturur ve selâm verir. Üçüncü rek‘atın secdesini yaptıktan sonra hatırlarsa bir rekât daha ilâve ederek selâm verir ve bu namaz iki rekât yerine geçer. (Reddu‘l-Muhtar, 2/43; Tahtavî, s. 333.)
------------------------------------------
Oruç Risalesi
Hasip Asutay