+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Desinler Hastalığı

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ARKADAŞLAR makale uzun ama çok ak?c?..Bugün bana ihtiyaca binaen ç?kt?..Belki baz? s?k?nt?lar?m?z,ac?lar?m?z bu eksikliğimizden,zaaf?m?zdan kaynaklan?yordur diye düşünüyorum...HElal edin,gözleriniz yorulacak.Yorulmas?n? istemeyen okumayabilir


  TEVECCÜH-Ü NÂS;?nsanlar?n medih ve senalar?, yönelmeleri,...

  Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlan?lmaz. Hoşlansa ihlâs? kaybeder, riyaya girer.”
  Lema’lar
  Teveccüh-ü nâs, kullar?n sevgisine, alk?ş?na, takdirine kap?l?p, dünyaya geliş gayesinden sapma hastal?ğ?...
  Teveccüh-ü nâs, kendi gibi zavall? bir başka insandan medet bekleme gafleti...
  Teveccüh-ü nâs, riyan?n davetçisi, r?zaya giden yolun en büyük engeli.
  •••
  Riya, rüyetten geliyor. Yapt?ğ? iyilikleri olabildiğince çok insan?n görmesini istemek, gösteriş yapmak, başkalar? beğensinler diye bir tak?m yapmac?k hareketlerde bulunmak.


  Bir as?r sonra gelecek insanlar? düşünelim. Henüz yokluk karanl?klar?nda bulunan, kim olduklar?n? bilmediğimiz bu dünya misafirleri, kader ile tayin edilen vakitleri geldiğinde bir ?lâhî lütuf olarak hayat nimetine kavuşacaklar ve yer küresine ayak basacaklar. Yolculuklar?n?n ilk durağ? olan ana rahminde dokuz ay terbiye görecek ve bu kâinattaki sonsuz nimet ve ihsanlardan en güzel şekilde istifade etmeleri için nelere muhtaçlarsa onlarla donat?lacaklar. Derken yeryüzüne annelerinin kucağ?nda ayak basacak, o şefkâtli sineden ak?t?lan lâtif sütü, kana kana içecekler.

  Derken, büyüyecek, genç olacaklar. Bir iş tutacak, toplum hayat?na kar?şacaklar.
  Ve bunlardan büyük bir k?sm?, kalabal?klara kap?l?p kendilerini unutacaklar; kul olduklar?n?, misafir olduklar?n?, yolcu olduklar?n? hat?rlamayacaklar bile. Ve başka rahimlerde beslenmiş ve kendileri gibi âciz, kendileri kadar fâni olan diğer insanlar?n sevgisini kazanmaya can atacaklar.


  Toplumun esiri olacak, onlar?n ay?plamas?n? günahtan önde tutacak, onlar?n beğenmesini r?zaya tercih edecekler.

  Yolculuğun kabirden sonraki safhalar?n? düşünmeyecekler. Herkesin kendi derdini tek olarak çektiği kabir âlemini, kimsenin kimseye dönüp bakamayacağ? mahşer meydan?n? ve Allah’?n izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği hesap gününü hat?rlamayacaklar bile. Bütün bu safhalarda “desinler”in yahut “demesinler”in beş para etmediğini ak?llar?na getirmeyecek, his dünyalar?ndan uzak tutacaklar.

  ?şte kendini unutan ve ebediyet yurdunun azap diyar?na doğru âdeta koşar ad?mlarla giden bu kalabal?klar?n karş?s?na peygamberler ç?k?yorlar, âlimler, arifler ç?k?yorlar ve onlara yanl?ş yolda olduklar?n?, bütün gayret ve himmetleriyle anlat?yor ve onlar? hidayete doğru yönlendirmeye çal?ş?yorlar.


  Kur'an-? Kerim’de, kavimlerine tebliğ görevi yapan peygamberlerin dilinden dökülen şu hikmetli cümleye birkaç kez yer verilir: “Benim ecrim sadece Allah’a aittir.” Yani, ben sizleri hidayete davet ederken Allah’?n r?zas?n? gözetiyorum ve ücretimi ancak ondan bekliyorum. Ben Allah’?n kulu ve resûlüyüm. Kul olduğum için O’na kullukta azamî hassasiyet gösteririm, resûl olduğum için de Hakk’?n kullar?na hakikati tebliğ ederim. Onlar beni dinlemeseler “resûller üzerine, tebliğden başkas? yoktur” ferman?na yönelir, hidayetin ancak Allah’tan olduğunun idraki içinde gönlümü hoş tutar?m. Kullar?n benden yüz çevirmelerine ald?rmam; zira ben kalbimi ancak Allah’a çevirmişimdir. Ben, O’nun rahmetini temsil ederim; benden yüz çevirenler azaba yönelmiş olurlar.


  •••


  Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallar?n? Cennet mukabili sat?n ald?” âyet-i kerimesi insanl?k âleminin nazar?n? Cennete çevirmiş ve o lütûf beldesinin ancak mü’minler için haz?rland?ğ?n? haber vermiştir. Mü’min olan insan, Cennet mukabili sat?n al?nm?şt?r. O halde, geliniz başkalar?n?n teveccühüne can atan nefsimizin kulağ?na bir f?s?lt? halinde şunu soral?m:
  ?nsanlar?n kendi yapt?klar? bir başka cennetleri mi var? O cennet daha m? güzel, daha m? muhteşem? Mahlûka sat?lmak en az?ndan ay?p değil mi?


  Doğum kanunu kimin elinde ise, bizi bu dünyaya O getirdi ve ölüm kanunuyla da bizi ukbâya o göçürecek. Bu k?sa dünya yolculuğunda yolcularla oyalanmak, onlar?n takdirlerini kazanmak bize ne fayda verebilir!?..


  S?rayla ayr?lacağ?z bu dünyadan ve geride b?rakt?klar?m?z bizi k?sa bir süre sonra unutacaklar. Tarihe bu gözle bakabilsek ne kadar ibret sahneleri görürüz! Nerede bir as?r öncesinin alk?ş toplayanlar? ve onlar? alk?şlayanlar? Nerede o hükümdarlar ve onlar için kasideler yazan, övgüler yağd?ran şairler? Nerede o büyük zenginler ve onlar?n eline bakan fakirler?


  Bir as?r sonra da biz mâzi olacağ?z ve bir sonraki nesil ayn? sorular? kendi as?rlar?n?n insanlar?na soracaklar. Ve derken bir gün, her nefis gibi dünya da ölümü tadacak. Arkas?ndan mahşer ve hesap meydan?. Kişinin en sevdiğinin bile yüzüne bakamad?ğ? o dehşetli meydanda kimden medet beklenilecekse, bugün O’nun dergâh?na s?ğ?nmak gerek.

  •••


  Şu var ki, “Allah için sevmek” gibi, “Allah için sevilmek” de meşru ve güzel. ?steriz ki, Allah’?n mü’min kullar? bizi sevsinler, O’nun has bendeleri bize yâr olsunlar. O’nun kat?nda şefaati makbûl olanlar bize teveccüh etsinler.
  Bu arzu nefsanî değil rahmanîdir.
  Toplum hayat? sürecek bir istidat üzere yarat?lan insanlar?n, imanl? ve temiz bir toplum meydana getirmeleri ve bu temiz toplumun temiz insanlar?n?n birbirini sevmeleri ne kadar güzeldir!

  Prof Dr Alaaddin Başar
  "Ve başka rahimlerde beslenmiş ve kendileri gibi âciz, kendileri kadar fâni olan diğer insanlar?n sevgisini kazanmaya can atacaklar. "


  allah raz? olsun çok güzeldi
  Konu elff tarafından (22.04.08 Saat 17:05 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hani diyor ya...
  O alk?şlananlar,sevilenler,tarihe damgas? vurulanlar nerede hani nerede?...
  zaten bir nevi şirke giriyor insan.allah ?n sevmesinden,beğenmesindense aciz ,fani,kendi gibi yarat?lm?ş insanlar?n sevmesini,beğenmesni tercih ettiği için..
  allah bizleri muhafaza etsin..
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Vefakar Üye nihannn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan
  Mesajlar
  541

  Standart

  Allah razı olsun ...
  Yare açik yare yare açmaya yare ne hacet
  Feryadim duyulur asikare dile dökmeye ne hacet
  Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
  Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet...


 4. #4
  Yasaklı Üye serkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  9

  Standart

  arkadaslar bu dünyada da encok iyiliği ( kötülüğüde3) o alk?slananlar yap?yor mesela nicolas cage( dogru yazm?s?md?r işallah) cocuklar için 3 milyondolar bağ?şlad? psikolojik tedavileri için peki hangimiz o adam?n yapt?g? iiiliğin binde birini yapt?k bosverin kendimizi aklamay? mübareklestişrmeyi bence hiçkimseyi eleştirme gibi lüksüm z yok vesselam
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  allah razı olsun

 6. #6
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.159

  Standart

  Ehli imanın ve hasseten kuran hadimlerinin dikkat etmesi gereken bir hastalık.Görünmek ve tiryakilik hastalıkları...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Desinler" Hastalığı
  By ademyakup in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 27.08.19, 11:39
 2. Boş Konuşma Hastalığı !
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.14, 13:26
 3. Var"sın yok desinler
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.06.13, 18:51
 4. Ne Derler Hastalığı...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 27.01.09, 21:15
 5. Varsın Yok Desinler !
  By mirkat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.09.08, 21:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0