Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Önce TV kanallarını ayarladılar. Sonra işbirlikçi basının frekansını. Tüm dinazorlar mikrofonların karşısında yerlerini alabilmek için boyun bağlarını kuşandılar. Laikler, Kemalistler, ateistler, loteryenler, masonlar, lionerler ve tüm batıcı yobazlar; şeriat düşmanı ifrazatlarıyla dolu senaryolarını medyaya sundular. Yeni Dünya Düzeni'nin kuyrukçusu eski marksistlere de amigoluk görevini ihale ettiler. Ve neticede Uğur Mumcu olayını bahane ederek yollara dökülenler, hep birlikte karanlık seslerini yükselterek haykırdılar: "Kahrolsun Şeriat!"

Bu ses, yeni değildi. Zira bu ses, tevhid-şirk çatışmasında zulüm ve tuğyandan yana yer alanların sesiydi. Ve tevhid-şirk mücadelesi de devam etmekte idi.

Bu ses, Rabbimize isyan eden şeytanın ve vahye kulaklarını tıkayan şeytan dostlarının devam edegelen karanlığa gark olmuş sesidir.

Bu ses, yaratmada, hüküm koymada, gaybı bilmede Rabbimize isyan eden ve ortak koşan tağutların ve müşriklerin sesidir. Bu ses, küfrün, emperyalizmin ve emperyalist işbirlikçilerin sesidir.

Bu ses, zulme, sömürüye, şirke ve her türlü haksızlığa karşı olan İslami harekete buğz edenlerin sesidir.

Bu ses, "iki eli kırılası Ebu Leheb"in sesidir.

Oysa şeriat İslam'dan başka bir şey değildir. İslam, yeryüzündeki karanlığı gidermek, nefislerimizi ve dünyayı Rabbimizin önerdiği kanunlarla ıslah etmek ve aydınlatmak eyleminin adıdır. Şeriat namazdır. Şeriat haçtır. Şeriat zinaya karşı çıkmak, ölçüyü doğru tartmak, sömürgecilerin elini kesmek, Allah'ın yolunda savaşmaktır. Şeriat İslam'dır. "Kahrolsun Şeriat" diyenler, İslam'a karşı açtıkları savaşı toplu olarak ilan etmektedirler. Onlar, müslümanlara tuzak kurmaktadırlar. Lakin, Rabbimiz şeytanın tuzağını boşa çıkaracaktır. Ve kötü akıbet sahipleri de, ancak İslam düşmanları olacaklardır.

Çağdaş Ebu Leheb'ler, oluşturdukları İslam karşıtı kampanyayı, müslümanlara zulmederek ve işkencehanelerini çığlıklarla doldurarak devam ettirdiler. Hayali örgütler tesbit edip, bu örgütlerin üyeleri diye suçüstü yakaladıklarını açıkladıkları insanlara, üzerlerinde her türlü işkenceyi deneyerek düzmece senaryolarını itiraf ettirmeye çalıştılar. Kampanyalarına dayanak olmak ve halkı aldatmak için sahte deliller oluşturma yoluna gittiler.

Sonradan balistik muayenesi temiz çıkan silahları, basında, katillerin kullandığı suçlu silahlar diye takdim eden resmi ağızlar; bu sahte suç isnadını bahane ederek Şeriat düşmanı kampanyaya fiili destek verdiler. Ümmetin kimliğini oluşturan İslami hareketi, bu sahte suç isnadlarıyla bir örgüt adına indirgeyip İslami hareketi lekeleyebileceklerini, İslami hareketi engelleyebileceklerini sandılar.

Ancak, şu konu iyi bilinmelidir: Onların dayak, Filistin askısı, elektrik şoku gibi iğrenç işkenceleri ve kara çalmalarıyla müslümanlar lekelenemez. Ve yine şu iyi bilinmelidir ki: Zulme ve işkenceye uğrayan müslümanların acısı muvahhid vicdanlarda yepyeni çiçeklerin yeşermesine neden olacaktır. Hayatın iman ve cihaddan ibaret olduğunu bilen bilinçli müslümanlar, sizin tuzaklarınızı bir musibet olarak değil; zaferi kazandıracak olan bir sınavın başlangıcı olarak değerlendireceklerdir. Ve sizlerin neden olduğu acılar ve zulüm, saflarımızı daha çok sıklaştırmaya yardımcı olacaktır. Bu Rabbimizin buyruğudur. O buyruk ki, bizlere kardeşlerimiz bir zulme ve saldırıya uğradıkları zaman birlik olup karşı durmamızı emretmektedir.

Siz, bu halkın evlatlarını kapitalist yayılmacılığa malzeme yapanlar!

Siz, bu halkın evlatlarını emperyalist emellere kurban verenler!

Siz, bu halkın yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarını uluslararası sermayeye, faiz geliri olarak sunanlar!

Siz, inancın ve düşüncenin gasıpları!

Şunu bilin ki; emperyalizmin korkulu rüyası İslami hareket her geçen gün güçlenmektedir. Kalbimizin bir ucu Cezayir'de, bir ucu Filistin'de, bir ucu Bosna'da atmaktadır. İslami hareketin mecrası ve çekim hattı her geçen gün güçlenmektedir. İslami hareket İslam'ın yaşayan sesi, ümmetin eylemleşen inancıdır. Şeytan ve şeytanın dostları ve tüm Şeriat düşmanları bu hareketi engellemeye kalkışsa da İslami Hareket Engellenemez.