<FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">
<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Hüseyin, bize şehâdetinden daha büyük bir ders vermiştir: Hacc'? yar?da kesmek ve şehadete yürümek! O, bütün geçmişleriyle ecdad?n?n atas? ve babas?n?n, ihyas? uğruna cihad ettikleri Hacc'? yanda keserek şehâdeti seçiyor. Evet, Hüseyin Hacc merasimini bitirmiyor. Hüseyin böyle yapmakla, tarihin tüm hac?lar?na, tarihin tüm namaz k?lanlar?na ve ?brahim'in sünneti'ne inanan herkese şunu öğretmek istiyor: eğer imamet olmazsa, rehberlik olmazsa; eğer hedef olmazsa, eğer Hüseyin olmaz da Yezid olursa, Allah'?n Evi'ni tavaf etmek, puthaneyi tavaf etmekle eşit olur. Hüseyin Hacc'? yanda b?rak?p Kerbala'ya yöneldiği anda tavafa onsuz devam edenler, Muaviye'nin yeşil saray?nda tavafa duran kimselerle müsavilerdirler". "Hacc"! Put k?ran ?brahim'in sünneti. "?nsanlar?n evi"nde ya da Allah'?n Evi'nde - ne fark eder?-