+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Köleniz Olmakmış Gerçek Hürriyet...

 1. #1
  Müdakkik Üye esra aktürk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  767

  Standart Köleniz Olmakmış Gerçek Hürriyet...

  Asr-ı Saadet,hürriyetine düşkün olanların asrı idi.Hür olmanın yalnızca Allah'a kullukla mümkün olduğunu görüp,bütün bağlardan kurtulmak için Allah Rasulü'nün eline sarılanların asrıydı.Ashab-ı Kiram,o yüce elin kölesi olup hürriyete ulaştı ve hür olmak isteyenlere asırlar boyunca gökteki yıldızlar gibi işaret edip yol gösterdiler.Meğer hürriyet O'nun kölesi olmakmış...
  Kimileri vardı cahildi,müşrikti,kafirdi,hiçbir şey bilmiyordu;hatta bilmediğini de bilmiyordu."Ben gidiyorum ki zamanın efendisi gelsin.1diyerek Cenab-ı Hakk'ın katına yükselen İsa Aleyhisselam'a gerçekten inananlar azalmıştı.Ebu Cehiller,Ebu Lehebler kol geziyordu.
  Oysa aleme çoktan"NUR"gelmişti.Bir güneş gibi,gece karanlığındaki dolunay gibi...İnsanlığa şahit,müjdeleyici,uyarıcı ve davetçi olarak gelmişti.O'na Kitab-ı Kerim'de:
  "Ey Peygamber!Biz seni aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."diye hitap edilecekti.
  Kisra'nın sarayı yerle bir olmuştu.Gökler ve yer aslında sel olup taşmıştı ama yüreklerde damla rahmet yoktu.

  "Sonsuzluk Kervanı,"istemem azat
  Köleniz olmakmış,gerçek hürriyet
  Ölmezi bulmaksa biricik niyet
  Bastığınız yerde ebedi hasat
  Sonsuzluk Kervanı,istemem azat...N.f.Kısakürek.

  Hiç kuşku yok,onu teslim almak isteyenler,kölelikten azat edilmeye layık olanlar idi.Sevgi'yi yüreğine yerleştirenlerdi.Hakk'a yönelip,iman hürriyetini ilan edenlerdi.Bir Sefer'e katılıp kervanla kutlu yola çıkmaya hazır olanlardı."Ben'liği bırakıp "Bir'liğe erenlerdi...
  "Kendini başıboş zannetme,zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız,gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin..."
  'SÖZLER'

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Sual : "Nas?l, hürriyet îman?n hassas?d?r?"
  Cevap : Zîra, rab?ta-i îman ile Sultan-? Kainata hizmetkar olan adam, başkas?na tezellül ile tenezzül etmeye ve başkas?n?n tahakküm ve istibdad? alt?na girmeye izzet ve şehamet-i îmaniyesi b?rakmad?ğ? gibi, başkas?n?n hürriyet ve hukûkuna tecavüz etmeyi dahi, şefkat-i îmaniyesi b?rakmaz. Evet, bir padişah?n doğru bir hizmetkar?, bir çoban?n tahakkümüne tezellül etmez, bir bîçareye tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek, îman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. ?şte, Asr-? Saadet.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?a=iman%20hürriyet%20parlar&id=5628

  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Müdakkik Üye esra aktürk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  767

  Standart

  Bizi aydınlattınız,teşekkürler...
  "Kendini başıboş zannetme,zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız,gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin..."
  'SÖZLER'

 4. #4
  Vefakar Üye edep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  528

  Standart

  Paylaş?m için teşekkürler...

  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,

  Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme


 5. #5
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Gerçek hürriyet Kur'an'a tabi olmakt?r...

  Allah raz? olsun..

  Hür insanlara ne mutlu...

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 6. 06.09.07 15:49

  Yasaklı Üye


 7. #6
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Gül de incitilmemeli, gülistan da, bağban da(AL? FERŞADOĞLU)

  ....
  . Millet olarak, “Ekmeksiz yaşar?z, ama hürriyetsiz ve ‘onursuz’/şerefsiz asla!” diyebilmeliyiz.
  Hepimiz bu vesileyle bir şey daha yapmal?y?z: Bediüzzaman Said Nursî’yi dinlemek. O da der ki, bu zamanda siyasetle hizmet edilmez. Çünkü, rivayetlerde gelen eşhâs-? ahirzamana ait (deccal, süfyan, ifsat komiteleri) haberlerin mühim bir k?sm?n? ve hürriyetten evvel ?stanbul’da tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği ahirzaman?n dehşetli şah?slar?n?n âlem-i ?slâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, onlara karş? ç?kacak ve mukabele edecek olan hizbü’l-Kur’ân hakk?nda, “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî k?l?nç hükmünde i’caz-? Kur’ân’?n nurlar?yla mukabele edilebilir.” Onun içindir ki, kendisine tevdî edilmek istenen mebusluk, Darü’l-Hikmeti’l-?slâmiye azal?ğ?, genel vaizlik, 40 bin YTL civar?ndaki maaş? reddeder ve onlarla çal?şmaz. 1
  Zira, feminizm, sekülarizm, sosyalizm, Marksizm, komünizm gibi “izm”lerden müteşekkil “deccalizmi” siyasetin hangi prensip, düstur ve malzemeleriyle durdurabilirsiniz ki! Ancak, Tabiat Risâlesi başta olmak üzere, Şuâlar ve bilhassa Beşinci Şuâ ile onlar?n düşünceleri yerle bir edilir, çürütülür.2 Deccalizmi önemsemeliyiz. Çünkü, bugün de din ve dinsizlik, siyaset, sosyal tart?şmalar ekseninde verilen savaşlar?n, yap?lan işgallerin temelinde o vard?r. Karş?s?nda da Mehdiyet!
  Evet, siyasetle galebe edilemez. Yine onun tabiriyle, siyaset vas?tas?yla dine ve ilme hizmet edeceğim diye yola ç?kmak beyhude yorulmakt?r. Çünkü, “O yol meşkûk ve müşkülâtl?, fuzuliyâne, hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarl?/tehlikeli bir yoldur. Çoğu yalanc?l?k; ve bilmeyerek ecnebî parmağ?na âlet olmak ihtimali var… Beyhude çene çalmak mânâs?zd?r… Husûlü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binâen günahlara girmek, masumlar? günaha atmak vicdan?m kabul etmiyor…
  “Öyleyse en mühim iş, hayat-? ebediyeye çal?şmak lâz?m geliyor. Hayat-? ebediyeyi kazanmakta en birinci vas?ta ve saadet-i ebediyenin anahtar? imand?r; ona çal?şmak lâz?m geliyor. Hem f?rt?nal? bir zamanda (siyasetle) sağlam hizmet edilmez. Onun için, o ciheti b?rak?p, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan, imana hizmet cihetini tercih etmeli.”3
  Bu tesbitlerin k?smî şerhini, Abdurrahman Dilipak’?n Vakit, 29.8.2007 tarihli, “Biz işimize bakal?m!” başl?kl? yaz?s?nda da bulabiliriz:
  “Gül’e yard?mc? m? olmak istiyorsunuz? ?şinize bak?n.. Gül’den de fazla bir şey beklemeyin.. Sadece engel olmas?n, gölge etmesin yeter.. Ne yapacaksan?z siz yapacaks?n?z.. Bak?n, hemen anayasa değişikliği ile birlikte Çankaya’n?n yetkileri k?s?lacak. Asl?nda kimsenin fazla bir yetkisi kalmad?.. Yasama aç?s?ndan art?k uluslararas? normlar var. Ekonomi global sermayenin denetiminde. STK’lar ve media da art?k globalleşti.. Ulus devlet temelinde yap?land?r?lm?ş yasama, yürütme ve yarg?n?n fazla bir k?ymeti harbiyesi kalmad?.
  “Bir de hani şu kurumsal mutabakat falan dedikleri şey var ya, o derin bir mutabakat asl?nda.. O da bir şekilde güç dengesi, suç dengesi, tehdit, şantaj, işmarlarla sağlan?yor.. Siz Erdoğan ve Gül’ün bu mutabakat?n d?ş?nda olduklar?n? m? san?yorsunuz. Birileri tamamen duygusal sebeblerle bu işi içine sindiremiyor olabilir. Ama yapacak fazla bir şey olmad?ğ? gibi, fazla ileri gittiklerinde de hadleri bildirilir..
  “Ha! Her şey derin güçlerin kontrolünde demiyorum. Elbette onlar da bir şeye karar verirken verilerden yola ç?k?yorlar.. Sonuçta başörtüsü direnişçileridir Erdoğan’?, Gül’ü oraya taş?yan.. Birileri bu gerçeği gördüler. Ağ?r bir bedel ödendi.. Yani Erdoğan, Abdullah Gül, AK Parti var art?k, biz yapacağ?m?z? yapt?k, s?ra onlarda, art?k bu işi bitti diye düşünmeyin. Her şey yeni başl?yor.. Orada tutunabilmek, kalabilmek, oraya ç?kmaktan daha zor olabilir.”
  Siyasetle hizmet edeceğim!” deyip, 40 sene beyhude yorulduktan sonra bu noktaya gelenlere sevinir; “Siyasetle hizmet olmaz!” deyip 40 sene iman ile hizmet edenlerin siyasete meyletmesine yerinirim, yanar?m!
  Dipnotlar:
  1- Tarihçe-i Hayat, s. 131.; 2- Şuâlar, s. 497-515; Mektûbat, s. 60. 3- Tarihçe-i Hayat, 64-65.
  01.09.2007

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hangisi Gerçek Aşık ya da Gerçek Mecnun
  By hafız halime in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:18
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.08, 22:32
 3. Gerçek Turkiye'nin Gerçek Kitabı
  By atillae in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.08, 03:25
 4. Gerçek Güzellik, Gerçek Sevgi
  By yagmur in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.12.06, 15:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0