+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Yatsı Namazını Kılmadan Yatarsan…

 1. #1
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart Yatsı Namazını Kılmadan Yatarsan…

  Yats? namaz?n? k?lmadan yatarsan ne olur? Bildiğiniz gibi dinimizde imandan sonra en yüksek hakikat namazd?r. Asl?nda namazs?z Müslümanl?k olmaz. Hatta pek çok büyük alim, namaz k?lmayanlar?n Müslüman da olamayacaklar?n? söylemişlerdir. Bu konuda en ?l?ml? olan mezhep, bizim mezhebimiz olan Hanefi mezhebidir ki, bu mezhebe göre de namazs?z bir Müslüman?n diğer insanlar ile beraber toplum içinde rahatça gezmesine ve yaşamas?na müsaade edilmez. Demek ki, bir kişi müslüman?m dedikten sonra hemen ve mutlaka yapmas? gereken şey namaza başlamas?d?r. Namaz?n ne kadar mühim olduğu anlatmakla bitmez. ?nsan için en önemli şey, iman etmesi, sonra da namaz k?lmas?d?r. Çünkü, iman etmemiş olanlar? ebedi olarak cehennem beklemektedir. Kabre vard?ğ?n zaman ilk olarak iman?n olup olmad?ğ? sorulur. Arkas?ndan namaz? k?l?p k?lmad?ğ?n. Tabii ki toplu olarak -namaz k?l?yor muydun? diye sormazlar. ?lk namaz?n sana farz olduğu buluğ çağ?na girdiğin zamanki namazdan başlarlar. Hatta, diyelim ki gece buluğ çağ?na girdin. Hemen sana sabah namaz? farz olur. Ve o sabah namaz?n? k?l?p k?lmad?ğ?n? sorarlar. K?lmad?nsa hemen o k?lmad?ğ?n sabah namaz?n?n cezas?n? vermeye başlarlar. Cezas?: seni sabah namaz? vaktinden başlayarak öğle namaz? vaktine kadar her bir vuruşta 50-60 arş?n yerin dibine geçirecek şekilde topuzlamakt?r. Bunlar? kafamdan yaz?yorum sanmay?n. Bilenler bilir. Bunlar aç?k olarak hadis kitaplar?nda mevcuttur. Arkas?ndan s?ra öğle namaz?na gelir. O zamanki öğle namaz?n? k?l?p k?lmad?ğ?n? sorarlar. Eğer k?lmad?ysan ikindiye kadar ayn? şekilde azap devam eder. ?kindi, akşam, yats? ve hakeza…Demek her bir namaz?n hesab? ayr?, cezas? da ayr?d?r. Namaz? k?lmad?ğ? halde kendini iyi sanan zavall?lara duyurulur.
  Asl?nda bu günkü konumuz sadece yats? namaz?n? k?lmadan yatanlar ile ilgili. ?nsan bir amir veya komutan?n emrini yerine getirmek için nas?l ç?rp?n?r. O emri yapmamay? akl?ndan bile geçirmez. Çünkü, hem bulunduğu konumu kaybedebilir, hem de ceza alabilir. Yani, bir memur kendisi gibi bir insan olan amirinin emrini yerine getiriyor ve emri yerine getirmediği zaman baş?na geleceklerden endişe ediyor. Peki, bu alemleri yoktan var eden, bizi yoktan var edip r?zk?m?z? veren ve istediği zaman da öldürüp ahirete gönderecek olan Rabbimizin emrini yapmamak nas?l oluyor? O’nun mülkünde yaşay?p O’nun yasaklar?ndan kaçmamak… Bunlar?n baş?na bir şey gelmez mi dersiniz. Onlar bu mülkte hem isyan edip hem de rahat rahat yaşarlar m? san?rs?n?z? Bu mümkün müdür? Hay?r ve asla!
  Bunlar daha dünyada yaşarken emirlere uymaman?n ve yasaklar? çiğnemenin pek çok s?k?nt?s?n? çekerler, amma fark?na varmazlar.
  Bunlardan sadece yats? namaz?n? k?lmadan yatanlar?n bak?n başlar?na ne geliyor. Şeytan Yats? namaz?n? k?lmadan yatanlar?n başlar?na geliyor ve kulaklar?na işiyor. Bize hadis-i şerifte böyle bildirilmiştir. (?lahi nizam) Ne kötü değil mi? Bu namazs?zlar sabaha kadar art?k o pisliğin içinde yat?yorlar.
  Allah’?n kesin emri olan namaz? k?lmad?ğ? halde burunlar?ndan k?l ald?rmayanlar, kendilerine ulaşmak için kaç kişiden izin al?nmas? gerekenler, halinizi görüyor musunuz? Allah’?n huzurundan kovulan şeytan sizlerin kulaklar?n?za işiyor.
  Bu meselede zengin fakir, en yüksek makamda olan ile s?radan bir kişi aras?nda fark yoktur. Kim ki müslüman?m diyor da yats? namaz?n? k?lmadan yat?yorsa şeytan onu ay?rmaz, torpil de yoktur. Şeytan asl?nda bu işi yapmakla vazifelidir. Rabbine isyan edenin peşin cezas?d?r bu. Diğer cezalar da cabas?…
  Adam memleket idare etme peşinde, yüksek makamlarda oturuyor ve hakeza. Şimdi şeytan?n her gün bu muameleyi yapt?ğ? bir insan, insanlara faydal? olabilir mi? Kendisine faydas? olmayan?n başkas?na faydas? olur mu? Şeytan?n elinde rezil bir vaziyete düşen bir insan, düşünün! Ne kadar ac?nacak bir insand?r.
  K?saca, namazs?z bir ?slami hayat düşünülemez, namazs?z bir Müslüman, namazs?z bir ?slam toplumu düşünülemez. Namaz k?lmayanlar hem dünyada hem de ahirette perişand?rlar. Namaz hakk?nda ne kadar yazsak azd?r. Namaz k?lmad?ğ? halde kendilerini iyi sananlar; maalesef kendilerini aldat?yorlar. Yar?n cehenneme sürülenlere “Sizi cehenneme sokan nedir?” diye sorulduğunda: - Biz namaz k?lanlardan değildik, diyeceklerinin Kur’an’da yaz?l? olduğunu biliyor musunuz?
  Evet, namazs?z olmaz. Öyleyse gelin, zarar?n neresinden dönülse kârd?r, eğer namaz k?lm?yorsan?z, şu üç aylar? vesile ederek bir an önce namaza başlay?n. Öyle bir başlamak ki ölmeyi kabul edin, namazs?z yaşamay? asla!..
  Evet, son sözümüz ‘Ya namaz k?lar kurtulursun, ya da terk eder sürünürsün!’

  GÜNÜN SÖZÜ:
  “Ya namaz kötülükleri, yada kötülükler namaz? terk ettirir. ?kisi beraber olursa, o namaz, namaz değildir.”
  “Namaz boş adam? meşgul eder, meşgul adam? dinlendirir.”

  Selahattin Alt?ntaş/Konya Merhaba Gazetesi

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 2. #2
  Gayyur Re$ha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ist ank
  Mesajlar
  118

  Standart

  Allah raz? olsun ağabey, her zaman böyle paylaş?mlar bekliyoruz.

  Konu ile alakal? olmas?na binaen ibretli bir hadise anlatmak istiyorum. Hoca Efendinin annesi anlat?yor;

  Fethullah henüz küçükken bir gün henüz yats? namaz?n? k?lmadan yatağ?na yatm?şt?. Rahats?z oldum ve "Namaz?n? k?l, öyle yat" dedim. Çok yorulmuştu o gün fakat o zamana kadar hiç bir zaman namaz?n? k?lmadan yatmam?şt?. Yorgunluk ve anne merhametine dayanarak 'Ana yorgunum, gece kalk?p k?lar?m' dedi. Ben de o gün çok çal?ş?p yorulduğumdan ve onun da gece kalkamama korkusundan 'Bak, ben de yorgunum. Seni kald?ramam. K?l namaz?n?, öyle yat' dedim. Pek oral? olmad?. Ard?ndan "Eğer namaz?n? k?lmazsan sabah kalkt?ğ?mda cenazeni göreyim" dedim. Fethullah bu sözler üzerine kalkt? ve namaz?n? k?l?p yatt?.

  ?şte bir annenin oğluna duyduğu şefkat ve merhamet böyle olmal?d?r.

  sevmek çay gibidir, sevilmekse şeker
  şakird dediğin çayı şekersiz de içer

 3. #3
  Pürheves bir_damla_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  264

  Standart

  Şimdi ki anneler yavrular?n? uykusu bölünmesin diye sabah namaz?na dahi kald?rm?yorlar

  Ama bu bir şefkat değil azapt?r!

  Yaz aylar?nda bilhassa en çok terkedilen namazlardan biri yats?.. Allah muhafaza bir insan ölse uyku vakti namaz? terk etmekten...

  Rabbim muhafaza etsin
  'Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.'

 4. #4
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı bir_damla_nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şimdi ki anneler yavrularını uykusu bölünmesin diye sabah namazına dahi kaldırmıyorlar

  Ama bu bir şefkat değil azaptır!

  Yaz aylarında bilhassa en çok terkedilen namazlardan biri yatsı.. Allah muhafaza bir insan ölse uyku vakti namazı terk etmekten...

  Rabbim muhafaza etsin

  Doğrudur..

  "O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, "Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. "

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 5. #5
  Vefakar Üye edep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  528

  Standart

  Paylaş?mlar?n?z için teşekkürler...

  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,

  Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.02.20, 13:20
 2. Farz namazını kılmayan ve ..
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.11.14, 05:33
 3. Said Nursi: Askerde namazını devam kıl
  By YİĞİDO in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.09.11, 09:30
 4. Cenaze Namazını Papaza Kıldırtacağım
  By bir_derviş in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.08.09, 09:19
 5. Yatsı Namazının Sünneti
  By nur_çarşı in forum Fıkıh
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 11.09.07, 13:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0