+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Tahkiki İmana Ulaşmak

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Tahkiki İmana Ulaşmak

  Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği çok önemli konulardan biri taklidi iman ve tahkiki iman aras?ndaki farkt?r. Üstad aşağ?daki sözleriyle, samimi bir iman?n ne kadar önemli olduğunu ve taklide dayal? bir iman?nsa her yönden tehlikeli olabileceğini ifade etmiştir:
  "?man, yaln?z icmalî bir tasdikten ibaret değildir. ?man?n çok mertebeleri vard?r. Taklidî bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapk?nl?k f?rt?nalar? karş?s?nda çabuk söner. Tahkikî iman ise sars?lmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkikî iman? elde eden bir kimsenin, iman ve ?slâmiyeti dehşetli dinsizlik kas?rgalar?na da maruz kalsa, o kas?rgalar bu iman kuvveti karş?s?nda tesirsiz kalmaya mahkûmdur. Tahkikî iman? kazanan bir kimseyi, en dinsiz feylesoflar dahi, bir vesvese veya şübheye düşürtemez." (Sözler, s.749)
  Bu noktada öncelikle taklidi iman?n ne anlama geldiğinin aç?klanmas? gerekmektedir. ?man? tam olarak içine sindirememiş, baz? şeyleri sorgulamadan, tefekkür etmeden yaln?zca çevresinden öyle gördüğü için kabul eden, bu nedenle de Kuran ahlak?n? tam olarak yaşamayan kimselerin durumunu ifade etmek için "taklidi iman" terimini kullanmak yerinde olacakt?r. Bediüzzaman'?n da belirttiği gibi, böyle bir yap? belirli şartlara bağl? olduğu için belli bir vakte kadar sürer ve zor şartlar alt?nda iken birdenbire söner. Bu yap?daki bir insan, menfaatiyle çat?şan bir durumla karş?laşt?ğ?nda iman?n gereklerinden taviz vermeye başlar yahut bunlar? tamamen terk ederek küfre sapar.

  Gerçek iman sahibi bir kimsenin ise iman? karş?l?ğ?nda bir beklentisi yahut bir şart? olmad?ğ?ndan iman?n? sarsacak bir durum da söz konusu olmaz. Dünyevi menfaatleriyle ne kadar ters düşen ortamlarda bulunsa da, iman?ndan ötürü gerektiğinde bask? görse de gerçek iman sahibi bir kimse için Kuran ahlak?n? yaşamas?na hiçbir şey engel teşkil etmez.
  Taklidi olarak iman eden bir kimseyle, samimi olarak iman eden bir kimse aras?ndaki fark asl?nda çok aç?kt?r. Çünkü müminler taklidi mümkün olmayan Allah'?n samimi kullar?na nasip ettiği birtak?m özelliklere sahiplerdir. Örneğin müminin yaşam?n?n her an?nda devrede olan temiz akl? ve vicdan?, Allah için can?n? mal?n? satm?ş olmas?n?n verdiği kendinden eminlik, her an Allah'?n kendisini gördüğünü, duyduğunu bilmesinin getirdiği samimi ve içten karakter, tevekkül ve teslimiyetinden kaynaklanan iç huzuru, neşesi taklidi mümkün olmayan özelliklerden baz?lar?d?r.

  Samimiyette kişi kendini Allah'a teslim ettiğinden art?k hiçbir iddias?, dünyevi h?rs?, ç?kar beklentisi kalmaz. Tek amac? Allah'? hoşnut edebilmektir ve bu konuda tavizsiz bir kararl?l?k gösterir. Dolay?s?yla samimi iman sahibi bir müminin ibadeti, infak?, Allah'? zikri, gösterdiği güzel ahlak da hem çok içten ve samimidir, hem de süreklidir.

  Taklidi iman ve samimi iman aras?ndaki farkl? örneklerle de görmek mümkündür. Örneğin bir kimse taklidi olarak infakta bulunabilir, ama sevdiği bir şeyi infak etmesi, bu konuda fedakarl?kta bulunmas? gerektiğinde bu pek mümkün olmaz. Çünkü Allah'a tam olarak teslim olmad?ğ? için gelecek kayg?s? içindedir; güvencesini mal y?ğ?p biriktirerek sağlayacağ?n? zanneder. Ayn? şekilde bu kimseler taklidi olarak ibadet etseler de, bu konuda hem isteksiz davran?rlar hem de yapt?klar? ibadeti gösteriş konusu edinirler. Nitekim Allah'? zikretme, haram helal s?n?rlar?n? koruma konusunda da samimi müminlerin gösterdiği hassasiyeti gösteremezler.

  Ayr?ca salih müminlerin, Kuran'a ve Peygamberimiz'in sünnetine uymalar?ndan ötürü yapt?klar? işler çok bereketli, konuşmalar? da çok hikmetli olur. Bunun yan? s?ra müminler ahiret yurduna, kadere iman eden, bat?n? kavram?ş kişilerdir. Olaylar?n yarat?l?ş?ndaki hikmetleri görür, her olay? hay?r gözüyle değerlendirebilirler. Oysa ki taklide dayal? iman içinde yaşayan kimseler zahiri bak?ş aç?lar?ndan dolay? buna muktedir olamazlar. Tüm bu özellikler dikkate al?nd?ğ?nda salih bir müminin özelliklerinin taklidle elde edilemeyecek, ancak içte yani ruhta yaşand?ğ?nda kazan?labilecek özellikler olduğu dikkat çeker.

  Bu özelliklerin ortaya ç?kmas? da genel olarak Cenab-? Allah'?n deneme olarak yaratt?ğ? zorluk anlar?nda gerçekleşir. Böylelikle yaşanan pek çok musibet taklidi iman ve tahkiki iman sahiplerinin ay?rt edilmesine, samimi ve güvenilir olanlar?n ortaya ç?kmas?na vesile olur. Bu bak?mdan zorluk anlar? da iman?n sağlaml?ğ?n?n ispat?nda belirleyici bir rol oynar. Kalbine iman yerleşmemiş, taklide dayal? yaşayan bir kimsenin küfre dönmesi an meselesidir. Bu sebepledir ki Bediüzzaman da "…en mühim iş, taklidî iman? tahkikî imana çevirerek iman? kuvvetlendirmektir, iman? takviye etmektir, iman? kurtarmakt?r. Herşeyden ziyade iman?n esasat?yla meşgul olmak kat'î bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hattâ mecburiyet haline gelmiştir." (Konferans, 9) demiş ve bizzat verdiği tahkiki iman dersleriyle de bu konunun ehemmiyetini defalarca vurgulam?şt?r.

  Şüphesiz ki tahkiki iman sahibi olmak, iman? kuvvetlendirmek Bediüzzaman'?n bu derslerinde de ifade ettiği gibi Allah'?n sanat?n?, yaratt?ğ? şeylerdeki hikmeti ve ilmi görmekle mümkün olacakt?r. Bu bak?mdan bundan sonraki yaz?mda da detaylar?yla değineceğim iman hakikatlerini okumak, öğrenmek de imanda derinleşebilmek aç?s?ndan ayr? bir önem arz etmektedir.


  Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, Bediüzzaman'?n herkesin tahkikî iman? kazanarak, sonsuz bir saadete nail olmalar?n? arzu etmesinin alt?nda yatan sebeplerin baş?nda samimi iman ve şevki, Kuran'a olan bağl?l?ğ? ve milletine olan sevgisinin geldiğidir. Elbetteki onun bu samimi çabas?, herkese örnek olacak bu faziletli tavr? takdire şayand?r. Bediüzzaman bizzat kendisi de Risale-i Nur vas?tas?yla aktard?ğ? ilmin önemini şöyle ifade etmiştir:
  "…taklidî iman? tahkikî imana çeviriyor; insan? salâbetli ve kuvvetli bir müslüman, ilmiyle amel eden bir mü'min-i kâmil olmaya doğru götürüyor. Menhus, pis zevklerden nefret ettirip vazgeçiriyor. En ulvî ve en temiz, ebedî ve sermedî zevk ve hazlar verecek hareketlere sevkediyor." (Nur'un ?lk Kap?s? 196)
  SERAP AKINCIOĞLU
  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #2
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Bu konu ayr?nt?l? bir şekilde işlenmiş san?r?m biraz geç farkettim.Allah raz? olsun...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Biz Havuzuna Ulaşmak
  By muhibbülkurra in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.10, 12:12
 2. Hakiki İmana Kavuşmak
  By karuban in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 08.01.09, 07:06
 3. Sâhil-i Selâmete Ulaşmak
  By Memati in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.06.08, 07:12
 4. İmanın Muhafaza Edilmesi -Kamil,Tahkiki İmana Sahip Olabilmek
  By emin217 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 22.09.07, 16:11
 5. Allah (c.c) Şehadetine Ulaşmak
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.09.06, 15:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0