+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Aleviler Hakkında

 1. #1
  Gayyur MESS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL - TÜRKİYE
  Yaş
  48
  Mesajlar
  94

  Standart Aleviler Hakkında

  ÖNEMLI NOT: Konu, site formatına uygun değilse Moderator arkadaş silebilir...

  Kardeşler

  Günlerdir araştırdığım bir konu vardı.
  İlk önce ben sünni yim onu belirteyim.

  Aklıma bir konu çok takılıyordu. Ve bununla ilgili bilgi alış verişi
  yapabilmek için onunla ilgili bir siteye üye oldum. Maksat
  gerçekten işin özünü araştırmak ve o sitede bulunan kardeşleri
  doğru yola çağırmaktı.

  Ama o kadar çirkin iftiralar, aslı alakası olmayan yazılar, inkarlar
  ve saçmalıklar gördümkü siteden dün akşam ayrıldım.

  Neyi demek istediğimi anlamıssınızdır. ALEVİLER

  Ben çok arastırdım ama İslam içinde Alevilik diye ufak bir ize rastlamadım.
  Aleviler Kuranın bazı ayetlerini inkar edıyorlar, kabul etmıyorlar.
  Hz. Ali haricindeki 3 halifeyi kabul etmıyor ve hatta çirkin iftiralarda
  bile bulunuyorlar.
  Hz. Ali ye ait olmayan dünya kadar sözleri var.
  Camiye namaza haca zekata ve oruca karşılar. Bunlar araplara ait inanç
  geleneği diyorlar.

  Kuranı ve Peygamberimizi sözde kabul ediyorlar.
  Peygamberimizden çok Hz. Ali ye inanıyorlar ve ilginçtir ki Hz. Ali yide
  tam olarak tanımıyorlar.

  Bunları ben neden yazdım şimdi ? İnsanlar birbirlerini uyarmak zorundadır.
  Toplum içerisinde birileri haktan ayrılmıssa onu kul olarak uyarmalıyız aksı
  takdırde ahırette bundan sorumlu oluruz.

  Ama ne yazık ki 2 haftalık zaman dilimi içerisinde gördüklerim apaçık bir
  sapıklık ve inkardan başka bir şey değildir. Kalp gözleri öyle mühürlenmiş
  ki önlerine beyaz mendil koyun. Dedeleri ve pirleri yok o siyah derse onların
  kellelerini kessenizde yine siyah yine siyah derler. Kuranın tüm ayetlerini
  getirip onlara ızah etseniz yıne ınkar edıyorlar. Evet izlenimim böyle...

  Şimdi sormak istedigim burdakı abilere.
  Bunlar tam olarak nedir, hükmü nedir ?
  Bunlar müslüman mı ? Günahkar mı ?

  NOT: Konu site formatına uygun değilse moderator arkadas silebilir !

 2. #2
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  güzel kardesim bunu cevaplama makam?nda olmad?g?m? bilmekle beraber bu konuda en az senn kadar yaral? oldugum için cevp yazmak istedim.. öncelikle günümüzde alevilik cok yanl?ş idrak ediliyor.. as?l aleviliik yani hz. Ali yi sevmek elbettek cok güzel ancak bunu bu gundeki b?yutlara tas?mak şirke götürüyor insanlar?! müslüman olman?n ilk sart? nedir? kelime-i sehadet getirmek.. allah?n birliğine ve muhammed s.a.v in onun klu ve resulu olduguna inanmak. ama onlar ne diyorlar? Hz ali peygamber olcakt? hasa muhammed s.a.v onun elinden ald?!! as?l peygamber alidir diyorlar hasa sümme hasa!!tabi bunlar en az?l? olanlar?. ama müslüman olup olmad?klar? konusunda yorum yapmak bana düşmez..daha müsbet olup sadece hz. alinin daha önce halie olmas? gerektiğini düşünenler var ki üstad hazretleri onlara hep bu risaleyle yaklasm?ş


  Şu makamda bir mühim sual vard?r ki, denilir ki: "Hazret-i Ali, o derece hilâfete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karabeti ve harikulâde cesaret ve ilmiyle beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi? Ve neden onun hilâfeti zaman?nda ?slâm çok keşmekeşe mazhar oldu?"
  Elcevap: Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali'nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-? ?lâhî başkad?r. O da arzusunu b?rak?p murad-? ?lâhîye tâbi olmuş." -7- Murad-? ?lâhînin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki:

  Vefat-? Nebevîden sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan Sahabeler, eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilâfeti zaman?nda zuhura gelen hâdisât?n şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin mümâşats?z, pervâs?z, zâhidâne, kahramanâne, müstağniyâne tavr? ve şöhretgir-i âlem şecaati itibar?yla, çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damar?n? harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi.
  Hem Hazret-i Ali'nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir s?rr? da şudur ki: Gayet muhtelif akvâm?n birbirine kar?şmas?yla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm?n haber verdiği gibi sonra inkişaf eden yetmiş üç f?rka -1- efkâr?n?n esaslar?n? taş?yan o akvam içinde, fitne-engiz hâdisât?n zuhuru zaman?nda, Hazret-i Ali gibi harikulâde bir cesaret ve feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâz?md? ki dayanabilsin. Evet, dayand?. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n haber verdiği gibi, "Ben Kur'ân'?n tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." -2-
  Hem eğer Hazret-i Ali olmasayd?, dünya saltanat?, mülûk-u Emeviyeyi bütün bütün yoldan ç?karmak muhtemeldi. Halbuki, karş?lar?nda Hazret-i Ali ve Âl-i Beyti gördükleri için, onlara karş? muvazeneye gelmek ve ehl-i ?slâm nazar?nda mevkilerini muhafaza etmek için, ister istemez, Emeviye devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da, herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbâlar? ve taraftarlar?, bütün kuvvetleriyle hakaik-i ?slâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-? Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çal?şt?lar. Yüz binlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karş?lar?nda Âl-i Beytin gayet kuvvetli velâyet ve diyanet ve kemâlât? olmasayd?, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün ç?ğ?rdan ç?kmak muhtemeldi.

  19 . mektup mucizat-? ahmediye 5. esas

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Selamun aleyküm kardeşim;

  Hedefimiz ittihad-ı islam.Bu yüzden amaç farklılıkları doğruda buluşturmak, sıratı müstakimde buluşmak.Alevileri de hemen daire dışına atmadan,

  "Meslekler ne kadar batıl da olsalar içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur.” kaidesince , rafizileşmiş olan Aleviliği , içlerinedki hakikatten yola çıkarak Hazreti Ali referansına geri döndürmektir.

  ****

  Çok aziz ve sıddık, kahraman Sabri,


  Galip kardeşimiz, Aleviler içinde Kadiri, Şazeli, Rüfai tarikatlerinin bir hülasasını sünnet-i seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidin, Aşere-i Mübeşşereye ilişmemek şartıyla, muhabbet-i Al-i Beyt dairesinde bir tarikat dersi vermesini düşünüyor.

  Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid alardan muhafaza etmek hesabına ehemmiyetli üç dört faydası var:

  Birincisi: Alevileri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Rafizilik ve siyasi Bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydası var.


  İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse, Rafizi de olsa, zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez.


  Çünkü muhabbet-i Al-i Beyt ruhunda esas oldukça, Peygamber ve Al-i Beytin adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler.

  İslamiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarikat namına çekmek büyük bir faydadır.

  Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasi cereyanlar Alevilerin fıtri fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur dairesine çekmek büyük bir maslahattır.

  Madem Nur şakirtlerinin üstadı İmam-ı Ali Radıyallahu Anh tır ve Nur'un mesleğinde hubb-u Al-i Beyt esastır; elbette hakiki Aleviler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.

  Emirdağ Lahikası 210
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Gayyur MESS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL - TÜRKİYE
  Yaş
  48
  Mesajlar
  94

  Standart

  ALLAH razı olsun...

  Söz açılmışken bununla ilgili bir mevzu ahtarayım.
  Yıllar önce 95-96 yıllarıydı sanırım.
  Dayımın memlekette bir gıda satan marketi vardı.
  Oranın da Bektaş isminde alevi bir müşterisi vardı.
  Ben dayıma yardım ederdim işlerine. O esnada
  memurluk dolayısıyla memlekette bulunan bu
  Bektaş ismindeki alevi kardeş gel zaman git zaman
  dayımla iyi arkadaş oldular.

  Dayım dostluğununda vermiş olduğu samimiyete
  güvenerek adamı zamanla namaza teşvik etti.
  Alevi olan Bektaş abi artık ezan okundugu zaman
  dayımla camiye gidiyorlardı ve namaz kılıyorlardı.

  Derken yavaş yavaş Kuranda ögrenmeye başladı.
  Yavaş yavaş okuyordu... Birilerine İslama kazandırmak
  bizler açısında çok güzel idi...

  Ama ne yazık ki bu durum uzun sürmedi. Aynı sene
  bir bayram ertesi kara haber geldi. Memlekete
  gitmişlerdi bayrama ama dönüşde arabaları
  şarampole yuvarlanmıştı. Ailede kimseye bir şey
  olmamıştı ama Bektaş bey ne yazık ki vefat etmişti.

  Haberı duyduğumuz da çok ama çoook üzüldük.
  O benım hayatımda tanıdığım ilk aleviydi. Ve doğru
  yolu seçmişti, namaz kılıyordu ve Kuranı henüz
  yeni öğreniyordu...

  ALLAH rahmet eylesin, nur içinde yatsın...

  ( Sizlerle paylaşmak istedim )


  VASIF

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ne güzel kardeşim, ehli sünnetten ayrılmış her aleviye potansiyel olarak, anlattığınız hatıradaki gibi sıratı müstakim adayı olarak bakmak lazım.Vazife büyük, ulaşılacak çok insan var.Allah yardımcımız olsun.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  baba taraf?mdan alevi oluşum aç?lan konuya ilgimi çekti akrabalar?m genellikle sünni düşüncedeki insanlarla ayn? mahallede oturduklar? için(çorum )onlar?n müspet yönlerinden etkilenmişler bugün akrabalar?m?zda 5 vakit namaz k?lanlar çogunlukla olmakla birlikte Ramazan orucunda aile olarak fire diyebilirimki yok gibidir fakat sahabe zaman?nda yaşanan olaylar hakk?nda sabit fikirliler birde sol parti yi desteklemekteler tesettüre tam tam?na riayet edilmemekle birlikte namus yönünden mutaass?plar mesela geçengün halam?n oğlu ve ailesi tatil için istanbula geldiler aram?zda bir sohbet geçti flörte şarts?z şekilde karş?lar san?r?m 4.lema olmal? onu kabataslak okumak istedim tabiki risalei nuru temsilyönüm olmad?ğ? için o risaleyi tam anlatamad?m hazreti Ali efendimizin 3 büyük halifeye biat ettiğini söyledim demekki kendi aralar?nda sorun yok dedim day?m?n oğlu hazreti Ali efendimizin R.a n?n biat etmesinin nedeninin sayg?dan değil kargaşa ç?kmamas? içinmiş biraz asabi olduğum için egoda kar?şt? bir nevi katil oldum day? oğlumla dialog başka bir bahara kald? o bahara ç?karsak o zamana kadar Risale-i nuru daha iyi anlay?p daha iyi yaşay?p daha iyi anlat?r?m inşallah dualar?n?z sayesinde

 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  İnşallah karatoprak abi, hal dilinizle de anlatıyorsunuzdur zaten.Bazen kelimelere dökmek daha zor oluyor.Allah yardımcınız olsun inş.


  Aşağıdaki linkte de risale-i nur'un bu konudaki güzel hizmeti ile ilgili haber vardı;

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=6546
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Gayyur MESS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL - TÜRKİYE
  Yaş
  48
  Mesajlar
  94

  Standart

  Karatoprak...

  Senin adına sevindim. ALLAH cümlemizi KURAN' dan,
  Sünnetten ve imandan ayırmasın (amin)

  Geçmişte bir takım tatsız olaylar yaşandı ama bu
  hak yoldan ayrılmak için ALLAH katında bir mazaret değildir...


  Sevgilerimle...

  VASIF

 9. #9
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  elff abla ve mess ağabeyler güzel dilekleriniz için teşekkür ederim

 10. #10
  Gayyur MESS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL - TÜRKİYE
  Yaş
  48
  Mesajlar
  94

  Standart


  KONUNUN YANLIŞ ANLAŞILABILME IHTIMALINE KARSILIK

  YAZIYI TAMAMEN GER? ÇEKT?M...


  B?LG?N?ZE...

  MESS
  Konu MESS tarafından (19.08.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: YAZI GERİ ÇEKİLDİ, İPTAL !  DAVASI OLMAYAN ADAM

  ADAM DEĞİLDİR


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Aleviler ve Sünniler!
  By Beste-i Rana in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.07.09, 11:29
 2. Türban, Ermeniler, Kürtler, Aleviler...
  By Meyvenin Zeyli in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.12.08, 23:23
 3. Aleviler Hakkında
  By kizilbas in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 27.08.08, 00:58
 4. Aleviler Husumetin Kaynağını Sorguluyor
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25.08.08, 09:33
 5. Aleviler Katilleri Yanlış Yerde Arıyor
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 04.07.08, 18:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0