+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Tefe 'ül Nedir?Hangi Durumlarda ve Niçin Yapılır? Tefe'ül Hangi Kitaplardan Yapılablr

 1. #1
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart Tefe 'ül Nedir?Hangi Durumlarda ve Niçin Yapılır? Tefe'ül Hangi Kitaplardan Yapılablr

  Tefe 'ül Nedir?Hangi Durumlarda ve Niçin Yapılır? Tefe'ül Hangi Kitaplardan Yapılabilir? Yapılmasındaki hikmet nedir? Çıkan yere nasıl kanaat edilir? Ölçü ne olacaktır?

  tefe'ül kelimesi risalei nur talebesi dışındaki çoğu kişiye yabancı bir kavram...

  biz nasıl anlamalıyız? yukarıdaki suallere bu bağlamda nasıl cevaplar verilebilir.

  sevgi ile kalınız.

  selam ve dua ile.

  koza.

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  AHMED ŞAH?N
  Baz? komşular? fal bakt?r?yorlarm?ş. Falda, falanda ve filanda uğursuzluk vard?r, uzak durun, diye tembihte bulunuyorlarm?ş.

  Halbuki kendilerinin onlardan uzak kalmas?na imkan yokmuş, bize sorduklar? şuymuş:
  – Baz? insanlarda, baz? y?ld?zlarda, kuşlarda ve hayvanlarda.. uğursuzluk olur mu? Olursa insana zarar verir mi?
  Efendim, önce bu konuya ait temel hükmü arz edeyim. Sonra bu temel hükümden siz cevab?n?z? bulup ç?kar?n. Doğrusu bu olsa gerektir.
  Bu konuda kaide şudur:
  - ?slâm’da tefe’ül vard?r, teşe’üm yoktur.
  - Ne demek mi tefe’ül ile teşe’üm?
  - Arz edeyim.
  Tefe’ül: Herhangi bir şeyden uğur ç?karmak, hayra yormak, iyiliğe işaretler bulmak...
  Bunda isabet etmese de, hayra yorduğu şeylerden bu mânâlar gerçekte ç?kmasa da bir mahzur olmaz. Çünkü sonuç kötü değil, iyidir. ?yiliğe sebep olmakta mahzur söz konusu olmaz.
  Teşe’üme gelince: O, bunun tam aksinedir. Yani herhangi bir şeyden uğursuzluk mânâs? ç?karmak, ziyan geleceğini vehmetmek, kötülük ulaşacağ?n? zannetmek... Evham? büyütüp her türlü kötülüklere zemin haz?rlayacağ?n? iddia ederek korku ve endişe meydana getirmek...
  Böyle bir düşünce hem caiz değildir. Hem de hiçbir şeyin yarat?l?ş?nda böyle bir uğursuzluk ve kötülük söz konusu olmaz. Allah (cc) hiçbir şeyin içine uğursuzluk koyarak yaratmam?şt?r.
  Tefe’ül ile teşe’üme şöyle bir misal de verebiliriz:
  Yolda giderken önünüzden geçen bir kediyi görünce,
  - Peygamberimiz, kediyi severdi, inşaallah yolumuzda uğur vard?r, diye tefe’ül etmekte bir mahzur olmaz.
  Ama bunu kötüye yorumlayarak:
  - Eyvah, kedi geçti, kim bilir ne uğursuzluk gelecek baş?m?za!. diye evham etmek caiz olmaz. Çünkü bu bir teşe’üm’dür. Teşe’üm ise caiz değildir.
  Ormanda giderken önünden tilki geçerse kötülüğe, tavşan geçerse iyiliğe yoranlar olur. Her ikisinin de gerçekle bir ilgisi bulunmad?ğ? halde iyiliğe yormakta mahzur olmaz, kötülüğe yorum yapmak caiz değildir. Fayda yoktur.
  Nitekim damda güvercin ötmesinde hay?r olabilir, diye düşünmekte mahzur olmad?ğ? halde, baykuş ötmesinde uğursuzluk olduğuna inanmakta hem mahzur var, hem de günah... Çünkü baykuşun ötmesi ne bir şerre vesile olabilir, ne de bir hayra. Hay?r da, şer de doğrudan doğruya Yarat?c?’n?n tasarrufundad?r. Takdirindedir. Kuşlar, kurtlar ne hayr? bilir, ne de şerri. O idrak, insana mahsustur.
  Birisi der ki:
  - Ben Aişe validemizden duydum. Dedi ki:
  “Atta, kad?nda, silahta uğursuzluk vard?r!”
  “Dinleyenlerden biri bunu pek s?hhatli bir işitme olarak görmez de gidip Aişe validemize bizzat sorar:
  - Valide, sen, atta, kad?nda, silahta uğursuzluk vard?r, dedin mi?
  Aişe validemiz hemen yanl?ş? düzeltir ve der ki:
  - Kim nakletmişse yanl?ş nakletmiş. Sözün baş?n? duymam?ş. Ben dedim ki:
  - Yahudiler derler ki; atta, kad?nda, silahta uğursuzluk vard?r. ?slâm’da uğursuzluk yoktur.
  Ne hay?rd?r, ne şer; bir kuş öttü hepsi o kadar
  Kuşlardan kötülük işareti ç?karanlardan biri, gölgesinde oturduğu ağac?n baş?nda bir kuş ötünce ans?z?n ayağa f?rlay?p söylenmiş:
  - Hay?rd?r inşaallah!
  Durumu gören ?bni Abbas Hazretleri tebessüm etmiş:
  - Ne hay?rd?r, ne şer. Bir kuş öttü hepsi o kadar, demiş.
  Böylece bir kuşun ötüşünden, uçuşundan, dama konuşundan uğursuzluk ç?karman?n yersizliğini ifade etmiş. Bu gibi olaylarda tefekkür sahibi Müslümanlar, uğursuzluk ad?na değil de, varl?klar?n kendilerine göre zikir ve tesbihte bulunmalar? mânâs?na bakar. Bu anlay?şla düşünür varl?klar?n durumlar?n?.
  Konu acizizfakiriz tarafından (10.08.07 Saat 23:55 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  tefe'ül, fald?r asl?nda kelime manas?na bak?ld?ğ?nda. Fakat bizim mabeynimizde genelde tevafuk olduğu düşünülür. Bazen hakikaten ihtiyaca binaen ç?kar?l?yor karş?m?za ama bunu s?klaşt?rmak çok doğru olmasa gerek. Bizler genelde Mesnevi-i Nuriye'yi istimal ederiz bu hususta. Elhamdülillah şifa kitab? adeta. ?yiki yazd?r?lm?ş Üstad?ma
  Fakat Kur'an-? Kerim'le yap?lmas?n?n caiz olmad?ğ?n? işitmiştim. Müşriklere veya ehl-i dalalete ağ?r hitaplar birimize ç?kacak olsa Allah muhafaza, ümitsizliğe düşmemize sebebiyet verebilir diye örneklendirebiliriz caiz olmay?ş?n?n hikmetini.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bundan otuz sene evvel, Eski Said'in gafil kafas?na müthiş tokatlar indi, - "Ölüm kesin bir gerçektir". kaziyesini düşündü. Kendini batakl?k çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol arad?, bir hâlâskâr taharri etti. Gördü ki, yollar muhtelif; tereddütte kald?. Gavs-? Âzam olan Şeyh-i Geylânî Rad?yallahu Anh?n Fütuhu'l-Gayb nam?ndaki kitab?yla tefe'ül etti. Tefe'ülde şu ç?kt?:

  "Sen dârü'l-hikmettesin; önce, kalbini tedavi edecek bir tabip ara."

  Aciptir ki, o vakit ben Dârü'l-Hikmeti'l-?slâmiye âzâs? idim. Güya ehl-i ?slâm?n yaralar?n? tedaviye çal?şan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvelâ kendine bakmal?; sonra hastalara bakabilir.... (Mektubat)

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Vefakar Üye marda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  346

  Standart

  gercekten guzel konu..bızler bazen dalıp yapılmaması gereksede kurandan tefe'ül cekiyoruz...ve zaten hatamız oldugunu anlasakta yınede yapmaktan vazgecemıyrz...bılgılerını sunan herkese Allah ufuklarını acsın yollarını aydınlık eylısn..emeklerını de bosa cıkarmısın vesselam..
  “Ya rab! Çaresi bulunan şeyde acze, bulunmayan şeyde ye’se düşürme bizi…”

 6. #6
  Dost capcap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  Bu konuda risalede geçen bir kaç yeri koyacak olursak; - ilginç cidden -

  Sonra, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabını gördüm, elime aldım, halis bir tefeül ederek açtım. Acaiptendir ki, bütün Mektubatında yalnız iki yerde 'Bediüzzaman" lafzı var. O iki mektup, bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında
  "Mirza Bediüzzaman'a mektup" diye yazılı olarak gördüm.
  "FesübhanAllah!" dedim. "Bu bana hitap ediyor."
  Fakat o hurufa ait beyanat ne derece hak olduğunu, Mevlânâ Câmî'nin Divanıyla kardeşlerimle tefe'ül ettik. Dedik: "Yâ Câmî! Bu hurufat-ı Kur'âniyeye dair beyan ettiğimiz nüktelere ne dersin?" Bir Fatiha okuyup falı açtık. İşte başta fal şu geldi:
  Eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi, kaziyesini düşündü; kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharri etti; gördü ki, yollar muhtelif. Tereddütte kaldı, Gavs-ı Azam olan Şeyh Geylanî'nin (r.a.) Futuhü'l-Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefeülde şu çıktı:


  Acibdir ki, o vakit ben, darü'l-hikmeti'i-İslamiye azası idim. Cüya ehl-i İslamın yaralarını tedaviye çalışan bir hakîm idim. Halbuki, en ziyade hasta, ben idim. Hasta, evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte, Hazreti Şeyh bana der ki:
  "Sen kendin hastasın, kendine bir tabib ara!" "
  ayrıca fal tabirleri için - ki aşağıdaki fal zannedersem işaret manasında kullanılmış -

  Aynı günde siyah bir mürekkebimiz vardı. "Keşke güzel bir kırmızı mürekkebimiz olsaydı" dedik. Biraz o mürekkepten taş üzerine döktük; siyah ve mor idi. Sonra yazmaya başladık. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Bu hale yedi-sekiz kişi pek çok hayret ettik. Bu işi de bir fâl-i hayr addettik.
  Semâ sûresinde bizim gibi lâfz-ı Celâli yalnız kırmızı yazmak değil, belki nur yaldızıyla Lâfza-i Celâl gibi yazılan yıldızlar ve o yıldızlardan fışkıran nuranî noktalar, elbette bir işaret fişekleri hükmünde, birer sırrı ilân ettiğini, o muciznümâ semavî sûresinin şânındandır. Kendimizce bir fâl-i hayır addetmeliyiz.
  Evvelâ: Nevzad-ı mübarekenin dünyaya gelmesini, sizin için bir fâl-i hayr olarak tebrik ediyorum.
  sevmek çay gibidir, sevilmekse şeker
  şakirt dediğin çayı şekersiz de içer...

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı melike.arda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bızler bazen dalıp yapılmaması gereksede kurandan tefe'ül cekiyoruz...ve zaten hatamız oldugunu anlasakta yınede yapmaktan vazgecemıyrz...
  Kur'ân ile tefe'üle ve rüyaya itimada ehl-i hakikat taraftar değiller. Çünkü, Kur'ân-ı Hakîm, ehl-i küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe'ülde, kâfire ait şiddeti, tefe'ül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor. (Mektubat)

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kur'ân ile tefe'üle ve rüyaya itimada ehl-i hakikat taraftar değiller. Çünkü, Kur'ân-ı Hakîm, ehl-i küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe'ülde, kâfire ait şiddeti, tefe'ül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor. (Mektubat)

  Son cümle çok manidar.
  Bir gün derslere yeni biri gelmiş ve o günde tefe'ül çekmek istemişler.Yeni gelen kardeşe çok ağır bir yer gelmiş ve ye'se kapılmış.
  Yenilere yapılması ters etki yapabilir.
  Ki bizim tefeüle ihtiyacımız yok.HERşeyde ibret çıkarabilecek potansiyelde yetiştiriyor Nurlar bizi.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Gayyur Abdullah Ubeydullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  138

  Standart

  Ben bir cok kez kafama takilan meseleleri tefeul yaparak risale-i nurdan bulmusumdur.Eger gercekten muhtacsaniz risale-i nur size istediginiz bilgiyi hic aramadan veriyor.Ikram-i ilahidir.Elhamdulillah

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.09.13, 13:02
 2. En hoş, latif okunuşlu külliyat hangi yayının hangi boyu acaba?
  By sukrukali in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 15.09.13, 22:46
 3. Allah (cc) Hangi Konularda Düşünmemizi İstemektedir ve Niçin?
  By yuşaa in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.09.08, 18:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0