+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Ülkemizdeki Su-Kuraklık Sıkıntısı Manevi Tokat ve Uyarı mı?

 1. #1
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart Ülkemizdeki Su-Kuraklık Sıkıntısı Manevi Tokat ve Uyarı mı?

  Ülkemizdeki Su-Kuraklık Sıkıntısı Sizce Bir Manevi Tokat ve Uyarı mı?

  Özellikle Ankara ilimiz kuraklık ve su sıkıntısı ile karşı karşıya.

  Nur hizmetinin de bir nevi merkezi sayılabilecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerin sürdüğü ankara ilimizde böyle bir kuraklık ve su sıkıntısı neye işaret olabilir. Yoksa mevsimin yaz oluşu bu durumu normal mı kılmakta...

  selam ve dua ile.

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Risale-i Nur'un intişar ettiği her tarafta bu s?ralarda, şimdiye kadar bir plân dahilinde Risale-i Nur'un fütuhat?na karş? tecavüz var. Bir derece şevk ve neş'eye zarar verdi, bir devre-i tevakkuf açt?. Şimdiki kahtl?ğa o tevakkuf sebebiyet veriyor. Fakat, Cenab-? Hakka şükür, Isparta ve havalisi kahramanlar? çelik gibi bir metanet göstermeleri, sair yerlerin de kuvve-i maneviyelerini takviye ediyorlar. Baz? ihtiyats?z ve dikkatsizlerin yüzünden cüz'î zararlar olduğundan, ihtiyat ve dikkat her vakit laz?md?r. Barla'da, Risale-i Nur'un muvakkat tatili sebebiyle yağmursuzluk başlad?ğ? gibi ve Risale-i Nur'un müdahelesiyle yağmurun Barla etraf?ndaki dâireye mahsus olarak gelmesi ve Isparta'n?n, Risale-i Nur'a karş? iştiyaklar?yla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delâletiyle deriz ki: Bu Anadolu'ya ayn? rahmet olan Risale-i Nur'a karş?, bu acip zamanda böyle umumî ve geniş bir taarruzla ve baz? yerlerde tatile mecbur olmas?, bu kaht u galây? ve bu acip ihtikâr? ve bereketsizlik ve açl?ğ? netice verdiğine bize kanaat verdi.

  Kastamonu Kahikas?, 159-160
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Yağmursuzluk bir musibettir ve ceza-y? amel bir azapt?r. Buna karş?, ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfar ile karş?lamak ve sünnet-i seniye dairesinde, bid alar kar?şmadan, şeriatin tayin ettiği tarzda dergah-? ?lahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir.
  Hem böyle umumi musibetler, ekser nas?n hatas?ndan geldiği cihetle, o insanlar?n ekseri (k?sm-? azam?) tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur.
  Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yaln?z Risale-i Nur için bakt?ğ?m?zdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bak?yoruz. ?şte, Denizli de mahkemeye verilen cüz i bir k?s?m Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin ayn? zaman?nda, burada dahi bir k?s?m zatlar yazmaya başlamalar? ayn? vaktinde, bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağd?. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz i olmas?ndan, rahmet dahi cüz i kald?. ?nşaallah, yak?nda benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişar? küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak.


  Emirdağ Lahikas?, 33
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Evet, nas?l ki küre-i arz Risale-i Nur ve şakirtlerine gelen zulme itiraz etti ve cevv-i hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur a gelen tazyikat ve müsadereyi tenkit etti ve bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alk?şlad?; elbette kuş nev i de alakadar olabilir.

  Emirdağ Lahikas?, 81
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  "Hizbü n-Nuriye" kağ?t ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kurakl?k ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok dualar?n akim kald?ğ? ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaip-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra d?n yüksek ve şiddetli tesbihat?yla öyle bir rahmet yağd? ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette alem-i şehadete teşrifinin umum kainatça ve bütün as?rlarda nazar-? ehemmiyette ve Rahmeten li l-Alemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alk?şl?yor diye gösterdi.
  Acaba, dualar?m?zda Isparta bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var m?, merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmas?ndan, bu rahmet ima eder ki, herhalde ehemmiyetli bir fütuhat? perde alt?nda vard?r ve belki serbestiyetine bir işarettir.Haşiye Hem burada Lem alar ?n verdiği iştiyak cihetiyle yaz?c?lar?n çoğalmas?, inşaallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti.

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 180-181
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Biz Risâle-i Nur, şâkirtleri, dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yaln?z Risâle-i Nur için bakt?ğ?m?zdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bak?yoruz. ?şte, Denizli'de mahkemeye verilen cüz'î bir k?s?m Risâle-i Nur, sahiplerine iâdesinin ayn? zaman?nda, yağmursuzlukta bir derece rahmet yağd?. Fakat Risâle-i Nur'un serbestiyeti cüz'î olmas?ndan, rahmet dahi cüz'î kald?.

  Hizmet Rehberi, 266
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "...küfür ve dalâlet, kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azimdir ve rahmetin ref'ine ve âfât?n nüzulüne vesiledir."

  Ankara'n?n buna maruz kalmas? da tesadüfî olamaz. Takipteyim inşaallah konuyu...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan Üstadımızın camii, Barla'da seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengâmda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki:
  "Kur'ân'ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyleyse, madem Kur'ân'ın itabı var. Yâsin Sûresini şefaatçi yapıp Kur'ân'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz."
  Üstadımız Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye dedi ki: "Sen kırk bir Yâsin-i Şerif oku."
  Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, Üstadımız, daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye söyledi ki: "Yâsin'ler tılsımı açtı; yağmur gelecek."
  Aynı gecede, evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmed'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'î ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler.
  İşte bu hadise kat'iyen delalet ediyor ki, o yağmur, hizmet-i Kur'ân'la münasebettardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki, Sûre-i Yâsin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kâfi miktarda yağdı.

  Barla Lahikası, 121

  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belalar?n def'ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nas?l belay? def ediyor; onun intişar? ve okunmas? külli bir sadaka nev inde semavi ve arzi belalar?n def'ine çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiş. Hatta Kur'ân ?n işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmas?n? ve intişar?n? men etmek zamanlar?nda dört defa zelzelelerin başlamas? ve intişar?yla durmalar? ve Anadolu da ekser okunmas? ?kinci Harb-i Umuminin Anadolu ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i Ve l-Asr işaret ettiği, bu iki ay kurakl?k zaman?nda mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair karar?n? Mahkeme-i Temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmas?n? beklerken, bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle, belalar?n def'ine vesile olan bu külli sadaka-i maneviye karş? ç?kamad?, günah?m?z neticesi kurakl?k başlad?.

  Emirdağ Lahikas?, 32
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  şimdiye kadar çok tecrübelerle, Risale-i Nur'un serbest intişar?yla belalar?n ref i ve ona ilişmek ve susturulmakla belalar?n gelmesi sabit olmuş, hatta mahkemede ispat edilmiş. Anlaş?l?yor ki, bu bahar f?rt?nas?nda iki harici, iki dahili dört cereyan, herbiri bir maksada göre ve Nurcular?n şevkine ve sa ylerine ilişmek ve yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek istemelerinden kurakl?k başlad?, inşaallah yak?nda ref olur.

  Emirdağ Lahikas?, 200


  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.12, 04:05
 2. Can Sıkıntısı...!
  By BiÇçare in forum Mizah
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 16.06.09, 04:08
 3. Dertlilere,Sıkıntısı,Problemi Olanlara...
  By Garip_Maznun in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.01.09, 14:36
 4. Kuraklık ve Nurcular
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 24.08.08, 22:04
 5. Kuraklık Sebepleri
  By Şahide in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.08.08, 19:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0