+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 9 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 85

Konu: Mehdi Gerçek mi?

 1. #1
  Yasaklı Üye tamgalısa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1

  Standart Mehdi Gerçek mi?

  Arkadaşlar mehdi gelecekmi bana hurafe gibi geliyor
  bir HiristoYahudi hurafesi yahudilerin müslümanları
  islamdan uzaklaştırıp yeni bir din kurma hurafesi
  ya sizce

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Ben meseleye asr?n gereği olarak bak?yorum.
  Malum ki Hz. Adem'den bu yana toplanm?ş bütün fitneleri deccal ve süfyan ve onlar?n vekilleri toplay?p bu asra kusmuşlar.

  O kusmuk içinde kalan insanlar hakikati kaybetmiş ve Kur'an birer birer kalelerini yitirmiş. Ayetin hükmü gereği Kur'an kendini müdafaya geçmiş. Ancak, müdafan?n dahi bir hikmet ile icra edilmesi gerekir .Taki imtahan?n ortadan kalkmas?n, akla zorlama olmas?n.

  Evet görüldüğü gibi bütün geçmiş as?rlar?n Firavunlar?n?n, Nemrutlar?n?n, Şedadlar?n?n,Ebu Cehillerinin şahs-? manevisi bu as?rda Deccallere ve Süfyana yard?ma koşmuş. As?rlard?r küfrün ,delaletin derselerini bu asr?n şerir insalar?na öğretmişler, o dersi alan şerir insanlar Maneviyat ad?na her şeyi zir ü zeber ediyorlar. Hem kötünün kötülerin geçmiş zamanda ki mağlubiyetlerinin intikam?n? al?yorlar.

  Adil,Hakim ve Merhametli olan Allah hem Hikmeti gereği hem adaleti gereğihem merhameti gereği insan?n hem baki hayat?n? hem dünyas?n? harab eden o şerir adamlara yard?m?n? göndermiş olmas? muhakkat?r.

  Bu yard?mlardan tek biri Mehdidir.
  Asl?nda Mehdi kavram?na ben sembolik manada bak?yorum Şöyle ki, Mesih(a.s)m?n o dehşet asr?nda Kur'an'? savunan Kur'an hakikaterinin dellal? ve ilan edicisi görevini üstlenmiş mehdi denilen zata yard?m için gönderilmesi en meşhur olan?d?r. Asl?nda Mesih'in meşhur oluşu helaket asr?na yani Ahirzamana cesedi ile dehalet ve icabet edeceği olmas?ndand?r.Meşhur olmasada diğer Peygamberlerinde ona yard?ma koşturulacakt?r. Mesela, Hz. Davud'un elmas k?l?nc?n?n şahs-? manevisi de Mehdiye yard?ma koşacağ? rivayettir. Hal böyle olunca Hz. Musan'?n asas?n? şahs-? manevisi dahi o yard?ma koşacakt?r. Zira, bu helaket asr?nda insanlar? sihri ile kendine celp edip hizmet ettirecek deccalin sihirini ancak Asa-? Musa giderebilir.
  Hz. Yusuf(a.s)'nin Medrese-i Yusufiyesi dahi bu asra misafir olmas? gerekir. Hata fitne ve fesat karanl?klar? içinde kalan devrin insanlar?na , günahlar içinde boğulmuş ve yang?n içine düşümüş insanlar? kurtaracak. Hz. ?brahimin selim ve selametli ateşi dahi bu as?rda yard?mc? olmak gerektir. O karanl?klar içindeki insana Hz. Yunusun bal?ğ? dahi laz?md?r. Hz. Nuh'un sefinesi dahi insanl?ğ?n sahil-i selamete ulaşmas? için yard?ma gelmesi gerektir. Hz. Süleyman'?n Belk?s?n taht?n? bir anda getiren hizmetkar? dahi laz?md?r ki zaman?n ve iletişimin çok önemli olduğu bu as?rda o adama işini kolaylaşt?mak için yard?m etsin. Hem Ad kavmini helak eden Sarsar dahi bu as?rda olamk laz?md?r.

  Bu yard?mc?lar?n hiç biri Peygamberlerin mal? değildir. Hepsi Allah'?n mal?d?r ve daha önce nas?l daha öce şeçkin bir kuluna yard?ma göndermi bir daha göndermesi pek ala mümkündür. Hem Adaleten hem Merhameten hem hikmeten mümkündür. Küne sahip bir Zat her şeye Kadir bir kudret sahiptir.

  Faraza yine tatmin olmad?n. Bak Hz. Musa ile görüşmüş olaylar?n iç yüzünü bilen H?z?r ad? ile Meşhur olan zata. ?mam-? Rabbani Hazretlerinin dediği gibi o Hz. Adem ateşe at?ld?ğ?nda dahi orda idi. Bütün Peygamberler zaman?nda haz?r bulunurdu. Bütün peygamberlerin mücadelesine şahit oldu. Bütün şerir insanlar?n şerlerini görmüş ve biliyor. Onlar?n nas?l mağlup edildiği ve edilebileceği öğretildi.
  Yukarda say?lanlar?n hiç biri gelmese bile varl?ğ? muhakkak olan Zat'?n Mehdi denen ahirzaman fedaisine yard?m için koşmas? muhakkat?r. Onun bütün müşküllerine geçmiş as?rlardan edindiği bilgileri söylemesi öğretmesi normaldir.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Sana Mehdinin olmas?n?n aklen mümkün olduğunu ?spat edebilirim.

  Mehdi kelime manas? olarak hidayete vesile olan demektir. Şimdi sen benim Mehdi gelmesine inanmama hurafe gözü ile bak?yorsun. Hurafe ise haramd?r. Bütün salih amelleri bozar. Sen geldin uğraşt?n didindin beni Mehdi gelmeyecek olmas?na inand?rd?n. Hurafeden kurtard?n. Eğer bu düşünce hurafe ise Allah'?n lutfu ve Hadi isminin tecellisi ile kurtuldum demektir. Ancak sen kurtulmama vesile oldun. Benim hidayetime vesile oldun. Şimdi sen benim Mehdim oldun. Yani hidayet vesilem. Şimdi en küçükten en büyüğüne her dünyevi ve dini meselede bir Mehdi olabilir dime. Beni içkiden vazgeçiren mehdidir. Namaza başlatan mehdidir. Bana Kur'an'? öğreten mehdidir. ?man hakikatlerini öğreten mehdidir. Hidayete vesile olduğun şey kadar Mehdiliğin büyüktür denilmez mi?

  K?yamet neden kopacak, kimin baş?na kopacak. Eğer ?slam hakim olsa Allah k?yameti niye kopars?n. K?yamet bir ceza biçmi değil midir. Hesap sorma günü değil midir? Hak ile bat?l?n ay?rt edimesi için olmayacak m?? Demek kafirin baş?na kopacak. Demek k?yamet asr?nda küfür hakim olacak. Kur'an hakikatleri unutulacak, Müslümanlar?n kafas? kar?şacak. Şimdi Hz. Ademden buyana en dehşetli as?r olacak k?yamet asr?nda bir zat?n ç?k?p Müslümanlara islam?n hakikatlerini gösterip hidayetlerine vesile olmas? ve k?yametin saatinden önce onlara hidayet vermesi Allah'?n hangi kudretine hangi hikmetine ayk?r?. Sen bile mehdi olabiliyorken en büyük bir mehdi niye olmas?n. Her şeyin bir büyüğü küçüğü en küçüğü en büyüğü yokmu. En büyük bir mehdinin olmas? neye abes olsun. Allah kudretsiz mi ki o en büyük mehdiyi k?yamet saati öncesi Müslümanlara son biri uyar?c? olarak vermesin.Kur'an'?n hak olduğunu ilan ettirmesin ve Kur'an hakikatlerinin unutanlara, kafas? kar?şm?ş olanlara En sevdiği mahluklar olan Müslümanlara yard?m etmesin, onlar?n ateşe gitmesine müsade etsin.
  ?şte mehdi yoktur diyen Allah'a hakaret etmiş hem akl?n? inkar etmiştir.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Pürheves Yaşlı ÇocuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  YediTePe
  Yaş
  30
  Mesajlar
  155

  Standart

  Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin Gelişini şöyle müjdelemiştir;
  Bediüzzaman “hakiki beklenen ve bir as?r sonra gelecek olan zat” (Kastamonu Lahikas?, 57) şeklinde ifade ettiği Hz. Mehdi’nin gelişinin, Allah’?n bir vaadi olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini şöyle bildirmiştir:

  -"Ahir zaman?n en büyük fesad? zaman?nda(fitnelerin olduğu, kar?ş?k bir zaman), elbette en büyük B?R MÜCTEH?D (ihtiyaç has?l olduğunda ayet ve hadislerden hüküm ç?karan büyük ?slam alimi ve önderi), hem en büyük B?R MÜCEDD?D (dini aç?klayan büyük alim), hem HAK?M, hem MEHD? (hidayete vesile olan), hem MÜRŞ?D (doğru yolu gösteren), hem KUTB-U AZAM (en büyük yol gösterici) olarak B?R ZAT-I NURAN?Y? (Nurani bir şahs?) gönderecek ve O ZAT da, ehl-i beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)’in soyundan) olacakt?r... Kadir-i Zülcelal HZ. MEHD? ?LE DE, ALEM-? ?SLAM’IN ZULÜMATINI (?slam aleminin üzerindeki karanl?klar?) DAĞITAB?L?R. Ve vaad etmiştir, vaadini elbette yapacakt?r. (Mektubat, sf. 411-412)"

  Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi’ye zemin haz?rlayan bir öncü olduğunu bildirmiştir

  Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve yard?mc?lar?n? “baharda gelecek kudsi çiçekler” kendisini ise, “bu mübarek şahs?n neferi (askeri)” olarak nitelendirmiş, yapmakta olduğu hizmetleriyle Hz. Mehdi’ye zemin haz?rlad?ğ?n? belirtmiştir:

  -"O ileride gelecek AC?B ŞAHSIN (şaş?lan ve hayret uyand?ran) bir hizmetkar? ve ONA yer haz?r edecek bir dümdar? (önceden gelen takipçisi) ve O BÜYÜK KUMANDANIN pişdâr bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum. (Barla Lahikas?, 162)"
  -"Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki; O ZAT, eski velilerin gaybi işaretlerinden istihrac etmiş (bir anlam ç?kartm?ş) ve kanaati gelmiş ki: “Şark taraf?ndan bir nur zuhur edecek, bid’atlar zulümat?n? (dine sonradan girmiş olan hurafelerin oluşturduğu karanl?ğ?) dağ?tacak.” Ben, böyle bir nurun zuhuruna (ortaya ç?k?ş?n?) çok intizar ettim (gözledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin haz?r etmek lâz?m gelir. Ve anlad?k ki, bu hizmetimizle O NURAN? ZATLARA zemin izhar ediyoruz (haz?rl?yoruz). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189, Mektubat, 34)"

  Ta ahir zamanda, hayat?n geniş dairesinde as?l sahipleri, yani MEHD? ve ŞAK?RTLER? (talebeleri), Cenab-? Hakk’?n izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikas?, sf. 72)

  1) Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi’nin geleceğinden hiçbir şüpheye yer b?rakmayacak kadar aç?k bir şekilde bahsetmektedir.
  2) Yine bu sözünden Bediüzzaman’?n Hz. Mehdi’den bir şahs? manevi olarak değil, ZATIYLA ve TALEBELER?YLE birlikte gelecek bir şah?s olarak bahsettiği de aç?kça anlaş?lmaktad?r.

  ...

  Adımı duymayın kaç yazar
  Kalbim tanıdığım en içten yazar...  YAŞLI ÇOCUK!


 5. #5
  Pürheves Yaşlı ÇocuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  YediTePe
  Yaş
  30
  Mesajlar
  155

  Standart Bediüzzaman,Mehdi’yi diğer müceddidlerden ayıran 3 önemli vazifesini şöyle açıklamış

  Hz.Mehdi'nin 1. görevi:Materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikri mücadele

  Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin üç büyük görevinden en önemli ve değerli olanının söz konusu bu görev olduğunu; “Ümmetin beklediği, AHİR ZAMANDA GELECEK ZATIN üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı (kıymetlisi) olan iman-ı tahkikiyi neşr (delillere dayalı imanı yaymak) ve ehl-i imanı delaletten kurtarmak (iman edenleri sapkınlıktan korumak).” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9) ifadeleriyle vurgulamıştır.

  Hz. Mehdi'nin 2. görevi:İslam birliğini sağlamak

  Hz. Mehdi'nin 3. görevi:Kuran ahlakını ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini yeniden canlandırmak{Peygamber Efendimiz'in yaptığı(ezan duası,tesbihat...gibi unutulmuş sünnetleri) ahir zaman da mehdi'nin görevi olarak yeniden bilinecektir}

  Adımı duymayın kaç yazar
  Kalbim tanıdığım en içten yazar...  YAŞLI ÇOCUK!


 6. #6
  Pürheves Yaşlı ÇocuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  YediTePe
  Yaş
  30
  Mesajlar
  155

  Standart _-_sonuÇ_-_!!!

  Buraya kadar anlatılanlar Bediüzzaman Said Nursi’nin, Hz. Mehdi’nin ahir zamanda geleceğine yönelik izahlarından yalnızca çok az bir kısmını içermektedir. Ancak sadece burada yer verilen birkaç sözü bile, bu konunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek kadar açık, kesin ve net bir şekilde anlatıldığının anlaşılması için yeterlidir. Bediüzzaman, Müslümanlara Mehdi’nin çıkış vakti, faaliyet yeri, çalışmalarının konusu ve cemaati gibi konularda çok detaylı bilgiler vermiştir. Bediüzzaman Said Nursi, eserlerinde ele aldığı her konuda son derece isabetli, ferasetli, basiretli ve hikmetli yorumlarda bulunmuştur. Geleceğe yönelik olarak pek çok konuda verdiği bilgiler ve müjdeler de Allah’ın izni ile birebir olarak gerçekleşmiştir. Kuşkusuz ki Bediüzzaman’ın, Peygamberimiz (sav)’in pek çok hadisinde de açık ve kesin ifadelerle anlatılan Hz. Mehdi’nin gelişi konusundaki müjdeleri de aynı şekilde büyük önem taşımaktadır. 13. yüzyılın müceddidi olarak kabul edilen böyle mubarek bir şahsın, tüm dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren böyle önemli bir konudaki açıklamalarını gözardı etmek, anlamazlıktan gelmek ya da yanlış yorumlarla geçiştirmek son derece yanlış olur. Bediüzzaman çok kesin delillerle geleceğini belirttiği halde, Hz. Mehdi’nin yalnızca bir şahsı maneviden ibaret olduğunu söyleyerek bu önemli gerçeği örtmeye çalışmak da aynı şekilde büyük bir yanılgı olacaktır. Bediüzzaman’ın geçmişte verdiği diğer tüm bilgiler doğru çıkmıştır; Allah’ın izniyle ahir zamana yönelik olarak verdiği tarihler ve bilgilerde de yanılmadığına dair tüm işaretler giderek ortaya çıkmaktadır.

  Hiç kuşkusuz ki İslam dinini aslına döndürecek, insanların imanına vesile olacak, Müslümanlar arasında büyük bir birlik sağlayacak böylesine kutlu bir zatla aynı dönemde yaşıyor olmak Müslümanlar için çok büyük bir müjdedir. Her Müslüman bu konudaki hassasiyetini göstermelidir. Böylesine ehemmiyetli bir konunun açıklığa kavuşması için gayret sarf etmeli, Bediüzzaman’ın verdiği tüm ayrıntıları bu anlayış içinde düşünmeli ve araştırmalıdır. Birtakım yanlış düşüncelerle, tüm İslam aleminin beklediği böylesine müjdeli bir olaya karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmanın, ileride bu kişiler için büyük bir mahcubiyet nedeni olabileceği de unutulmamalıdır.

  Yani Hz. Mehdi kesinlikle bir şahıs olarak değil.Belki bir şahsın eserlerinin yukarıdaki önemli vazifeleri üstlenerek Mehdi'lik görevini yerine getirecektir.

  “Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse,
  hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın
  taraftarlarıdır.”

  (Maide Suresi, 56)

  inşallah bilgiler faydalı olur. Vesselam....

  Adımı duymayın kaç yazar
  Kalbim tanıdığım en içten yazar...  YAŞLI ÇOCUK!


 7. #7
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Muhterem kardeşim bende konuya şöyle yaklaşay?m.

  Hergün her namazda ve sonras?nda fatiha okuyoruz . Fatihan?zda "ihdinas s?rat al mustakim" diye dua ediyoruz. Cenab-? hak mucib-i dua d?r. Bukadar müslüman?n bu duas?na elbette icabet edip mehdi göndermesi hakd?r. Küfrün ve bid'alar?n değişik mahiyetlerde sald?rd?g? ve insanlar?n s?rat-? müstakim yolunu görmekte zorland?g? her zamanda, her as?rda- bu dua mucibince- bir mehdi gelmesi gerekir.
  Eger sordugunuz Mehdi-i Azam ise Yukarda kardeşler onunla ilgili bilgiler vermişler Risalelerde de bu konu mevcut hadisler de var oraya müracaat ediniz.

  14. asr?n insan? olan bizlerde da bizden öncekiler gibi Fatihay? okumaya devam ediyoruz. Elbette Cenab-? Hak bize de mehdisini görevlendirir. inşallah.

  selametle
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 8. #8
  Yasaklı Üye TURKUAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  628

  Standart

  kuranda tevatur derecesındekı bır haberde bıle bahsı edılmeyen mehdı dusuncesı ılk devır ıslam alımlerının eserlerınde bıle yer almaz.ebu hanıfe maturudı es arı gıbı ıslam kelamcıları mehdıyı soz konusu etmedıkleruı gıbı meshur hadıs kıtaplarının onemlı ıkısı olan buharı ve muslımın sahıhlerındede bununla ılgılı bır hadıs bulunmamaktadır.

 9. #9
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Muhterem kardeşim

  Mehdi hakk?ndaki hadislerin mütevatir ve senetli oldugunu söyleyen en az 30 alim yazabilirim buraya isteyen araşt?rs?n. Ben muhaddis değilim s?radan bir müslüman olarak şöyle biliyorum Mehdiye iman etmek yada reddetmek iman?n şart? değildir. BU da inanmazsan?z kafir olmazs?n?z demektir benim bildiğim budur. Bu konu yeni değil yüzy?llard?r tart?ş?lan bir meseledir. Ben geleceğine inan?yorum. Yaln??z Ehl-i Sünnetden baz? alimler ise ?mameynin ittifak ettiği hadisleri inkar eden kafir olur demişlerdir diye biliyorum. ?mameyn ise Buhari ve Müslim'dir. Elbette hadisde de inkar edilmese bile te'vil imkan-? kabildir. Üstad?n da dediği gibi Bilhassa Ahirzamanla alakal? olan hadisler te'vile ihtiyaç duymaktad?r ta ki s?rr? imtihan ve teklife münafi olmaya.

  ?slam’?n ilk kuşaklar?nda Mehdi’nin zuhuru, yayg?n olarak bilinen, inan?lan ve dilden dile dolaşan bir meseledir ki bu kadar rivayete konu teşkil edebilmiştir

  Hurafe oldugunu sanm?yorum çünkü Üstad?m?z Bediüzzaman'?n çal?şmalar?na ve Nur meslegine bak?ld?g?nda Hurafe ve bid'atlarla ne derece mücadele edildiği görülebilir. Hurafe olsa Üstad?m?z yok öyle bişey der kesip atard? eminim. Ben üstad?m? dinlerim vesselam.


  Muhabbetle
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 10. #10
  Gayyur yaylalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  122

  Standart

  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Muhterem kardeşim

  Mehdi hakkındaki hadislerin mütevatir ve senetli oldugunu söyleyen en az 30 alim yazabilirim buraya isteyen araştırsın. Ben muhaddis değilim sıradan bir müslüman olarak şöyle biliyorum Mehdiye iman etmek yada reddetmek imanın şartı değildir. BU da inanmazsanız kafir olmazsınız demektir benim bildiğim budur. Bu konu yeni değil yüzyıllardır tartışılan bir meseledir. Ben geleceğine inanıyorum. Yalnıız Ehl-i Sünnetden bazı alimler ise İmameynin ittifak ettiği hadisleri inkar eden kafir olur demişlerdir diye biliyorum. İmameyn ise Buhari ve Müslim'dir. Elbette hadisde de inkar edilmese bile te'vil imkan-ı kabildir. Üstadın da dediği gibi Bilhassa Ahirzamanla alakalı olan hadisler te'vile ihtiyaç duymaktadır ta ki sırrı imtihan ve teklife münafi olmaya.

  İslam’ın ilk kuşaklarında Mehdi’nin zuhuru, yaygın olarak bilinen, inanılan ve dilden dile dolaşan bir meseledir ki bu kadar rivayete konu teşkil edebilmiştir

  Hurafe oldugunu sanmıyorum çünkü Üstadımız Bediüzzaman'ın çalışmalarına ve Nur meslegine bakıldıgında Hurafe ve bid'atlarla ne derece mücadele edildiği görülebilir. Hurafe olsa Üstadımız yok öyle bişey der kesip atardı eminim. Ben üstadımı dinlerim vesselam.


  Muhabbetle
  Bilâl-i Sivasî kardeşim, Allah sizden razı olsun! Bu cümle çok özel benim için.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hangisi Gerçek Aşık ya da Gerçek Mecnun
  By hafız halime in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:18
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.08, 22:32
 3. Gerçek Turkiye'nin Gerçek Kitabı
  By atillae in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.08, 03:25
 4. Gerçek Güzellik, Gerçek Sevgi
  By yagmur in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.12.06, 15:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0