+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 29

Konu: Sizce Takva Nedir?

 1. #1
  Gayyur dostlar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  126

  Standart Sizce Takva Nedir?

  kardeşler takva denince hani sözlük anlamı vardı ya;Bütün günahlardan ve her türlü yasaklardan kendini koruma...bende kısaca böyle bilirdim. fakat birgün abeyin birisi şöyle dedi;takva: sonsuz merhamet sahibinin sana karşı olan muhabbetini tüketmemendir. hala cümlenin mütalasındayım. ya takva sizce nedir?

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Dördüncü Sualiniz: -1- de hikmet ve gaye nedir?
  Elcevap: Cenâb-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada, bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise, müşkülâtın anahtarıdır ki, -2- durub-u emsal hükmüne geçmiştir. Demek, Cenâb-ı Hakkın inâyet ve tevfiki, sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür:
  Biri: Mâsiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvâdır; -3- sırrına mazhar eder. (Mektubat | Yirmi Üçüncü Mektup | 271)
  Bu itibarla, insanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair, takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması, cihadıdır. (Mesnevî-189)
  -2- ile -3- arasındaki münasebete gelince; bunların biri tahliye ( ) diğeri tahliye ( ) dir. Tahliye, ( ) tathir etmek ve temizlemektir. Tahliye ( ) ise, tezyin etmek ve süslendirmek manasınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalb, takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir.

  Kur'an-ı Kerim, takvayı üç mertebesiyle zikretmiştir: Birincisi, şirki terk, ikincisi, maasiyi terk, üçüncüsü, masivaullahı terk etmektir. Tahliye ( ) ise, hasenat ile olur. Hasenat da, ya kalble olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut malla olur. A'mal-i kalbinin şemsi, imandır. A'mal-i bedeniyenin fihristesi, namazdır. A'mal-i maliyenin kutbu, zekattır. (İşaratül-İcaz | Hurûf-u Mukattat | 45)
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Muhterem Dostlar Kardeşim;
  Yukarıya Risale-i Nur'dan takva ile ilgili bir-iki bölüm aldım. Şüphesiz ki, takva ile ilgili risalelerde daha geniş ve daha güzel açıklamalar vardır. Onları da müdakkik kardeşlerimizin yardımlarına havale ederek bu kadar derim ki:
  Sizin yukarıda aldığınız cümle benim de çok hoşuma gitti şahsen. "takva: sonsuz merhamet sahibinin sana karşı olan muhabbetini tüketmemendir."
  Gerçekten insan mâsiyetten kaçınmakla, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini imtisal edip, nehiylerinden kaçınmakla O'nun merhamet ve muhabbetini celbeder diye düşünüyorum. Güç ve kudretiniz nisbetinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışabilirsiniz. Bu sizin ilim, irade ve kudretinizle alâkalıdır. Zira size emredileni yapmak için önce o emri bilmeye, sonra yapma iradesine, sonra da yapacak kudrete ihtiyacınız vardır. Ancak nehiylerden sakınmak olarak tarif edilen takva için fiile ihtiyacınız yoktur. " Küfür ve dalâlet, tuğyan ve mâsiyet esasları, inkârdır ve reddir, terktir ve adem-i kabuldür; sûret-i zâhiriyede ne kadar müsbet ve vücudlu görünse de, hakikatte intifâdır, ademdir." kaidesince küfür, şer ve mâsiyet için ilâve bir iktidara ihtiyacınız yoktur. Dolayısıyla yalnızca "terk" yoluyla da "ehl-i takva" olabilmeniz mümkündür. Bu kadar kolay olan bir şeyi bile yapmamak suretiyle Allah'ın emirlerine mugayir hareket edip O'nun muhabbetini kaybetmek gerçekten kâr-ı akıl olmasa gerek.
  Ayrıca bir de mâsiyetten uzak durmak suretiyle, onların yayılmasına engel olmak veya en azından vesile olmamak da, sanıyorum Allah'ın muhabbetini celb etmeye sebeptir diye de düşünebiliriz.
  Sizin yukarıdaki kırmızı ile yazdığınız cümle bana bunları düşündürdü.
  Selâm ve muhabbetlerimle...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 4. #4
  Gayyur zamancı said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Yaş
  35
  Mesajlar
  91

  Standart

  TAKVA lugat anlmaı olarak; korunmak, korumak, sahiplenmek düzenlemek...vb
  İSLAM terminolojisindekişinin kendisini Allah’ın korumasına, himayesine alarak ahirette azab ve cezaya neden olabilecek her türlü şeyden kendisini titizlikle koruması, günahlardan kaçınıp ibadet ve taaatte bulunmasıdır.
  Kur’an-ı Kerim’de takva kavramı üç mertebede zikredilmiştir.
  1) Ebedî olarak cehennem azabından korunmak için Allah’a ortak koşmaktan, küfür ve nifaktan korunarak kâmil bir imana sahip olmak:
  Fetih suresi 26. ayetinde:
  İnkarcıların kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu ve tarafgirliğini yerleştirdikleri sırada Allah da Rasulü’nün ve mü’minlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar bu söze layık ve ehildirler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” buyurulmuştur.
  2) Bütün her şeyi ile Allah’a yönelmek, kişiyi Allah’tan alıkoyacak her şeyden uzak durmak:
  Âl-i İmran suresi 102. ayetinde:
  Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır bir şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” buyurulmaktadır.
  3) Kişinin iman sahibi olduktan sonra büyük günahları işlemekten, küçük günahlarda ısrar etmekten kendisini alıkoyarak emredilen farzları ve diğer dînî vecibelerini yerine getirmesi, günahlardan/haramlardan ve diğer yasaklardan kaçınması:
  A’raf suresi 96. ayetinde:
  Kendilerine peygamberler gönderdiğimiz memleketlerin halkı iman etseler ve takva sahibi olsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat onlar peygamberlerimizi ve ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları kazandıkları günahlar sebebiyle cezalandırdık.” buyuruluyor.
  (not: alıntı yapılmıştır bilginize)
  YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHHENNEMM

 5. #5
  Gayyur zamancı said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Yaş
  35
  Mesajlar
  91

  Standart

  Kuran i Kerim'de Geçen Takva Sahipbi İnsanların Özellikleri
  • dosdoğru olurlar (Tevbe 7),
  • Hidayet üzeredirler (Bakara 5).
  • doğru söz söylerler (Ahzab 70),
  • İyilikte yardımlaşırlar (Maide 2),
  • Zekatlarını verirler (Bakara 177),
  • Kötülüğü iyilikle savarlar (Ra’d 22),
  • Irzlarını korurlar (Mü’minun ).( 5-7),
  • öfkelerine hakim olurlar (Âl-i İmran 134),
  • namazı kılarlar (Bakara 3 ve 177, Enfal 3),
  • Muhsin kimselerdir (Hud 90, Zümer 33-34
  • Rablerinin davetine icabet ederler (Şura 38),
  • Verdikleri sözü yerine getirirler (Bakara 177),
  • Salih amel sahibi kimselerdir (Meryem 60 63),
  • gaybe iman ederler (Bakara 3, Fatır 18, Yasin 11),
  • Yapacakları işleri aralarında istişare ederler (Şura 38),
  • affedicidirler (Âl-i İmran 134, Nisa 149, Şura 37, 40 43),
  • Sabır sahibidirler (Bakara 45 ve 177, Âl-i İmran 17-20-186,
  • mallarından isteyenlere ve yoksullara verirler (Zariyat 19),
  • Allah için mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler (Tevbe 44),
  • hesap gününden korkarlar (Ra’d 21, Mearic 26-27, İnsan 7)
  • insanlara iyilik yaparlar (Âl-i İmran 134, Maide 93, Yusuf 90),
  • boş şeylerden yüz çevirirler (Furkan 72, Lokman 5, Mü’minun 3),
  • Allah yolunda infak ederler (Bakara 3, Âl-i İmran 134, Teğabün 16)
  • İyilik etmeleri nedeniyle Allah’ın sevgisini kazanırlar (Al-i İmran 134),
  • zulme uğradıklarında -haddi aşmadan- yardımlaşarak haklarını alırlar (Şura 39).
  • yakın akrabaya, fakirlere, yetimlere, yolda kalmışlara yardım yaparlar (Bakara 177),
  • Geceleri az uyuyup, seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerler (Zariyat 17 ve 18),
  YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHHENNEMM

 6. #6
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Takva: Dikenli bir tarladan gecerken paçalar? s?vamakt?r.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Takva: Dikenli bir tarladan gecerken paçalar? s?vamakt?r.
  Allah raz? olsun bilal-i sivasi kardeşim.Ne güzel bir benzetme bu cümle.

  Üstad?m?z da "Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek" der."Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var."der."Takvâ, böyle zamanlarda, binler günah?n tehâcümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor."der."Takvâ nam?yla ve günahtan kaç?nmak kast?yla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mâl-i salihad?r."der.

  Üstad?m?z devam ediyor ve;

  Her zaman def-i şer, celb-i nef'a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zaman?nda bu takva olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş.

  Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için,takva bu tahribata karş? en büyük esast?r.(Kastamon?u Lâhikas? )
  Konu Abdulbaki tarafından (24.06.07 Saat 21:06 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Dost hadime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  24

  Standart

  hep benzetmeler üzerine gidilmiş bi benzetmede benden olsun

  takva ateş içinde olup da yanmamakt?r...
  Cânan sevdasında olanlar candan söz edemezler....

 9. #9
  Dost bi-çare - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  6

  Standart


  müttakînin 4 alameti
  1.Hudud-u şer’iyeyi muhafaza etmek.
  2.Kendi zaruri ihtiyacından fazlasını İslam’a feda etmek.
  3.Ahidlerine vefa etmek.
  4.Mevcut durumuna kanaat edip şikayet etmemek.  Olmak zordur, görünmek kolay!
 10. #10
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?mani meselelerden bilhassa Tevhid meselesini iyice idrak edince Takva meselesini hayat?m?za yans?tabiliriz.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dava Nedir Sizce?
  By zerre06 in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 101
  Son Mesaj: 18.01.10, 12:15
 2. Sizce Eş Nedir?
  By aşk-ı ilahi in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 297
  Son Mesaj: 09.02.09, 12:27
 3. Ubudiyetin Özü Sizce Nedir?
  By avrasyam_seker in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.01.09, 13:56
 4. Yan Etkisiz Tek Reçete Nedir Sizce?
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.07, 16:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0