+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Dinler Tarihi Hakkında İslamın Görüşü

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  بســـم الله الرحمن الرحيم

  "Allah, nebileri müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi. ?nsanlar?n ihtilaf edegeldikleri konularda onunla hükmetmeleri için beraberlerinde hak olan kitab? indirdi."(Bakara-213)
  Burada ayette geçen "Hak" kelimesi üzerinde bir nebze durmam?z gerekir. Bu aç?kça gösteriyor ki, sadece kitapla gelen şeyler "hak" t?r. Ve bu "hak", uygulanan adalet ve insanlar?n düşünceleri, metodlar?, değerleri ve ölçüleri üzerinde hakem olmas? için indirilmiştir. Onun d?ş?nda bir "hak", onunla beraber bir hüküm ve ondan sonra bir söz olamaz. Kendisinden başka hak olmayan bu biricik hak, insanlar?n çekiştikleri konularda hüküm mercii olmad?ğ? sürece ve verdiği hükme kay?ts?z şarts?z itaat edilmeden...
  Evet, bunlar?n tümü olmaks?z?n bu hayat istikrar bulmaz, insanlar ihtilaf ve ayr?l?ktan kurtulmaz yeryüzünde bar?ş sağlanmaz ve insanlar hiçbir surette topyekün bar?ş içinde yaşayamazlar.
  Bu hakikat, insanlar?n aras?nda cereyan edenler türlü ihtilaflar? ortadan kald?ran yasalar?n? ve düşüncelerini alacaklar? yönü s?n?rland?rmas? bak?m?ndan son derece önemlidir. Hak üzere indirilen bu kitap, insanlar?n yöneleceği tek cihettir. Bu kaynak kesinlikle birden fazla olamaz. O, Allah'?n insanlar?n aras?ndaki ihtilaflarda hakem olmas? için, hak üzere indirdiği kitapt?r. O gerçekte tek bir kitapt?r.
  Bütün peygamberler onunla gönderilmiştir. Asl? itibariyle tek bir kitap...
  Toplum itibariyle tek bir millet...
  Temel kaideleri aç?s?ndan tek bir düşünce...
  Bir Rab...
  Bir Mabud...
  ?nsanlar için kanunlar koyan tek bir kanun koyucusu...
  Bundan sonra, milletlerin ve kavimlerin durumuna ve hayat?n gelişmesine ve ilişkilerine uygun düşecek şekilde tafsilatlarda farkl?l?klar olabilir. ?slam'?n getirdiği son merci' oluncaya kadar bu durum böylece devam eder. Art?k hayat, hiçbir engelle karş?laşmadan evrensel ve büyük çerçevesi dahilinde Allah'?n, onun metodunu ve asliyetini bozmadan sürekli tazelenen dipdiri şeriat?n?n önderliğinde gelişmesine devam eder.
  ?şte bu, Kur'an'?n "el-Kitab" için koyduğu ilkedir ve ?slam'?n dinler tarihi hakk?ndaki görüşü bundan ibarettir. Bütün peygamberler, ayn? temel üzerine kurulu bir tek dine gönderilmişlerdir; mutlak tevhid...
  Sonra peygamberlerin arkas?ndan sapma baş göstermiş, ortal?ğ? hurafe ve efsaneler kaplam?ş ve insanlar gitgide bu temel hakikatten uzaklaşm?şlar. ?şte bu noktada yeni bir peygamber gönderilerek tevhid akidesi, yeniden diriltilmiştir. Bundan sonra peygamber, tevhide bulaşt?r?lm?ş sap?kl?klar? temizleyerek, ümmetin işlerinde ayr?nt?l? bir şekilde önderlik yapm?şt?r...
  Bu düşünce, gayrimüslim araşt?rmac?lar?n ve bir k?s?m kendini müslüman zanneden araşt?rmac?lar?n ortaya att?ğ? "dinlerin gelişmesi" hakk?ndaki teorilerden daha doğrudur. Bunlar düşünmeden, baz? bat?l? cahil araşt?rmac?lar?n yapt?ğ? gibi, teorilerini "gelişme esas?" üzerine kurarlar. ?mani düşüncenin temeldeki bu değişmezlik, insanlar?n aralar?ndaki ihtilaflara hakim olmas? için resullerle beraber indirilen "kitap" lar?n işlevine uygun bir kurald?r.
  Evet, insanlar?n başvuracaklar? değişmez bir ölçütün olmas? ve en son karar mercii olmas?, insan?n hevas?ndan, zaaf?ndan ve cehaletinden etkilenmeyen, adil ve dosdoğru olmas? da kaç?n?lmazd?r. Ancak böyle bir ölçütün ikameti s?n?rs?z bir bilgiyi gerektirir. Olmuşu, olan? ve olacağ? bilmeyi zorunlu k?lar...
  Bu bilgi, özünde bir olan varl?klar alemini, geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman diye ayr?lan zaman bağ?ndan özgür olmal?; kesin bilgi, varsay?m, bilinmez, gizli ve gayb gibi s?n?rlamalardan bağ?ms?z; yak?n - uzak, varsay?lan gizli, duyumsanan - duyumsanmayan diye ayr?labilen varl?klar aleminden uzak olmal?d?r. Bütün bunlar?n olabilmesi için de neyi ve kimi yaratt?ğ?n? bilen bir ilah?n varl?ğ? gereklidir.
  Böyle bir ölçütü yerleştirecek ilah?n, ihtiyaçtan, eksiklikten, yokluktan, eskimekten, tamah etmekten, şiddetli arzu ve ihtirastan...
  K?sacas? tüm evrenden ve içindekilerden müstağni olmas? gerekmektedir. Evet, böyle bir ölçüt için, heva ve hevesten, lezzet ve zaaflardan, eksiklikten ve acizlikten münezzeh bir ilah?n varl?ğ? kaç?n?lmazd?r.
  ?nsan akl? ise, değişen durumlar ve yenilenen ihtiyaçlarla sürekli karş? karş?ya olduğundan insan hayat?yla uyuşmas? geçici bir süre ve s?n?rl? bir ortamda mümkündür.
  Dolay?s?yla, insan?n her konuda başvuracağ?, onun arac?l?ğ?yla hatas?n?, sevab?n?, haml?ğ?n?, olgunluğunu hakk?n? ve haks?zl?ğ?n? öğreneceği değişmez bir ölçütün ikamesi için, hakem olamaz. ?nsan hayat?n?n istikamet bulmas? için, dediğimiz gibi bir tek ilah?n varl?ğ? gerekmektedir.
  "Kitap", farkl?l?klar?, yetenekleri, kabiliyetleri, yollar? ve araçlar? ortadan kald?rmak için indirilmemiştir. Daha çok, insanlar?n ihtilafa düştükleri konularda sadece ona başvursunlar diye indirilmiştir. ?şte ?slam'?n tarih hakk?ndaki görüşü üzerinde kurulacak diğer hakikatler bu temel ilkeden doğar.
  ?slam, Yüce Allah'?n insanlar?n aras?nda meydana gelen uyuşmazl?klarda onunla hükmetmeleri için "hak" olarak indirdiği kitab? beşer hayat? için bir temel olarak görmektedir. Bundan sonra, hayat, ya bu esasa uygun olarak seyrine devam eder, ki bu da hakk?n ta kendisidir. Ya da ondan başka esaslara dayan?r ve bu da bat?l?n ta kendisidir. Tarihin herhangi bir döneminde bütün insanlar taraf?ndan kabul görse bile, bat?l bat?ld?r. ?nsanlar "hak" ve "bat?l"? tayin etmede hakem olamazlar. "Hak" insanlar?n benimsediği değildir, "din" de insanlar?n uygun gördüğü...
  ?slam'?n görüşü, insanlar bir şey yapt?klar?nda, bir şey hakk?nda hüküm verdiklerinde veya hayatlar?n? herhangi bir şeye göre düzenlediklerinde, bunun "kitab"a uygun olup olmad?ğ?na bakmakt?r, "Hak" veya "Bat?l" l?ğ?n? buna göre belirlemektir. S?rf insanlar?n birçoğu onaylad? diye bir şey "din"in bir kural? saymak ya da "din" in doğal bir aç?klamas? saymak yanl?ş bir tutumdur. Sonraki nesiller de bu yanl?şa uymada hakl? olamazlar.
  Bu temel kural, insanlar?n "din" in esaslar?na sokuşturduklar? şeylerin ay?klanmas? aç?s?ndan önem taş?maktad?r, örneğin, ?slam tarihinde bir sapma meydana gelmişse, sonraki nesillerin bu sapmalar? ?slam'?n gerekli bir aç?klamas? olarak kabul etmeleri doğru bir davran?ş olmayacakt?r. Çünkü ?slam, müslümanlar?n tarihinde meydana gelen bu sapmalardan münezzehtir. Böyle bir sapma meydana geldi diye bu durum, benzerleri için delil ve ölçü olamaz. ?slam'a uygun bir yaşam? arzulayanlar?n, bu tür sapmalar? reddetmeleri ve Allah'? insanlar?n aras?ndaki ihtilaflarda hüküm mercii olmas? için, "hak" olarak indirdiği kitaba müracaat etmeleri gerekir.
  Evet, Allah'tan bir "kitab" gelmiştir. Buna rağmen heva ve hevesler, insana egemen olmakta, tamahlar, ihtiraslar, korkular ve sap?kl?klar insan? kitab?n hükmünü kabul etmekten uzaklaşt?rmakta ve eninde sonunda dönecekleri "hakk"? görmelerine engel olmaktad?rlar.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:13 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.08.14, 23:28
 2. Dinler Tarihi Kitabının Özeti
  By yeliz in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.10.08, 09:40
 3. Bediüzzaman'ın Cihad Görüşü
  By ahmet_arif in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.06.08, 19:49
 4. Dinler Tarihi
  By *TUĞBA* in forum Tarih
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23.03.08, 22:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0