+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Vela

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bu Kur'an, müslüman bireyi, Allah ve Resulullah'a, ?slâm itikad? ve ?slâm cemaatine bağl?l?k (vela) esas?na binaen eğitmektedir.
  ("Vela", "Tevâli": Bir şeye doğrudan bağl?l?k. ?zleme ve yak?nl?k. Dini yak?nl?k. Sadakat, yard?m ve inanç yak?nl?ğ?. Yönelmek, yönetmek ve yetkinlik (Rag?p, Müfredat). Burada kastolunan ise bağl?l?k, yetkinlik ve ilahi egemenliğe ram olmakt?r. (UD) )
  Üyesi bulunduğu saff?n diğer tüm saflardan tamamen bağ?ms?z kalmas? zaruretine binaen yetiştirmektedir.
  Çünkü müslüman, Allah'?n ad?n? yüceltmeyen, Peygamberinin önderliğini izlemeyen ve "Allah'?n Hizbi" özelliğini taş?mayan hiç bir saf ve birliğin (kamp?n) adam? olamaz.
  Bu Kur'an:
  "Bu göreve Allah taraf?ndan seçilmiştir" esas?yla müslüman? eğitmektedir. Çünkü bu seçimden amaç, müslüman?n gerek insanl?k hayat?nda ve gerekse tüm tarihsel olaylarda ilahî takdiri gerçekleştiren bir araç olmas?d?r.
  Tüm zorluklar?na rağmen bu ilahî seçim, Allah'?n bir lutfudur. Dilediğine verdiği bir lutfu...
  Müslüman cemaattan başkas?na bağl?l?ğ?n manas? ise, Allah'?n dininden ç?kmak, bu büyük seçimi reddetmek ve bu güzelim lutuftar? soyutlanmak demektir, öyleyse vela (bağl?l?k), sadece Allah'ad?r.
  "Sizin veliniz, sadece Allah't?r, Resulu'dur, namaz? ikame edip zekat veren ve Allah'a boyun eğen mü'minlerdir." (el-Maide: 55)
  Yani özellikle ve yoruma yer vermez biçimde onlard?r bizim velimiz.
  ?slami hareket ve düşüncenin belirsizliğine f?rsat b?rakmaz bir kesinlikte...
  Zaten başka türlü de olamaz. Çünkü sorun, özü itibariyle bir itikadi sorundur. Bu itikadla harekete geçmenin sorunudur.
  Amaç, vela hakk?n?n sadece Allah'a ait olmas?d?r.
  Kay?ts?z ve şarts?z olarak O'na güvenilmesidir. ?slâm'?n, izlenecek tek din olmas?d?r.
  ?slâm saff?yla, din olarak ?slâm'? seçmeyen diğer tüm saflar?n birbirinden ayr?lmas?d?r.
  Müslüman?n, ?slâm'? hayat sistemi olarak seçmeyen saflardan uzaklaşmas?d?r.
  ?slâmî hareketin ciddiyet ve düzenini korumas?d?r.
  Çünkü müslüman toplumda, Allah'?n önderlik ve bayrağ?ndan başkas?na bağl?l?k yoktur. Mü'min gruptan başkas?yla yard?mlaşma yoktur.
  Bu yard?mlaşma ise, akideden kaynaklanan hayat sisteminde söz konusudur.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 2. #2
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  ?slâm'?n, soyut bir lakap, bir alamet veya bir yafta olmamas?, sadece lafta kalan bir kelime olmaktan kurtulmas?, verasetle intikal eden anlams?z bir nesep veya yerinde çak?l?p kalan kimselerin mücerred bir s?fat? olarak kalmamas? için Yüce Allah bir tak?m özellikIeri zikretmektedir. ?nanm?ş kimselerde bulunmas? gereken vazgeçilmez baz? özellikleri:
  "Namaz? ikâme edip zekat veren ve Allah'a boyun eğen kimseler..."
  Bunlar, mü'mince hamiyeti olan herkesi ilgilendiren özelliklerdir.
  Dinin, inanc?n?n ve hayati bağlar?n?n hafife al?nd?ğ? bir ortamda, Rabbiyle aras?ndaki ilişkinin alay ve eğlence konusu yap?ld?ğ? bir yerde üstünlüğünü kaybettiğini bilen mü'minin özelliği...
  ?nanm?ş kimselerle, bu iğrenç fiilleri işleyen kimselerin aras?nda hiç velayet olur mu?
  Ak?l noksanl?ğ?ndan kaynaklanan bu fiilleri işleyenlerle mü'min aras?nda bir dostluk olur mu?
  Çünkü normal ak?ll? hiç bir kimsenin Allah'?n dinini ve mü'min kullar? alaya almas? mümkün değildir.
  Müşrik ve ehl-i kitap kafirleri, Kur'an-? Kerim' in Hz. Peygamber'e indiği dönemlerde de bu tür alayc? ve küçümseyici tav?rlar tak?n?yorlard?. Ama Yüce Allah'?n, müslüman cemaat için koyduğu baz? esaslar vard?. Cemaatin sürekli yaşam?, düşüncesi ve hayat sistemi konusundaki esaslar...
  Yüce Allah bu esaslar? koyarken, hiç şüphesiz ilerde neler olacağ?n? biliyordu, ileriki tarihlerde müslüman nesillerin nelerle karş?laşacağ?n? biliyordu.
  ?şte biz de şu ânda bu gerçeği her yönüyle görüyoruz. Bu dinin ve ?slâm cemaatinin düşmanlar? tarih boyunca hep ayn? kalm?şt?r. Dün neyse bugün de ayn? düşmand?r...
  ?slâm'a olan düşmanl?klar? hep ayn? şekilde devam ediyor. Kur'an'a karş? olan tav?rlar? hiç değişmemiştir. Tarih boyunca hep ayn? tav?r ve ayn? düşmanl?k...
  Bu dine ve Kur'an'a karş? açt?klar? soluk kesen savaşlar? tarih boyunca dinmiş değildir. Yüce Allah diyor ki:
  "Ey iman edenler! Dininizi alay ve eğlence konusu edinen - kendilerine sizden önce - kitap verilenler ile kafirleri veliler edinmeyiniz. Eğer inanm?şsan?z Allah'tan korkunuz. Namaza çağ?rd?ğ?n?zda bunu da alay ve eğlenceye alanlar?... Alaya al?yorlar; çünkü onlar akletmeyen kimselerdir." (el-Maide: 57-58)

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 3. #3
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bu Kur'an, ?slâm ümmetinin - K?yamet'e dek - hayat kitab? olmak üzere indirilmiştir. Çünkü O, bu ümmetin hem itikad? düşüncesini, hem toplumsal düzenini ve hem de hareket plan?n? inşa edip çizen bir Kitapt?r. Tüm bunlara ayn? önemi vererek inşa eden...
  ?şte bu Kur'an'd?r şimdi de bu ümmeti uyaran. Allah Resulü ve mü'minlerden başkas?n?n veli edinilmemesini bu ümmete öğreten. Ehl-i kitap ve diğer kafirlere velayet vermekten sak?nd?ran. Hem de bu denli kesin bir ifadeyle...
  Çünkü ?slâm'?n nazar?nda, insanlar? bir araya getiren yegane bağ, "akide" bağ?d?r. Soyu sopu, ?rk?, toprağ? ve kavmiyeti ayn? olmayan insanlar? birleştiren bir bağ...
  Eğer iman ehlini bir araya getiren bu bağ meydana gelmişse, diğer bağlar?n ayr? olmas?n?n hiç bir önemi yoktur. Çünkü ?slâm'?n nazar?nda insan, ruhi yap?s?yla insand?r. Çünkü o, Yüce Allah'?n üfürdüğü ruhla insan olmuştur. Bundan dolay? da o, - ruhî yap?s?n?n en belirgin bir gereği olarak - akidede bir araya gelebilir başka insanlarla...
  Hayvanlar? bir araya getiren bağlarla değil. Ayn? mera, ayn? yaylak ve ağ?lda bir araya gelen hayvanlar gibi değil...
  Bireylerin, gruplar?n ve insan nesillerinin aras?ndaki bağl?l?ğ?n, akideden başka bir bağla sağlanmas? mümkün değildir. Çünkü bir mü'mini diğerine, bir ?slâm cemaatini başka bir ?slâm cemaatine ve bir müslüman nesli sonraki müslüman nesillere bağlayan bir bağd?r, akide.
  Hem de zaman ve mekan hudutlar?n?n ötesinde bir bağlay?şla. Kan, soy, ?rk ve kavim ayr?l?klar?n?n ötesinde bir bağlay?şla...
  Sadece akideye bağl?l?k üzere meydana gelen bir birliktir, bu. Allah da hiç kuşkusuz bu birliğin velisidir.
  "Allah, mü'minlerin velisidir."
  Allah kimin velisi ise O, ona yeterdir...
  Başka velilere ihtiyaç yoktur, gerek de...
  Başa gelebilecek bir musibet ise, sadece bir deneyimdir. Ötesinde hay?r bulunan bir deneyimdir. Yoksa bu tür musibetler, Allah'?n velayetini çekmesi değildir. Dostu olan kullar?na sözünü verdiği yard?m? esirgemesi demek değildir.
  Allah'?, veli tan?mayan kimsenin, hiç bir mevlas? yoktur.
  ?nsan ve cinlerin tümünü veliler edinse bile acizlikten kurtulamayacakt?r. ?nsanlarca bilinen her tür himaye ve güç sebeblerine dayansa bile aciz kalacakt?r.
  "(Zafer mü'minlerindir Çünkü Allah, iman edenlerin velisidir. Kafirlerin ise hiç bir velisi yoktur." (Muhammed: 11)

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0