+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Put ve Putçuluk

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  بســـم الله الرحمن الرحيم

  Put ve Putculuk

  "Hani ?brahim demişti ki: — Rabbim bu şehri güvenli k?l. Beni ve çocuklar?m? da putlara ibadet etmekten uzak tut." (?brahim Sûresi, 14/35)
  Hiç şüphe yok ki Hz. ?brahim'in yüce Allah'a yalvararak hem kendi şahs?n? hem de çocuklar?n? ibadetten uzak tutmas?n? istediği putlar, Arap cahiliyyesinde veya çeşitli putperest toplumlarda olduğu gibi sadece alelade basit şekillerden -taştan, ağaçtan, heykellerden veya hayvan, kuş, gök cisimleri, ruhlar ve hayaletler gibi değişik şekillerden- ibaret değildir.
  Bu basit ve ilkel görüntü Allah'a şirk koşman?n, Allah'la beraber birtak?m putlara ibadet etmenin tüm şekillerini kapsamaz. Kur'an'?n genel muhtevas? içerisindeki şirk koşma kavram?n? bu ilkel ibadet şekilleri ile s?n?rland?rmak, sonsuz şekilleri bulunan diğer şirk çeşitlerini ve günümüz cahiliyyesindeki tüm insanl?ğ?n içinde yüzdüğü putperestliğin mahiyetini, sağl?kl? bir biçimde görmemize engel teşkil eder.
  Bunun için şirk koşma eyleminin mahiyetini ve bu putlar?n şirkle ilişkilerini iyice kavramak, en ince detay?na kadar öğrenmek zorunday?z. Bu putlar?n ifade ettikleri anlamlar?n ve çağdaş cahiliyyelerde değişen ve görünen yönlerinin üzerinde durmam?z kaç?n?lmazd?r.
  Allah'dan başka ibadete lay?k ilah olmad?ğ?na şahitlik etmenin z?dd? olan şirk, hayat?n tüm alanlar?nda Allah'?n buyruğuna dayanmayan ve sadece O'na itaat ederek sadece O'na boyun eğilmeyen her yönetim biçiminin varl?ğ?nda somutlaşmaktad?r.
  Şirkin ortaya ç?kmas? için insanlar?n Allah'a itaat etmekle birlikte, hayatlar?na ilişkin başka bir alanda Allah'dan başkas?na itaat etmeleri yeterlidir.
  ?badet ve muamelat ise kulluğun, birçok çeşidinden sadece bir tanesidir.
  Günümüzde insanl?ğ?n hayat?nda her an karş?laşt?ğ?m?z örnekler ise bize şirkin en aç?k mahiyeti ile ilgili bilgiler vermektedir.
  Allah'dan başka ibadete lay?k ilah olmad?ğ?na inanarak abdest, namaz, taharet, oruç, hac ve benzeri ibadet şekillerinde Allah'a itaat ettikleri halde siyasi, içtimai ve sosyal konularda Allah'dan başka kanun koyuculara itaat edenler...
  Değer yarg?lar?nda ve toplumsal ölçülerde Allah'?n vahyinden kaynaklanmayan düşünce ve fikirleri kabul edenler...
  Gelenek, görenek, adet ve al?şkanl?k itabar?yla giyim tarzlar?nda bir tak?m insanlar? ilah edinircesine onlar?n k?l?k ve k?yafetlerine girip Allah'?n şeriat?n?n yasaklad?ğ? şekillere bürünenler...
  Evet böyle toplumlar ve kişiler en aç?k şekliyle Allah'a ortak koşmakta, şirk işlemektedirler.
  "Allah'tan başka ibadete lay?k ilah yoktur, Muhammed (s.a.v) onun kulu ve Rasulu'dür." şehadetinin ifade ettiği anlam?n tersine hareket etmektedirler. ?şte günümüz insanl?ğ?n?n düştüğü en büyük hata budur. Büyük bir umursamazl?k ve boş vermişlikle işledikleri şirkin fark?nda bile olmuyorlar. Yapm?ş olduklar? bu davran?şlar?n her zaman ve her yerde yaşanan şirkin ta kendisi olduğu gerçeğini bir türlü göremiyorlar.
  Putlar?n hiçbir zaman o ilkel ve basit şekli ile karş?m?za ç?kmalar? zorunlu değildir. Putlar, tağutlar?n insanlar? kendisine ibadet ettirmek, bu putlar?n arac?l?ğ? ile insanlar?n kendilerine boyun eğip itaat etmelerini sağlamak ve bunu garantiye almak için arkalar?nda sakland?klar? basit sembollerden başka birşey değildir.
  Hiçbir zaman bir putun konuştuğu, duyduğu ve gördüğü görülmemiştir. Ama bunlar?n arkas?na saklanm?ş mabed bekçileri, kahinler ve egemenler bu putlar?n etraf?nda onun ad?na dualar okuyarak muskalar ve nazarl?klar dağ?t?rlar. Halk kitlelerini kendilerine kul köle edinebilmek için kendi arzular?n? onun isteği imiş gibi halka empoze ederler.
  Herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda bir tak?m idareciler ve din adamlar?, Allah'?n izin vermediği alanlarda bu semboller ad?na yasalar, kanunlar, değer yarg?lar? ve hareket biçimleri vaaz ediyorlarsa...
  ?şte bu ortaya at?lanlar?n her biri içeriği ve görevi itibari ile birer putturlar.
  Hakim güçlerin -Milliyetçilik, kavmiyetçilik, vatan, halk, s?n?f vb.- değerleri sembolleştirip, bayraklaşt?rd?klar? ve Allah'? bir yana b?rak?p bu sembollere ibadet yapmalar?, bunlar?n uğrunda mallar?n?, mülklerini, canlar?n?, ?rz ve namuslar?n? feda etmeleri istendiği zaman...
  Allah'?n şeriat?n?n, kanun ve yasalar?n?n bu semboller ile çeliştiği anda, Allah'?n direktif ve öğretilerinin bir kenara b?rak?l?p bu sembollerin veya daha doğru bir ifade ile bu sembollerin arkas?nda yeralan tağutlar?n direktifleri yerine getirildiği zaman...
  ?şte tüm bu zaman ve mekanlarda yap?lanlar Allah'? bir yana b?rak?p putlara ibadet etmenin en aç?k göstergesidir. Çünkü putun taştan ve ağaçtan bir heykel şeklinde ortaya ç?kmas? zorunlu değildir. Put bir sistem, bir ideoloji veya bir sembolde olabilir.
  ?slam sadece bu basit görünümlü taştan ve heykelden ibaret putlar? yok etmek için gelmemiştir. Tarih süresince gelmiş geçmiş tüm peygamberler kafilesinin sarfettikleri bunca çaba ve fedakârl?k ve bir o kadar işkence ve azaba katlanmalar? s?rf taştan ve ağaçtan yontulmuş putlar? ortadan kald?rma amac?na yönelik değildi.
  Bilakis ?slam yaln?z Allah'a ibadet etmek ile ondan başkas?na ibadet etmenin aras?n? ay?rmak, hayat?n her alan?nda Allah'a boyun eğip itaat etmekle, Allah'tan başka mercilere kulluk ve itaat?n s?n?rlar?n? kesinkes belirlemek için gelmiştir.
  Yürürlükte olan rejimlerin ve sistemlerin tabiat?n? kavramak için öncelikle bu sistemlerin tevhid esas?na göre mi yoksa şirk esas?na göre mi yönetildiklerini belirlemek, bu düzenlerin yönetim biçimlerinde sadece Allah'a m? itaat edildiğine yoksa Allah'la beraber başka ilahlara, tağutlara, rablere mi itaat edildiğine bakmak gerekir.
  Dilleri ile "Allah'tan başka ibadete lay?k ilah olmad?ğ?n? ve Muhammed (s.a.v)'?n Allah'?n kulu ve Rasulu" olduğunu söyleyip bireysel davran?şlarda ar?nma, evlenme, boşanma ve miras gibi konularda Allah'?n vahyine tabii olduklar? için kendilerini müslüman diye isimlendirenler, bununla beraber bunun d?ş?ndaki konularda Allah'?n vahyine göre şekillenmemiş kanun ve nizamlara itaat edenler...
  Allah'?n şeriatinde izin vermediği halde Allah'?n şeriatine karş? olan yasalara tabii olanlar...
  ?steyerek veya istemeyerek bu çağdaş putlar?n kendilerinden istedikleri görevleri yerine getirme konusunda tüm değerlerini -mal, can, namus, ahlâk gibi- feda edenler...
  Bu kutsal değerleri ile, çağdaş tağutlar?n istedikleri çeliştiği zaman Allah'?n emirlerini kulak arkas? yap?p putlar?n emirlerini yerine getirenler...
  Evet kendilerini müslüman ve Allah'?n dinine mensup zannedip de tüm bu fiilleri yapanlar, kafalar?n? yast?klar?ndan kald?r?p bir an önce uyanmak ve ne kadar büyük bir şirk batakl?ğ?n?n içinde olduklar?m görmek zorundad?rlar.
  Hiçbir şekilde şüphe yoktur ki Allah'?n dini tüm yeryüzünde kendilerini müslüman zannedenlerin tasavvur ettiği gibi ciddiyetten uzak ve komik bir din değildir. ?slam hayat?n tüm alanlar?n? kuşatan bir sistemdir. Yüce Allah'?n hiçbir şekilde başkas?ndan raz? olmad?ğ? ?slam, günlük, hayat?n her bölümünde Allah'a boyun eğmek ve yaln?zca ona itaat etmektir.
  Şirk ve müşriklik rububiyet noktas?nda Allah'dan başka bir rabbin -yaratan, r?z?k veren, öldüren vs- varl?ğ?na inanmakla ortaya ç?kmaz. Allah'la beraber veya Allah'?n d?ş?nda başka rablerin hakimiyetine inanmakta şirkin en bariz örneklerindendir.
  O halde yeryüzünün doğusunda ve bat?s?nda yaşayan tüm insanlar yaşant?lar?nda yetkiyi kime verdiklerine, kime uyduklar?na, kime itaat edip kime boyun eğdiklerine, kimin emrine uyup sözünü dinlediklerine bir baks?nlar...
  Şayet tüm bu konularda sadece Allah'a itaat edebiliyorsa Allah'?n kendisinden raz? olduğu dine, ?slam'a mensupturlar. Yok şayet bu konularda Allah'tan başkas?na -onunla birlikte veya onu bir kenara b?rakarak- tabii oluyorlarsa Allah korusun onlar tabii olduklar? tağutlar?n dinine mensupturlar.
  "Hani ?brahim demişti ki: — Rabbim bu şehri güvenli k?l. Beni ve çocuklar?m? da putlara ibadet etmekten uzak tut."
  Konu MuhammedSaid tarafından (07.06.07 Saat 21:19 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0