BEŞ NİMET VERİLEN BEŞ ŞEYDEN MAHRUM OLMAZ:

Ebû Hureyre (r.a.)’dan: Kendisine şu beş nimet verilen kimse beş şeyden mahrum olmaz.

1- Nimetlere karşı şükür etme ile rızıklandırılan (yani şükür etme ahlakına sahib olan) nimetlerin artmasından mahrum olmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ İbrâhim Sûresi’nin 7. âyetinde (meâlen):

“…Eğer siz (nimetlerime) şükrederseniz, elbette size nimetlerimi arttırırım…” buyurmuştur.

2- Belâ ve musibetlere karşı sabır verilen, sevabdan mahrum kalmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ Zümer Sûresi’nin 10. âyetinde (meâlen):

“Ancak sabredenlere ecirleri (mükâfâtları) hesapsız olarak verilir.” buyurmuştur.

3- Günahlarına karşı samîmî olarak tevbe ile rızıklandırılan, tevbesinin kabulünden mahrum kalmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ Şûrâ Sûresi’nin 25. âyetinde (meâlen):

“Ve o (Allâhü Teâlâ) kullarından (yaptıkları) tevbeyi kabul eder…” buyurmuştur.

4- İstiğfar ile rızıklandırılan, mağfiret olunmaktan (bağışlanmaktan) mahrum kalmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ Nûh Sûresi’nin 10. âyetinde (meâlen):

“Rabbinizin mağfiretini isteyin, istiğfar edin. Çünkü o, Gaffâr (mağfireti çok, tevbe edenleri dâimâ mağfiret edici, çok affedici)dir.” buyurmuştur.

5- Duâ ile rızıklandırılan icâbetten mahrum kalmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ Gâfir Sûresi’nin 60. âyetinde (meâlen):

“Bana duâ edin, yalvarın ki size karşılık vereyim.” buyurmuştur.

Bazı rivâyetlerde altıncı olarak şu zikredilmiştir:

Kendisine Allah yolunda sadaka vermek nimeti verilen, verdiklerinin karşılığından mahrum kalmaz. Zîrâ Allâhü Teâlâ Sebe’ Sûresinin 39. âyetinde (meâlen):“Allah yolunda bir şey infak ederseniz, o onun mukabilini (karşılığını) verir.” buyurmuştur.

(Tenbîhü’l-Gâfilîn)

alıntı