Ebu Sâid el Hudri'nin rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Eğer kişinin üç kızı veya üç kız kardeşi, iki kızı veya iki kız kardeşi varsa ve onlarla iyi geçinip onlara karşı olan sorumluluklarını Allah'ın emrettiği doğrultuda yerine getirirse O kişi cennetliktir.”

(Ibn Hibban, Sahih, 446; Humeydi, 2/323, 324, 738; Tirmizi, 1913, 1917; Ahmed, 3/42; Ebu Davud, 5147; İbn Ebi Şeybe, 7/552, 5490; Buhari,, el Edebu'l Mufrad, 1/155, 79)