İman eden ve güzel işler yapanlar için,
gelecek olan hayatın güzelliği,
kendisini daha ölüm anında belli eder.
Onun ruhunu teslim almaya gelenler,
onun dostlarından başkası değildir.

Şu kadar var ki,
o dostları kendisi dünya gözüyle görmemiştir.

İşte, ölüm anı,
o meçhul dostlarla tanışma vaktidir:

Fussilet Suresi 30. Ayette Rabbimiz bu hadiseyi şöyle anlatır ;

“Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlara gelince,
onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki:
“Korkmayın,
üzülmeyin,
size va’dedilmekte olan Cennetle sevinin!

Biz dünya hayatında da
ahirette de sizin dostlarınızız.

Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak,
orada canlarınızın çektiği her şey var,
istediğiniz her şey orada sizin için var.”