Hizmeti gönüllü yapana hizmet edilir. İtaat edene itaat olunur.

İyilik eden iyilik bulur. Yakınlık isteyen yakınlığa erer.
Tevazu eden yükselir. İyilik etmek isteyene iyilikler gelir.
Terbiyesi güzel olan, şaha yaklaşır.
İyi edep, dosta yaklaştırır; kötüsü uzağa atar.
En güzel edep, Allah’a itaattir. Edepsizlik ise O’na isyan.


Seyyid Abdulkâdir Geylanî Hazretleri