Hz. Osman r.a.’ın azadlı kölesi Hani r.a. anlatır:
Hz. Osman b. Affan r.a. bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine sordular:
– Cenneti ve cehennemi hatırladığında ağlamıyorsun da, neden kabir karşısında ağlıyorsun?
Şu cevabı verdi.
– Rasulullah s.a.v.’in şöyle dediğini işittim: “Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Her kim kabir durağından selametle geçerse sonrakiler daha kolaydır. Kim de kabir azabından kurtulamazsa sonraki duraklar daha zor ve şiddetlidir.” Yine Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Kabirden daha korkunç bir manzara görmedim.”
(Tirmizî; İbn Mâce)