+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12
Like Tree8Beğeni

Konu: ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.

 1. #1
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.

  ﻻ َٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻ َّ ﺍﻟﻠَّﻪُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanına şöyle işaret ederiz ki: Şu kâinat yüzünde, hususan zeminin sahifesinde, gayet muntazam bir faaliyet görünüyor. Ve gayet hikmetli bir hallakıyet müşahede ediyoruz. Ve gayet intizamlı bir fettahiyet, yani herşey'e lâyık bir şekil açmak ve suret vermek aynelyakîn görüyoruz. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyle ise, bizzarure şu hâl ve şu keyfiyet; Faal, Hallak, Fettah, Vehhab bir Zât-ı Zülcelal'in vücub-u vücudunu ve vahdetini isbat eder, belki ihsas eder. Evet mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki, o mevcudat; bir Sâni'-i Kadîr'in kudsî esmasının cilveleri ve envâr-ı esmaiyesinin gölgeleri ve ef'alinin eserleri ve kalem-i kader ve kudretin nakışları ve sahifeleri ve cemal-i kemalinin âyineleridir.

  Şu hakikat-ı uzmaya ve şu tevhidin mertebe-i ulyasına, şu kâinatın sahibi, bütün gönderdiği mukaddes kitablar ve suhuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi; bütün ehl-i hakikat ve kâmilîn-i nev'-i beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla, aynı mertebe-i tevhidi gösteriyorlar. Ve kâinat dahi, acz ve fakrıyla beraber, mazhar olduğu daimî mu'cizat-ı san'atın ve havarik-ı iktidar, hazain-i servetin şehadetiyle, aynı mertebe-i tevhide işaret eder. Demek Şahid-i Ezelî bütün kütüb ve suhufuyla ve ehl-i şuhud bütün tahkikat ve küşûfuyla ve âlem-i şehadet bütün muntazam ahval ve hakîmane şuunatıyla o mertebe-i tevhidde bil'icma' ittifak ediyorlar.

  İşte o Vâhid-i Ehad'i kabul etmeyen, ya nihayetsiz ilahları kabul edecek veyahut ahmak Sofestaî gibi hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr edecek.

  Said Nursi  Tevhid-i uluhiyet: Kainattaki bütün varlıkları yaratıp emir ve idaresi altına alarak kendine kulluk ettiren Allah'ın (cc) birliği ve ortağının bulunmaması.
  Mabudiyet: İbadet edilmeklik, kulluk edilen olma.
  Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
  Hallakıyet: Yaratıcılık.
  Fettahiyet: Varlıklara basit ve şekilsiz maddelerden en güzel şekil ve biçimleri çıkarıp verme.
  Aynelyakîn: Göz ile görür gibi kesin ve şüphesiz.
  Kerem: İhsan, iyilik, yardım, ikram, cömertlik.
  Vehhabiyet: Çok ihsan edicilik ve çok bağışlayıcılık.
  İhsanat: İhsanlar, iyilikler, bağışlar.
  Keyfiyet: Özellik, nitelik, kıymet.
  Hallak: Yaradan, herşeyi yaratıcı Allah (cc).
  Fettah: Bütün varlıkları bütün güzel biçimleriyle basit maddelerden açıp çıkaran, kapalı kapıları açan Allah(cc).
  Vehhab: Çok ihsan eden, çok bağışlayan Allah (cc).
  Zât-ı Zülcelal: Celal sahibi zat, sonsuz yücelik ve gücün sahibi olan Allah.
  Vücub-u vücud: Vücudun vücubu, varlığının zorunlu olması, olmaması imkansız olan varlık.
  İhsas: Hissettirme.
  Mütemadiyen: Devamlı olarak, sürekli olarak.
  Zeval: Sona erme, son bulma, gitme.
  Sâni'-i Kadîr: Her şeye gücü yeten sonsuz güç sahibi sanatkar yaratıcı.
  Envâr-ı esmaiye: İsimlere ait nurlar, isimlerin nurları.
  Ef'al: Fiiller, işler.
  Kalem-i kader: Kader kalemi, kader yazısı, Allah'ın (cc) sonsuz ilmiyle herşeyi önceden belirlemesi.
  Kudret: Güç.


  Hakikat-ı uzma: Büyük hakikat, büyük gerçek.
  Tevhid: Birleme, birlik, bir tek Allah'tan (cc) başka ilah olmadığına inanmak.
  Mertebe-i ulya: Çok yüksek derece.
  Suhuf: Sayfalar.
  Ehl-i hakikat: Hakikat ehli, islâmiyetin ve Kur'anın bildirdiği gerçekleri kabul edip yaşayanlar.
  Kâmilîn-i nev'-i beşer: İnsan türünün olgunları ve üstünleri.
  Tahkikat: Araştırmalar, incelemeler.
  Keşfiyat: Keşifler, buluşlar, gizli manevî gerçekleri bulup ortaya çıkarmalar.
  Mertebe-i tevhid: Allah'ın (cc) birliğine ve ortağı olmadığına inanma derecesi.
  Mu'cizat-ı san'at: Sanat mucizeleri.
  Havarik-ı iktidar: Güç ve kuvvetle gösterilebilen harikalar.
  Şahid-i Ezelî: Başlangıcı olmayan sonsuz zamandan beri herşeyi her an gören ve bilen Allah.
  Kütüb: Kitablar.
  Ehl-i şuhud: İman edilenleri, varlıkların ve olayların içyüzlerini, manevî âlemleri görüp seyreden başta peygamberler ve ermiş kişiler.
  Âlem-i şehadet: Beş duyu organımızla açılabildiğimiz dünya.
  Ahval: Haller, vaziyetler.
  Hakîmane: Hikmetli olarak, herşeyde faydalar ve gayeler gözetircesine.
  Şuunat: İşler, olaylar. * Kabiliyetler, yetenekler.
  Bil'icma: İcma ile, toplu olarak.


  Vâhid-i Ehad: Her bir varlıkta ve bütün kainatta birliğini gösteren Allah (cc). Bir tek olup eşi benzeri olmayan Allah (cc).
  Sofestaî: Şüpheci ve inkarcı felsefeci, herşeyi ve kendilerini inkar edip hiçbir şey yoktur diyen inkarcı düşünür.
  Ararad bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: "Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli Sözleri, "Lâ ilahe illallah" kelâmıdır." Şuâlar
  Ararad bunu beğendi.

 3. #3
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  867

  Standart

  Tevhid ve vahdette cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Şualar
  Ararad bunu beğendi.

 4. #4
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Demek Vahdet ; Cemal’i İlahi, Kemal’i Rabbani hazinelerinin anahtarı. Sübhann Allah...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

 5. #5
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  867

  Standart

  TEVHİD: Birleme: Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanmak. لآ اله الا الّله sözünü tekrarlamak. Her yerde ve her şeyde Allah' tan başkasının te'sir ve hâkimîyeti olmadığını anlamak, bilmek, ve bilerek yaşamak. (Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyân, tevhîd ve ferdîyeti pek çok tekrar ile, kuvvetli bir hararetle, yüksek bir halâvetle ders verdiği gibi; bütün enbiyâ ve asfiyâ ve evliyâ en büyük zevklerini ve saâdetlerini Kelime-i tevhid olan - لا اله الا اللّه - da buluyorlar) Lem. (Tevâfuk ise, ittifaka işarettir. İttifak ise; ittihâda emâredir, vahdete alâmettir. Vahdet ise, tevhîdi gösterir. Tevhîd ise; Kur'anın dört büyük esasından en büyük esasıdır. Mek.). (Arkadaş! Tevhîd iki çeşit olur: Birisi âmiyâne tevhîddir ki - Allah'ın şeriki yok ve bu kâinat Onun mülküdür - der. Bu kısım tevhîd sahiplerinin fikirce gaflet ve dalâlete düşmeleri korkuları vardır. İkincisi hakikî tevhîddir ki, - Allah birdir, mülk Onundur, vücud Onundur. Her şey Onundur - der. Lâyetezelzel bir îtikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakkın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü, damgasını okur. Ve bu sâyede huzurî ber tevhîd melekesi mâliki olurlar ki, dalâlet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. M.N). ...(Tevhîd, yalnız tasavvurdan ibâret bir ma'rifet değildir. Belki, İlm-i mantıkta, tasavvura mukabil ve ma'rifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ve böyle bir hüküm ve tasdiktir. Ve öyle bir hüküm ve tasdiktir ve kabuldür ki; her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Halkına giden bir yol görür ve hiç bir şey huzuruna mâni olmaz. Şua.) Edb: Allahın varlığına ve birliğine dair yazılan manzûme..
  Ararad bunu beğendi.

 6. #6
  Müdakkik Üye ercanahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2020
  Mesajlar
  847

  Standart

  ULÛHİYET: İbâdet ve itâat edilmeğe ancak kendisi müstahak olan Cenab-ı Hak (C.C.). Kendisine ubûdiyet edilen Allah-ü Azîmüşşân'ın bir vasfı.
  Ararad bunu beğendi.

 7. #7
  Müdakkik Üye ercanahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2020
  Mesajlar
  847

  Standart

  MÂBÛDİYYET: Mâbud oluş. Kendine ibâdet edilmeğe lâyık olan, ki bu sıfat ancak Allah'a mahsustur. Ulûhiyyet. Allah (C.C) (İşte şu vaziyette bir insana hakiki ma'bûd olacak; yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hâzır. Mekândan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan muallâ bir Kadir-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl bir Hâkim-i Zülkemâl olabilir.. Çünki, nihâyetsiz hâcat-ı insaniyyeyi ifâ edecek ancak nihâyetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sâhibi olabilir. Öyle ise ma'bûdiyete lâyık yalnız O'dur. S.) (Bak: Taabbüd.)
  Ararad bunu beğendi.

 8. #8
  Müdakkik Üye ercanahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2020
  Mesajlar
  847

  Standart

  MABÛD-U Bİ-L-HÂK: Hak olan ma'bud. Hakkıyla ibâdete lâyık olan Allah (C.C.)
  Ararad bunu beğendi.

 9. #9
  Müdakkik Üye ercanahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2020
  Mesajlar
  847

  Standart

  TEVHİD-İ ŞUHÛD: Her nereye bakılırsa Allahın birliğini anlamak, hissetmek. Görüş birliği..
  Ararad bunu beğendi.

 10. #10
  Müdakkik Üye ercanahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2020
  Mesajlar
  847

  Standart

  TEVHÎDEN: Birleştirerek, tevhîd olarak. Ehl-i tevhîd: Herbir şeyle Rabbini bulabilen ve tanıyan, bir şey huzuruna mâni olmayan, her şeyde Halıkına giden bir yol gören müttaki mü'min. Kelime-i Tevhîd: (Bak: Kelîme).

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. La ühıbbü’l-Âfilîn (لآَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ )
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 67
  Son Mesaj: 23.11.19, 12:43
 2. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 20.08.19, 19:57
 3. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.11.12, 16:32
 4. اسّلاَمُ عليْكُمْ
  By bgmnrchn in forum Tanışma
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 13.08.09, 09:03
 5. Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 09.11.08, 22:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0