İlk bakışta dikkati çekmeyecek derecede küçük olan resimlerin bulundurulmasında ve kullanılmasında bir sakınca yoktur. Nitekim, Ebu Musa’nın üzerinde iki sivrisinek resmi bulunan bir yüzüğü olduğu, İbn Abbas’ın da küçük resimlerle donatılmış bir kanunu (ocak benzeri bir şey) olduğu nakledilmektedir.
Buna göre, Rozette karşıdan bakıldığında ne olduğu fark edilmeyecek derecede küçük canlı veya cansız resim varsa bu rozetle namaz kılınabilir ve bir keraheti de yoktur.
Karşıdan bakıldığında ne olduğu fark edilecek derecede büyük canlı resmi olan bir rozetle namaz kılmak ise, mekruh olmakla beraber, kılınan namaz geçerlidir.
Nitekim, resimli elbise giymek mekruh görülmekle birlikte, bu elbise içinde kılınan namazın geçerşi olduğu, fıkıh kaynaklarımızda ifade edilmiştir. (bk. Merginani, el-Hidaye, 1/362-364; İbn Kudame, el-Mugni, 1/590)
Selam ve dua ile...