İşarat-ül İ'caz 'danŞeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.


Said Nursi

Savt: Ses
Îras: Vermek, sebep olmak.
Şehevat: Şehvetler, cinsel istekler.