+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3
Like Tree2Beğeni
 • 1 tarafından CEVELAN
 • 1 tarafından Ali.ihsan

Konu: 33. Söz / Onyedinci Pencere

 1. #1
  Müdakkik Üye CEVELAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2016
  Mesajlar
  828

  Standart 33. Söz / Onyedinci Pencere

  ﺍِﻥَّ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﺎَﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
  Muhakkak ki, göklerde ve yerde müminler için Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden deliller vardır. (Câsiye Suresi: 3.)

  Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki: İcad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebeb olan nihayetsiz sehavet ve bir cûd-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör.
  Temaşa: Seyretmek, ibretle bakmak, hoşlanarak bakmak.
  İcad-ı eşya: Eşyanın icadı, varlıkların yaratılması.
  Müşevveşiyet: Karışıklık, düzensizlik.
  Sehavet: Cömertlik, el açıklığı.
  Cûd-u mutlak: Sonsuz cömertlik.
  İnsicam: Pürüzsüz düzgünlük.
  Nebatat: Bitkiler.


  Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icad-ı eşyadaki sür'at-i mutlaka dahi kemal-i mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak.
  İcad-ı eşya: Eşyanın icadı, varlıkların yaratılması.
  Sür'at-i mutlaka: Son derece çabukluk, sınırsız hız.
  Kemal-i mevzuniyet: Tam ölçülülük, mükemmel ölçülülük.


  Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi, kemal-i hüsn-ü san'at içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak!
  Kesret-i mutlaka: Sınırsız bolluk, son derece çokluk ve bolluk.
  Kemal-i hüsn-ü san'at: Mükemmel sanat güzelliği.


  Hem san'atsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki sühulet-i mutlaka dahi, nihayetsiz derecede san'atkârlık ve meharet ve ihtimamkârlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandukçaları ve proğramları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak.
  Sühulet-i mutlak: Sonsuz kolaylık, sınırsız kolaylık.
  İhtimamkârlık: Özen gösterir olma, özen gösteren olma.


  Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve bu'd-u mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktar-ı zeminde zer'edilen her nevi hububata bak.
  Bu'd-u mutlak: Son derece uzaklık.
  İttifak-ı mutlak: Tam ve mükemmel birlik.
  Aktar-ı zemin: Zeminin (yerin) her tarafı.
  Zer'edilen: Ekilen.
  Hububat: Tohumlar.


  Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal-i ihtilat, bilakis kemal-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sünbül vaktinde kemal-i imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif a'zâ ve hüceyrata göre kemal-i imtiyazla ayrılmalarına bak, kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör.
  İktiza: Gerekme, lazım gelme.
  Kemal-i ihtilat: Tam karışıklık, son derece karışıklık.
  Kemal-i imtiyaz: Mükemmel ve hatasız şekilde ayrılma.
  Tefrik: Ayırmak, seçmek, ayırt etmek.
  Hüceyrat: Hücreler.
  Kemal-i hikmet: Tam bir hikmet, kusursuz ve mükemmel olarak gayeleri ve faydaları gözetmek.
  Kemal-i kudret: Mükemmel ve kusursuz güç ve kuvvet.


  Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, san'atça nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acaib-i san'at içinde yeryüzünün Rahmanî sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak! Kemal-i rahmeti, kemal-i san'at içinde gör.
  Mebzuliyet: Bolluk, ucuzluk.
  Masnuat: Sanatlı eserler, sanatlı yaratılmış varlıklar.
  Acaib-i san'at: Sanat hârikası, hayret verici sanat.
  Rahmanî: Rahmana ait, sayısız nimetlerin sahibi ve vericisine ait.
  Kemal-i rahmet: Rahmetin mükemmelliği, acımanın son derecesi.

  İşte bütün rûy-i zeminde gayet kıymetdarlık ile beraber hadsiz ucuzluk; ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik; ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş; ve son derece benzemek içinde gayet derecede sühulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimamkârane yapılış; ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sür'at-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık; ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsn-ü san'at; ve son derece hüsn-ü san'at içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam-ı mutlak.. elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi; bir Kadîr-i Zülcelal'in, bir Hakîm-i Zülkemal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in vücub-u vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler, ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ En güzel isimler Onundur. (Haşir Suresi: 24.) sırrını gösterirler.
  Rûy-i zemin: Zemin yüzü, yeryüzü.
  İmtiyaz: Ayrıcalık, diğerlerinden ayrılmak.
  Muvafakat: Uygunluk.
  Sühulet: Kolaylık.
  İhtimamkârane: Özenircesine, özen gösterir şekilde.
  Sür'at-i mutlaka: Son derece çabukluk, sınırsız hız.
  Mevzun: Ölçülü.
  Kesret: Çokluk, bolluk.
  Hüsn-ü san'at: Sanat güzelliği.
  Sehavet: Cömertlik, el açıklığı.
  İntizam-ı mutlak: Tam ve sınırsız düzgünlük.
  Kadîr-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi ve her şeye kudreti (gücü) yeten Allah (cc).
  Hakîm-i Zülkemal: Kusursuz üstün sıfatların sahibi olan ve herşeyi gayelerle ve faydalarla düzenleyen Allah (cc).
  Rahîm-i Zülcemal: Sonsuz güzellikler sahibi çok acıyıcı ve şefkatli olan Allah (cc).
  Vücub-u vücud: Vücudun vücubu, varlığının zorunlu olması, olmaması imkansız olan varlık.
  Vahdaniyet: Birlik, Allah'ın (cc) birliği.
  Ehadiyet: Teklik, birlik. Allah'ın (cc) isimlerinin çoğunun tek bir şeyde görünmesi.


  Şimdi ey bîçare cahil, gafil, muannid, muattıl! Bu hakikat-ı uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mu'cize ve hârika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acib şu san'atları neye isnad edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perde-i gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede, tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgâhın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu hârika işlerin binden birinin tabiata havalesi, bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camid, âciz tabiatın; herbir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevî makine ve matbaaları mı var?..
  Muannid: İnatçı, direnen.
  Muattıl: Allah'ı (cc) veya sıfatlarının hepsini veya bazılarını kabul etmeyen.
  Hakikat-ı uzma: Büyük hakikat, büyük gerçek.
  Keyfiyet: Özellik, nitelik, kıymet.
  İsnad: Dayandırılma, mal etme.
  Perde-i gaflet: Allah'a (cc), emir ve yasaklarına karşı ilgisiz kalma perdesi.
  İstinadgâh: Dayanak, dayanma yeri.
  Muhal: İmkansız.
  Camid: Cansız. *Donuk.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 2. #2
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  Sâni'-i Kadîm-i Ezelî, kâinatın ihtiva ettiği eşyanın cismiyet, cihetiyet, tagayyür, temekkün gibi istilzam ettikleri levazım ve evsaftan berî ve münezzehtir. İşârat-ül İ'caz
  *SAHRA* bunu beğendi.

 3. #3
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  868

  Standart

  Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki kâinat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmirdir ve mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evamir-i İlahiyeye musahharlardır. Sözler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 33.Söz / 9.Pencere
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13.05.20, 08:27
 2. 33. Söz / Onyedinci Pencere
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.02.16, 12:12
 3. Yirminci Pencere
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.12.12, 17:55
 4. Pencere...
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 29.07.09, 12:01
 5. 33.Söz 25.Pencere
  By sultanhani in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 06.11.07, 09:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0