EL-MÜTEÂLÎ

“Şanına lâyık olmayan vasıflardan uzak.”

“Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan çok yüce.”

“...O yüce Allah, Melîk ve Hak olandır. O’nun vahyi sana gelip tamamlanmadan önce, Kur’ân’ı (okumada) acele etme ve de ki: ‘Rabbim, ilmimi arttır.’ ”( Tâhâ Sûresi, 20/114 )

Müteâlî, Aliyy mânâsındadır. Bu isim Aliyy ismine göre mübalağa ifade eder. Yani,Müteâlî, çok Aliyy, mübalağa derecesinde Aliyy demektir.


Sorularla islamiyet