EL-VÂLÎ

“Bütün mahlukat âlemini tedbir ve idare eden.”

“Eşyanın mütevellisi, mutasarrıfı.”


Bu kâinata ‘insan-ı ekber’, onun meyvesi olan insana da ‘âlem-i asgar’ denilir.

İnsan-ı ekber denilen şu uçsuz bucaksız âlem, Vâlî isminin tecellisiyle, bir insan gibi kolayca tedbir ve idare ediliyor.

Vâlî isminin âlem-i asgar olan insandaki tecellisiyle de, her duyguya, her organa ve her hücreye en uygun vazifeler yükleniyor; o vazifelerin yerine getirilmesi için gerekli bütün şartlar da en güzel şekilde hazırlanıyor.

Beden hanesini ruh kanunuyla tedbir ve idare eden Allah, âlem şehrini de, şeriat-ı fıtriye denilen bir kanunlar manzumesiyle, en mükemmel şekilde tedbir ve tanzim ediyor.

İnsana düşen vazife, kendi varlığında icra edilen bu tedbir ve idare için Rabbine hamd ve şükürde bulunmak ve bütün kâinatta hükmeden ilâhî tedbir ve tanzimi de hayret ve ibretle tefekkür etmektir.


Sorularla islamiyet