Altı Esma diye bir şey varmış, bunlar hangi isimlerdir?

Hadis kaynaklarında böyle bir bilgiye ulaşamadık. Ancak, rivayete göre, Hz. Ali (ra), Allah’ın isimlerinden altı ismi bir nevi ism-i azam olarak görmüş ve hararetle tavsiye etmiştir. İmam Gazalî de bunları değişik ayetlerle birlikte okumasını ön görmüştür. Bunlar “cünnetu’l-Esma = isimlerin zırhı” adıyla Mecmuatu’l-Ahzab (Şazelî kısmı, s. 471) da yer almaktadır.

Aynı isimleri “Sekine” adıyla sürekli bir vird olarak kullanan ve talebelerine tavsiye eden Bediüzzman Said Nursi de, bu duayı Hizbü'l-Hakaik (Büyük Cevşen) adlı dua kitabına almıştır. Ayrıca, bu altı ismi, Lem'alar adlı eserinin Otuzuncu Lem'a'sında altı nükte halinde çok geniş bir şekilde açıklamıştır.

Bu isimler şunlardır:
Ferd: Allah’ın bir olduğunu ifade eder.
Hay:Allah’ın ezelî ve ebedî bir hayata sahip olduğunu gösterir.
Kayyum: Bütün varlıkları ayakta tutanın Allah olduğunu belirtir.
Hakem:Allah’ın her şeyi hikmetle yapan, her şeye hükümran olduğuna bildirir.
Adl: Allah’ın sonsuz adaletinden haber verir.
Kuddus: Allah’ın her türlü noksanlıklardan beri/uzak olduğunu ifade eder.

Bu isimlerin nasıl birer İsm-i Azam olduğu ve kainatla olan ilişkilerinin boyutunu öğrenmek için bu eseri okumakta fayda görüyoruz.


Sorularla İslamiyet