Büyük müçtehit imamları mı, yoksa hak tarikatların şeyhleri ve kutub zâtlar mı daha faziletli ve üstündür?

Cevap: Bütün müçtehitler değil, belki Ebû Hanife, İmam Mâlik, İmam Şâfi ve Ahmet İbni Hanbel şeyhlerin, kutubların üstündedir. Hususi fazilette ise Şah-ı Geylânî gibi bazı harika kutublar bir yönden daha parlak makama sahiptir. Fakat küllî fazilet müçtehit imamlarındır. Hem tarikat şeyhlerinin bir kısmı aynı zamanda müçtehittir. Onun için bütün müçtehitler kutub zâtlardan daha faziletlidir, denilmez. Fakat dört büyük imam, sahabeden ve Mehdi'den sonra en faziletli olandır, denilir.


Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı'ından . Aslına sadık kalınarak kısmen sadeleştirilmiştir