Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve hased, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı mâneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir.

Said Nursi


Nifak: iki yüzlülük, münafıklık. *Ara bozukluğu.
Şikak: Uyuşmazlık, anlaşmazlık, bozuşma.
Kin: Gizli düşmanlık, öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garaz, kuvvetli hınç.
Adâvet: Düşmanlık.
Sebebiyet: Sebep olma.
Tarafgir: Bir tarafı tutan, bir tarafı destekleyen, taraflı.
Hased: Kıskançlık, kıskanma, çekemezlik.
Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
insaniyet-i Kübrâ: En büyük insanlık. *İslâmiyet, yaratılış âleminde ezelî adâletin tecellisi ve timsali olan İslâmiyet.
Hayat-ı şahsiye: Şahsi hayat, kişinin hayatı.
Hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.
Hayat-ı mâneviye:
Îmân ile geçmiş zaman, gelecek zaman ve âhiret âlemlerine kadar uzanan mânevî hayat.
Merdut: Reddedilmiş.
Muzır: Ziyan veren, zararlı, zarara sokan.
Hayat-ı beşeriye: İnsanlık hayatı.