S- Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?
Marifet: Bilme, tanıma, birşeyi cüz'i vecihle bilmek. * Hüner. Üstadlık.

C- Yoktur. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor.
San'at-ı fıtriye: Fıtrı sanat, yaratılışla ilgili sanat.
İktizasınca: Gereğince.
İdlâl: Dalalete sürüklemek, saptırmak, doğrudan ve gerçekten ayırmak.
Telkin: Aşılama, fikir aşılama, düşünce aşılama.
Küfr: İnkarcılık, inanmama.
Tasavvur: Zihinde şekillendirme, tasarlama, düşünme.

İşarat-ül İ'caz