Ali FERŞADOĞLU
Sadakat kazandırırKur’ân’ı anlamanın, İslâmı yaşamının birinci şartı, sadakat, samimiyet ve sebattır. Sadakat, gönlü açmaktır. Yemek yiyebilmemiz için ağzımızı açmalıyız! Hakikatlerden beslenebilmemiz ve hazmedebilmemiz için de gönlümüzün ağzını açmalı. İşte o da samimiyet ve sadakattir.
Dâvâya sadakat, huzur ve mutluluk kaynağıdır. Zira, sadakat, ikilemi, çelişkiyi ortadan kaldırır. Sadakattan gelen sıkıntı, ikilemden gelen menfaatten binlerce kat daha huzur vericidir.
Peygamberine sadakat gösteren ümmet, şeyhine sadakat gösteren mürid, üstadına sadakat gösteren talebe dünyada da kazanır. İşte tarihin derinliklerinden gelen sadakat dersi ve kazandırdıkları:
Zülkarneyn (as) ordusuyla gece yolda giderken ordusuna:
“Ayağınıza takılan şeyleri toplayın” diye emir verir.
Ordu bu emri duyunca; içlerinden bir grup:
“Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımızı takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım” diyerek hiçbir şey toplamıyorlar.
İkinci grup ise;
“Madem Komutanımız emretti, birazcık toplayalım, emre muhalefet etmeyelim. Zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir” diyerek az bir şey topluyorlar.
Üçüncü grup ise;
“Komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır. Bir hikmete vardır” diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldururlar.
Sabah olduğunda bir de bakıyorlar ki, meğer bir altın madeninden geçmişler de, ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar. Bunu anlayınca:
Hiç almayan birinci grup;
“Ah niçin almadık! Nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü. Keşke alsaydık! Bir tane bâri alsaydık” diyerek pişman oluyorlar.
Az alan ikinci grup ise;
“Ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık. Ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık” diye sitem ediyorlar kendilerine.
Çok alan üçüncü grup ise:
“Keşke gereksiz, lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım, daha çok toplasaydım. Her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık” diyerek, fazla almalarına rağmen üzülüyorlar.
İşte bu misâlde olduğu gibi, ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak.
Kâfir olan:
“Keşke iman etseydik, keşke inansaydık da, hiç olmasa Cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda Cennete girseydik, ebedî cehennemden kurtulsaydık”;
Mümin, fakat az sevabı olan:
“Keşke biraz daha sevap işleseydim de, biraz daha ikrama mazhar olsaydım”;
Mümin, çok sevabı olan ise:
“Ah ne olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım, biraz daha fazla sadaka verseydim, oruç tutsaydım, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydım...” diyeceklerdir.
05.02.2009

fersadoglu@yeniasya.com.tr