"Küfür devam eder ama Zulüm devam etmez.."
-1- âyet-i celilesinin bir nüktesi
Aziz Nur kumandanı ve Kur'ân'ın hâdimi kardeşim Refet Bey,
Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.
Said Nursî

-----------------------
Yahudi milletinin bu zulümlerin Cenab-ı Allah nasıl müsaade ediyor? sorusuna cevaben Üstadın(ra) bu paragrafı bu sıralar camiada sıkca işleniyor.

Bu sebeple üzerinde düşünürken -Zulümden zevk alan yahudi resimlerine istinaden- aklıma geldi ki;" El-an israillliler bu meseleyi kişselleştirmişler. Yani Bu zulümlerde Hissi milli ve diniyi bir kenara bırakmış kendi nefislerine pay çıkarıyorlar. Masumların bilhassa çocukların öldürülmesinden vahşiyane keyif alıyorlar. Bu da demektir oluyor ki; "Yahudi milletinin tokatı yaklaştı".. Allah-u A'lem bissavab..