Mslümanlar büyüyü,Museviler,Suriyeliler,İranlılar,Geldaniler ve yunanlılardan almıştır.
Bu kavimlerin eski çağlardan kalmış büyü kitaplarından yararlanmış,büyüyü büyüyü ona göre uygulamışlar,aynı yöntemi kullanışlardır.
Çeşitli dönemlerde yazılan kitaplara ve daha çok büyücülerin sırları,gizli duaları,muridlerine aktarma--özel deyimi ile el verme--yöntemiyle çok evvelki zamanlardan günümüze kadar,büyü her çağda beslenmesine yardımcı bir ortam bulmuştur.
Müslümanların büyüye olan tutkularının nedeni cinlere olan inançlarına bağlanmıştır (Büyü ve büyücüler.s 87)
Cinlerin avrlığına inandıklarından,onlar vasıtasıyla kötülük gelebileceğinede inanmışlardır