Müslümanlar,Kahinlere sormaktan nehyedilmiştir.
"Her kim kahine gelirde bir şey sorarsa kırk gün tevbesi kabul olmaz.Şayet kahinin söylediğine inanacak olursa kafir olur... (Et-Tergib ve't-Terhib,4,34)