Bütün insanları ve mahlukatı yoktan var eden, yarattıklarının yegane sahibi, bütün yarattıklarını nimetiyle terbiye eden ve besleyen Allah'tır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Şüphesiz Allah, hem benim, hem de sizin Rabbinizdir. O halde, ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur." (Al-i İmran: 3/51)

"Hamd, Alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur." (Fatiha: 1/1)


Alemlerin Rabbi, gece, gündüz, güneş, ay gibi ayetleriyle, gökler, yerler ve içindekiler gibi yarattıklarıyla tanınır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin." (Fussilet: 41/37)

"Gerçekten sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden. gündüzü durmadan kovalayan, gece ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna baş eğdiren Allah'tır. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de (hüküm koymak da yanlızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir." (A'raf: 7/54)

"Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki O'na karşı gelmekten kurtulmuş olabilesiniz. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü bir bina kıldı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi. Artık Allah'a bile bile eş koşmayın." (Bakara: 2/21-22)

Rabbimiz bizi kendisine ibadet edelim; yani O'na itaat edelim, emirlerine tabi olalım ve yasaklarından kaçınalım diye yarattı.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ben, cinleri ve insanları yanlızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz, rızık veren, metin, kuvvet sahibi olan Allah'tır." (Zariyat: 52/56-58)

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine (idarecilere, alimlere) de (itaat edin). Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, artık onu Allah'a ve rasulüne döndürün." (Nisa: 4/59)

Rabbimiz bize Tevhidi emretti, şirkten de menetti. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünesiniz diye size öğüt veriyor." (Nahl: 16/90)

"Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisa: 4/116)

"Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah, ona cenneti haram kılar; artık onun yeri cehennem ateşidir ve zalimler için yardımcı da yoktur." (Maide: 5/72)