Ey müslümanlar,
Sizin en hayırlınız olmadığım halde sizi idare etmek üzere seçildim.
İyilik yaparsam bana yardım ediniz kötülük yaparsam beni doğrultunuz.
Doğruluk emanet yalancılıkta hıyanettir.
Sizin yanınızda zayıf olanlar haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler,
Yanınızdaki güçlüler de onlar üzerindeki hakları alıncaya kadar yanımda güçsüzdürler.
Hangi İslam toplumu Allah yolunda cihadı terk ederse Allah ona zillet ve aşağılık verir.
Hangi Müslüman toplum arasında fuhuş yayılırsa Allah onlara vereceği bela ve cezayı umumileştirir.
Allah’a ve Resulü’ne itaat ettiğim müddetçe bana itaat edin!
Şayet ben Allah’a ve Resulü’ne isyan edersem artık bana itaat yoktur.

Hz.Ebubekir(r.a)